ZPIZ

Znano, kdaj in koliko regresa za upokojence

Regres bodo izplačali skupaj z junijskimi pokojninami.
Fotografija: Višina regresa je odvisna od višine pokojnine. FOTO: arhiv S. N.
Odpri galerijo
Višina regresa je odvisna od višine pokojnine. FOTO: arhiv S. N.

Nekatera podjetja svojim delavcem že izplačujejo regres, da ga bodo bodo dobili tudi upokojenci, pa so potrdili na Zavodu za pokojninsko in invalidno zavarovanje Slovenije (Zpiz). Letni dodatek za leto 2020 bo Zpiz večini uživalcev izplačal skupaj z junijskimi pokojninami 30. junija 2020.

Uživalcem pokojnin bo letni dodatek v letu 2020 izplačan v naslednjih zneskih:
višina pokojnine znesek letnega dodatka
do 500,00 EUR 440,00 EUR
od 500,01 EUR do 600,00 EUR 300,00 EUR
od 600,01 EUR do 710,00 EUR 240,00 EUR
od 710,01 EUR do 860,00 EUR 190,00 EUR
nad 860,01 EUR 130,00 EUR

Letni dodatek bodo prejeli tudi uživalci nadomestil iz invalidskega zavarovanja iz drugega in tretjega odstavka 95. člena ZPIZ-2, in sicer v naslednjih zneskih:
višina nadomestila iz invalidskega zavarovanja  znesek letnega dodatka
do 710,00 EUR 240,00 EUR
od 710,01 EUR do 860,00 EUR 190,00 EUR
nad 860,01 EUR 130,00 EUR

V znesek pokojnine za obračun letnega dodatka se upoštevajo tudi znesek dela vdovske pokojnine oziroma družinske pokojnine po drugem roditelju, dodatki in razlike pokojnin k pokojnini po drugih predpisih ter znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja. Višina letnega dodatka se za te uživalce določi glede na skupni znesek pokojnin iz slovenskega pokojninskega zavarovanja ter pokojnin, prejetih iz tujine, pojasnjujejo na zavodu.
 
Regres se izplača v pripadajočem sorazmernem delu, ki je odvisen od dopolnjene zavarovalne dobe v Sloveniji glede na skupno dopolnjeno dobo. Če uživalec prejema slovensko pokojnino v sorazmernem delu, se mu tudi letni dodatek obračuna in izplača v sorazmernem delu. 

Imate del pokojnine iz tujine? Izpolniti morate obrazec

Zavod bo uživalcem, ki so imeli na dan 1. januar 2020 prebivališče v drugi državi ali imajo prebivališče v Sloveniji in se jim pokojnina po določbah mednarodnih pogodb izplačuje v sorazmernem delu, ter uživalcem, ki bivajo v Sloveniji in po podatkih Finančne uprave Republike Slovenije prejemajo tudi pokojnino od tujega nosilca pokojninskega in invalidskega zavarovanja, do konca marca 2020 posredoval v izpolnitev obrazec Izjava o višini tuje pokojnine.

Vsi ti uživalci morajo zavodu predložiti podatke o višini pokojnine iz tujine, izplačane v januarju 2020, oziroma sporočiti, da ne prejemajo pokojnine iz tujine. Podatke lahko sporočijo prek spletnega portala, navedenega na spremnem dopisu, ali izpolnjeno izjavo vrnejo po pošti. Če bo zavod prejel podatke o višini pokojnine iz tujine najpozneje do 30. aprila 2020, bo letni dodatek izplačan do 30. septembra 2020 (večini teh uživalcev bo letni dodatek izplačan že 30. junija 2020). Če bo zavod podatke o višini pokojnine iz tujine prejel do 30. septembra 2020, bo letni dodatek izplačan do konca leta 2020. Če zavod podatkov o višini tuje pokojnine ne bo prejel do 30. septembra 2020, bo letni dodatek izplačan do konca leta 2020 v višini 130 evrov oziroma manj, če uživalec prejema pokojnino, odmerjeno v sorazmernem delu.
 
Upravičencem do letnega dodatka, ki bodo pravico do pokojnine ali ustreznega nadomestila iz invalidskega zavarovanja pridobili po juniju 2020, se bo pripadajoči del letnega dodatka izplačal v sorazmernem delu, glede na datum priznanja pravice, skupaj z izplačilom prve pokojnine ali prvega nadomestila.

Predstavitvene informacije

Komentarji:

Predstavitvene informacije