V ČASU KORONAKRIZE

Ministrstvo: Izdajanje gradbenih dovoljenj je nujna zadeva

Objavljeno 05. april 2020 19.10 | Posodobljeno 05. april 2020 22.36 | Piše: Ma. M.

Življenje v določenih segmentih mora teči naprej. 

Gradnja se lahko nadaljuje. FOTO: Matej Družnik
»Javno življenje se je skorajda ustavilo in Slovenija se sooča z največjo preizkušnjo od njene osamosvojitve. A kljub razmeram – oziroma prav zaradi njih – mora državna uprava, ob upoštevanju vseh navodil in standardov za zaščito strank in zaposlenih, nadaljevati delo. Zato smo na ministrstvu za javno upravo na upravne enote naslovili dopis, v katerem smo med nujne zadeve dodali nekatere kategorije,« so zapisali na vladnem spletišču.

Nujne zadeve, ko se ne glede na splošno pravilo tek rokov ne prekine, opredeljuje tretji odstavek 6. člena zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, z upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni sars-cov-2 (covid-19). Glede na namen te določbe med nujne zadeve lahko med drugimi štejemo tudi:
  • odločanje o pravicah, od katerih je odvisen gmotni položaj stranke (veteranski dodatek, pravica do invalidskega pripomočka ipd.);
  • izdajo aktov, ki so nujni za gradnjo stanovanjskih objektov, javne infrastrukture, gospodarske infrastrukture, izvajanje javnih storitev, javne gospodarske službe, javna pooblastila;
  • izdajo dovoljenj, ki so nujna za izvajanje pridobitne dejavnosti, s katero se ukvarja posameznik ali gospodarski subjekt (obrtna dovoljenja, dovoljenje za pridelavo/predelavo hrane, prometna dovoljenja za prvo registracijo homologiranih tovornih vozil, priklopnih vozil, avtobusov, traktorjev in njihovih priklopnikov ter delovnih strojev ipd.).
Deli s prijatelji