MILIJONI

Katere stranke so porabile največ za kampanjo? Janši tole ne bo všeč

Znani so izsledki revizije o pravilnosti financiranja volilnih kampanj političnih strank za volitve poslancev v letu 2022. Za štiri stranke je računsko sodišče izdalo mnenje o poslovanju s pridržkom.
Fotografija: SDS je za volilno kampanjo namenila največ finančnih sredstev, skoraj maksimalnih 700.000 evrov, enako tudi NSi. FOTO: Jure Eržen, Delo
Odpri galerijo
SDS je za volilno kampanjo namenila največ finančnih sredstev, skoraj maksimalnih 700.000 evrov, enako tudi NSi. FOTO: Jure Eržen, Delo

Računsko sodišče je v revizijah pravilnosti financiranja volilnih kampanj za jesenske volitve poslancev v državni zbor sedmim  organizatorjem volilnih kampanj izreklo pozitivno mnenje o pravilnosti poslovanja in o pravilnosti poročanja, štirim organizatorjem pa mnenje s pridržkom, in sicer za SDS, Konkretno, Resnico in predstavnika madžarske skupnosti Ferenca Horvátha.

FOTO: Zaslonski posnetek, Računsko sodišče RS
FOTO: Zaslonski posnetek, Računsko sodišče RS

Kaj je bilo narobe pri SDS?

Računsko sodišče je o pravilnosti poslovanja v skladu z zakonom o volilni in referendumski kampanji politični stranki Slovenska demokratska stranka (SDS) izreklo mnenje s pridržkom.

Stranka je v več primerih s posebnega transakcijskega računa za volilno kampanjo poravnala stroške, ki niso stroški volilne kampanje, pa tudi stroške, pri katerih zaradi odsotnosti ustreznih in zadostnih dokazil niso mogli potrditi, da so bile storitve opravljene in da so stroški nastali v povezavi z volilno kampanjo.

Ob tem pa stranka s posebnega transakcijskega računa za volilno kampanjo ni poravnala vseh stroškov volilne kampanje.

Stranka je prejela tudi več nedenarnih prispevkov in brezplačnih storitev v nasprotju z zakonom o volilni in referendumski kampanji, pri čemer njihove denarne protivrednosti ni pravočasno nakazala v humanitarne namene, kot dokazilo za nekaj prejetih brezplačnih storitev pa je stranka predložila fiktivne listine.

Kaj je šlo narobe pri Konkretno?

Računsko sodišče je o pravilnosti poslovanja v skladu z zakonom o volilni in referendumski kampanji politični stranki Konkretno izreklo mnenje s pridržkom. Stranka protivrednosti denarnega prispevka pravne osebe ni nakazala v humanitarne namene, s posebnega transakcijskega računa za volitve je poravnala stroške, ki niso stroški volilne kampanje, poleg tega pa s posebnega transakcijskega računa za volilno kampanjo ni poravnala nekaterih stroškov volilne kampanje.

Koliko so zapravili in do kolikšnega povračila stroškov so upravičeni?

Na podlagi opravljenih revizij so vsi organizatorji volilnih kampanj upravičeni do delnega povračila stroškov volilnih kampanj v znesku 324.000 evrov. Zaradi nepravilnosti, ugotovljenih v revizijah, so morali organizatorji volilnih kampanj vplačati v humanitarne namene skoraj 14.000 evrov.

Računsko sodišče je preverilo višino zbranih in porabljenih sredstev volilne kampanje ter točnost podatkov v poročilih o volilnih kampanjah.

Poraba sredstev in delno povračilo stroškov volilne kampanje. FOTO: Zaslonski posnetek, Računsko sodišče RS
Poraba sredstev in delno povračilo stroškov volilne kampanje. FOTO: Zaslonski posnetek, Računsko sodišče RS

Največ denarja je za volilno kampanjo namenila SDS, skoraj 700.000 evrov, kar je tudi zgornja meja porabljenih sredstev. Sledita NSi, ki je porabila približno enako sredstev za kampanjo kot SDS, in Konkretno z okoli 570.000 evri vloženega denarja.

Gibanje Svoboda je porabilo 400.000 evrov, a bo zaradi zmage na volitvah prejelo največ povračila stroškov, in sicer okoli 140.000 evrov.

Najmanj sredstev za volilno kampanjo so namenile stranke Levica, LMŠ in Resni.ca, slednja je za kampanjo namenila okoli 40.000 evrov, iz proračuna pa bo prejela povrnjenih 10.000 evrov.

Organizatorji so za stroške volilnih kampanj skupaj porabili 3,368.602 evra, ugotovljeni znesek nepravilnosti in napak pa znaša skupaj 333.187 evrov in se nanaša na:

• deset organizatorjev je z volilnega računa poravnalo stroške v skupnem znesku približno 100.000 evrov, ki jih ni mogoče obravnavati kot stroške volilne kampanje;

• osem organizatorjev je prejelo nedovoljene prispevke v skupnem znesku približno 15.000 evrov;

• pet organizatorjev je plačalo stroške volilne kampanje v skupnem znesku 83.000 evrov z napačnega računa;

• štirje organizatorji so prejeli nedovoljene brezplačne storitve občin;

• tri organizatorji niso v celoti poravnali stroškov volilnih kampanj z volilnega računa v znesku skoraj 40.000 evrov;

• en organizator je prikazoval opravljene storitve po podcenjeni vrednosti.

Predstavitvene informacije

Komentarji:

Predstavitvene informacije