PORAVNAVA

Komunala plačala za smrt malega Jakoba

Objavljeno 12. september 2018 09.03 | Posodobljeno 12. september 2018 09.03 | Piše: Iva Ropac

Malčka, starega niti eno leto, pokopala okužba z E. coli. Svojci zahtevali 88.000 evrov, višina poravnave ni znana.

Po okužbi pitne vode so v Loško dolino pripeljali vojaško čistilno napravo. FOTO: Igor Mali
LJUBLJANA – Preden so ljubljanski višji sodniki vzeli v roke pritožbo, s katero sta Javno podjetje Komunala Cerknica in zavarovalnica Triglav izpodbijala sodbo okrožnega sodišča, ki je sklenilo, da je za smrt še ne leto dni starega Jakoba, ki je umrl za posledicami okužbe z bakterijo Escherichia coli, odgovorno komunalno podjetje, so sprte strani sklenile dogovor.

image
Jakob se je okužil s pitjem vode neposredno iz pipe. FOTO: Guliver/Getty Images

Cerkniško komunalno podjetje in zavarovalnica sta se po šestih letih pravdanja poravnala s starši dečka, ki je 17. avgusta 2011 umrl po zapletih zaradi okužbe z bakterijo E. coli, s katero se je okužil zaradi pitja kontaminirane vode iz zajetja Obrh, ki ga upravlja JP Komunala Cerknica.

Na ljubljanskem višjem sodišču so nam pojasnili, da jim je bila pritožba predložena v reševanje 6. marca, nato pa je bila v zadevi v postopku mediacije 10. maja sklenjena poravnava.
 

Ne komentirajo


Z JP Komunala Cerknica so nam na naše vprašanje, zakaj so po večletnem pravdanju in vztrajnem zavračanju odgovornosti vendarle privolili v poravnavo po izdaji prvostopenjske vmesne sodbe, odgovorili: »Zavezani smo, da komentarjev v zvezi s sodnim postopkom ne smemo dajati. Lahko ponovimo le, da sodba ni postala pravnomočna, sodni postopek je končan, sodišče pa ni potrdilo odgovornosti Komunale Cerknica.«

Ovadili neznanca


Vse od začetka je obstajal sum na zastrupitev vodovodnega sistema z bakterijo E. coli. Potekala je preiskava, kako naj bi visoka količina bakterije prišla v vodovod, ki oskrbuje večji del občine. Sumili so, da je nekdo okrog Babnega polja neodgovorno polival travnike z gnojnico ali da je nekdo na območje vodonosnika izlil fekalije že onkraj meje, na Hrvaškem. Komunala Cerknica naj bi pozneje vložila kazensko ovadbo proti neznanemu storilcu.

Za komentar ni bil pripravljen niti pooblaščenec staršev, odvetnik Jožef Klavdij Novak, iz Odvetniške družbe Čeferin.
Vsebina poravnave oziroma kolikšen denarni obliž so stranke dogovorile v poravnavi, tako ostaja skrivnost.
S tožbo je sicer štiričlanska družina umrlega malčka terjala po 22.000 evrov odškodnine za vsakega.
 

Jakob je pil okuženo vodo


Jakob se je okužil s pitjem vode neposredno iz pipe 5. junija 2011. Vzrok za njegovo smrt je bil septični šok, ta pa je bil posledica hemolitičnega uremičnega sindroma (HUS), hudega zapleta, ki se je razvil zaradi okužbe s fekalno bakterijo E. coli in ki povzroči odpoved ledvic. Kljub vsem naporom in zdravljenju, ki je trajalo več kot dva meseca, mu zdravniki niso mogli pomagati.

Več kot 200 okuženih


Potem ko se je nekaj mesecev prej v občini Loška dolina z bakterijo E. coli zaradi onesnaženega zajetja vode okužilo več kot 200 ljudi, so prve ukrepe na območju Loške doline uvedli na začetku junija 2011. Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto je po večjih nalivih čez konec tedna 7. junija 2011 odvzel vzorce vode, za katere so neuradni podatki kazali na sum velike fekalne onesnaženosti. Zdravstveni inšpektorat je 23. junija 2011 cerkniškemu komunalnemu podjetju prepovedal uporabo vira Obrh za napajanje vodnega sistema Stari trg-Lož in mu naložil določene ukrepe, med drugim, da uporabnike obvešča o načinu uporabe vode; uvedli so prepoved pitja in prekuhavanje vode.

Svojci so odgovornost za njegovo smrt terjali s tožbo od cerkniškega komunalnega podjetja, v pravdi pa je kot stranski intervenient sodelovala zavarovalnica Triglav, pri kateri ima toženo podjetje zavarovano odgovornost.

image
Kljub vsem naporom in zdravljenju, ki je trajalo dobra dva meseca, malčku zdravniki niso mogli pomagati. FOTO: Jure Eržen

Kljub njihovemu vztrajnemu zanikanju, da dečkove okužbe ni možno z ustrezno gotovostjo povezati s pitjem vode iz javnega vodovodnega omrežja, in zatrjevanju, da so z vodovodnim sistemom ravnali z ustrezno skrbnostjo, onesnaženje pa da se je pojavilo zaradi nepredvidljivega zunanjega vzroka, ljubljansko okrožno sodišče ni dvomilo o vzročni zvezi med fekalno onesnaženo vodo z bakterijo E. coli v javnem vodovodu in smrtjo dečka.
 

Okužbo bi morali zaznati


Sodišče v pravdnem postopku ni ugotavljalo, zakaj je bila voda onesnažena, komunali niti ne očitajo, da ga je povzročila. Prepričano pa je, da bi se od skrbnega upravljavca vodovoda pričakovalo, da tako onesnaženje takoj zazna in pravočasno ukrepa, da torej prepreči, da bi oporečno vodo dobavljali uporabnikom.

Onesnažena voda ne bi smela biti v prometu kot pitna voda po javnem vodovodu, je v sodbi poudarilo okrožno sodišče, ki po izvedenih dokazih ni dvomilo o tem, da se je deček z bakterijo E. coli okužil ravno z vodo iz javnega vodovoda.

image
Po okužbi pitne vode so v Loško dolino pripeljali vojaško čistilno napravo. FOTO: Igor Mali

Iz izvedenskega mnenja Inštituta za vode RS, v katerem sta povzeta dokumentacija v spisu in letno poročilo o zdravstvenem nadzoru pitne vode v občinah Cerknica in Loška dolina Zavoda za zdravstveno varstvo Novo mesto (ZZV), izhaja, da je bila voda v zajetju Obrh pogosto kontaminirana – od 22 vzorcev jih je bilo kar 19 mikrobiološko oporečnih, 7. junija 2011 pa so v vodi zaznali nadpovprečno prekoračenje merila za vsebnost E. coli.

Na kraškem območju imajo padavine namreč velik vpliv na kakovost vode na vodnem zajetju, zato je pri vodovodnih sistemih, kakršen je Stari trg-Lož, po mnenju strokovnjakov pričakovano, da se bo ob vsakih povečanih padavinah mikrobiološko onesnažila voda.

A kot omenjeno, pravnomočnega sodnega epiloga glede odškodninske odgovornosti za dečkovo smrt ni, ker so sprte strani pred tem sklenile poravnavo in tako končale več let trajajoči sodni spor.
Deli s prijatelji