VOLITVE 2022

Vprašanje politikom: Bi uvedli opoldansko nižjo tarifo za elektriko?

Bralci ste strankam zastavili konkretno vprašanje, mi smo poiskali odgovor.
Fotografija:
Odpri galerijo

V začetku aprila smo bralce pozvali, naj pred volitvami v državni zbor prvakom strank zastavijo vprašanje, ki jih zanima. Zbrali smo 15 vprašanj in jih posredovali 10 strankam, ki jim po javnomnenjskih raziskavah sicer kaže najbolje, a ne dosegajo nujno parlamentarnega praga. Odgovore strank objavljamo po abecednem vrstnem redu.

Bralka Ema: Pred leti so elektropodjetja ukinila cenejšo tarifo med 12 in 15. uro. Še danes ne vemo, zakaj. Glede na to, da je vse več upokojencev in dela od doma, bi lahko to 'opoldansko tarifo' spet aktivirali. Kaj menite o tej ideji? 

Gibanje Svoboda:

Cenejša tarifa za električno energijo ob določenem delu dneva, še posebej takrat ko je električno omrežje manj obremenjeno, se nam zdi smiselna. Sicer pa je naš cilj v Gibanju Svoboda ta, da vse prebivalcem zagotovimo cenejši električno energijo, ne glede na to, ob kateri uri oziroma ob katerem delu dneva električno energijo uporabljajo. V Gibanju Svoboda na tem področju postavljamo ambiciozne, a uresničljive cilje. Pospešili bomo investicije v obnovljive vire energije (OVE) in spodbujali razvoj novih tehnoloških rešitev. Zato bomo sprejeli nov zakon o prednostnem umeščanju OVE v prostor, prenovili energetsko in okoljsko zakonodajo s ciljem olajšati izvajanje investicij ter spodbujali projekte na tistih tehnologijah, ki so bile v preteklosti zanemarjene. Obnovljivi viri energije imajo praktično neomejen potencial tako pri proizvodnji električne energije kot tudi v sektorju ogrevanja, s katerim lahko zagotavljamo večjo energetsko samozadostnost in posledično tudi nižje cene za vse uporabnike električne energije.

Levica:

Namen trenutnega dvotarifnega sistema (torej sistema, v katerem imamo nočno in dnevno tarifo) je, da spodbuja uporabnike elektroenergetskega omrežja, da bi čim manj električne energije porabljali takrat, ko je elektroenergetski sistem polno obremenjen, in več, ko sistem ni polno obremenjen – to je v času manjše tarife (ob delovnikih med 22. in 6. uro, ob vikendih in dela prostih dnevih pa 24 ur na dan).

Zaradi opuščanja proizvodnje iz fosilnih goriv in povečevanja proizvodnih moči razpršenih obnovljivih virov energije, zlasti sončnih elektrarn, se bo celotni elektroenergetski sistem v prihodnjem desetletju moral močno spremeniti. V primeru radikalnega povečanja proizvodnje iz sončnih elektrarn (v Levici si prizadevamo za vsaj 10 % prevzema električne energije iz sonca v roku petih let) je ena od možnih rešitev za razbremenitev omrežja v času vrhunca proizvodnje tudi nižja tarifa v času osončenosti.

LMŠ:

Odlična ideja, ki jo bomo z veseljem podprli. 

Naša dežela:

O njej smo se pripravljeni pogovarjati. 

NSi:

Cene energentov morajo biti prepuščene trgu, a ne v času izrednih razmer. V tem mandatu smo zagotovili nižje cene položnic za električno energijo za vsa gospodinjstva za tri mesece. Več kot 720.000 ljudem smo namenili 150 € solidarnostnega dodatka, da bodo lažje plačali položnice za ogrevanje. V Novi Sloveniji se zavedamo, da je ključna nadgradnja in ojačitev distribucijskega omrežja. Zagotovili bomo premik v smeri izgradnje pametnih omrežij. Pri večjih projektih je ključen problem lažje umeščanje objektov v prostor. Spremenili bomo prostorsko zakonodajo, da se različnim déležnikom zaradi ozkih interesov onemogoči nesorazmerno zaviranje postopkov. Zagotovili bomo finančne sheme, ki omogočajo investicije v OVE tako, da prihranki ali prihodki pokrivajo investicijo.

Povežimo Slovenijo:

Idejo bomo skrbno preučili.

SAB:

Elektrodistribucijska podjetja avtonomno sprejemajo poslovne odločitve, toda poudarjamo, da dvotarifno merjenje, ki obsega različne cene električne energije in omrežnine za uporabnike v različnih časovnih intervalih, še vedno obstaja. Tako med delavnikom, kot med vikendom in dela prostih dnevih. Treba je tudi priznati, da je dela od doma zaradi občutno zmanjšanega števila okužb s koronavirusom, vedno manj.

SD:

Vrste tarif ne določajo elektrodistribucijska podjetja, ampak agencija za energijo, ki je do neke mere avtonomen organ pod pristojnostjo MzI. Trenutno imamo v Sloveniji dvotarifni sistem, tako imenovani dnevno in nočno tarifo za gospodinjstva ali pa enotno tarifo (gospodinjstvo lahko izbira med tema dvema).

Vaše razmišljanje je vsekakor na mestu. Socialni demokrati imamo v svojem programu opisan načrt prestrukturiranja organizacije elektrodistribucijskih podjetij in znotraj tega sodi tudi preoblikovanje obstoječega tarifnega sistema. Še več, v programu imamo tudi nabor drugih ukrepov za zaščito ranljivih skupin za stabilizacijo cen energentov, električne energije in toplote.

SDS:

Cenejša tarifa se je ukinila leta 2004 oz. 2007, ko se je odprl trg z električno energijo (torej prehod iz dvotarifnega v enotarifni sistem). Cenejši tok čez dan, od ponedeljka do petka med 13. in 16. uro po zimskem času ter med 14. in 17. uro po poletnem, je prišel prav tistim, ki so v tem času doma, odjemalcem, ki so v tem času še v službi, pa ne. O ponovni uvedbi bi veljalo zaradi nižanja cene energije razmisliti. Podobno velja za tarifo oz. poceni elektriko za konec tedna, ko se odjemalcem nabere večina gospodinjskih opravil.

SNS:

To vprašajte gospoda Goloba.

image_alt
Vprašanji politikom: Kako se soočili z industrializacijo? Kje zaposliti ljudi?

image_alt
Vprašanje politikom: Državo prodajamo tujcem. Kakšne naložbe ima Slovenija?

image_alt
Vprašanji politikom: Vas skrbi majhna rodnost v Sloveniji? Kako bi jo dvignili?

image_alt
Vprašanje politikom: Bi uvedli opoldansko nižjo tarifo za elektriko?

image_alt
Vprašanja politikom: Kako je s pokojnino obrtnika? Kaj o tem pravi vaš program?

image_alt
Vprašanja politikom: Brezposelna sem, a mi ne pripada niti cent

image_alt
Vprašanje politikom: Plačni razredi v javnem sektorju že leta isti. Kaj boste storili?

image_alt
Vprašanje politikom: Kako nadzorujete, kdo se preživlja s socialno podporo?

image_alt
Vprašanja politikom: Bi spremenili volilni sistem in kako? Bi dvignili parlamentarni prag?

image_alt
Vprašanje politikom: Kako boste rešili problem nedostojnih pokojnin za delovne invalide?

image_alt
Vprašanja politikom: Kako bomo napolnili državno blagajno? Po BDP nas je prehitela Češka ...

Predstavitvene informacije

Komentarji:

Predstavitvene informacije