PREDSEDNIK RAČUNSKEGA SODIŠČA IN FIFA

To je o Tomažu Veselu ugotovil KPK

Postopek, ki je bil začet zaradi suma nezdružljivosti funkcije predsednika računskega sodišča z opravljanjem funkcije predsednika odbora za revizijo in skladnost pri Mednarodni nogometni zvezi Fifa, so ustavili.
Fotografija: Predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel. FOTO: Jure Eržen, Delo
Odpri galerijo
Predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel. FOTO: Jure Eržen, Delo

»Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je zaključila obravnavo suma nezdružljivosti funkcije predsednika računskega sodišča z opravljanjem funkcije predsednika odbora za revizijo in skladnost pri Mednarodni nogometni zvezi FIFA. Ker ni ugotovila kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), je postopek ustavila,« so danes sporočili iz KPK. Zaradi zaznanih korupcijskih tveganj in pomanjkljivosti zakonodaje v tem postopku in preteklih, ki jih je vodila, bodo pristojnim organom podali pobudo za ustreznejšo ureditev zakonodaje.

Komisija je postopek začela konec leta 2020 na podlagi več prejetih prijav. V predhodnem preizkusu je pridobila pojasnila predsednika računskega sodišča Tomaža Vesela in različnih državnih organov, preučila je statut in organizacijsko ureditev Fife, področno zakonodajo in pridobila druge relevantne podatke: »V ugotovitvah, ki jih je senat sprejel na seji 10. 5. 2021, se je Komisija opredelila do dejstev in okoliščin, ki so kazali na sume kršitev nezdružljivosti funkcij in integritete. Zakon o računskem sodišču sicer ureja nezdružljivost funkcij, vendar pa za primere oziroma vprašanja, ki jih eksplicitno ne ureja, napotuje na drug zakon, to je ZIntPK. Ta ureja nezdružljivost funkcij za poklicne funkcionarje ter hkrati opredeljuje izjeme od prepovedi.«
 

Višina plačila ni relevantna


»ZIntPK v 27. členu določa, da poklicni funkcionar ne sme biti član oziroma opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja v gospodarskih družbah, gospodarskih interesnih združenjih, zadrugah, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah in drugih osebah javnega ali zasebnega prava, razen v društvih, ustanovah in političnih strankah. Glede na namen ustanovitve in način delovanja FIFA ustreza pravnoorganizacijski obliki ustanove, zato v primeru predsednika računskega sodišča Komisija ni ugotovila nezdružljivosti funkcij, saj ZIntPK poklicnemu funkcionarju ne prepoveduje opravljanja funkcije člana nadzornega odbora v ustanovi,« so izpostavili. Dodali so še, da ZIntPK sicer poklicnim funkcionarjem prepoveduje opravljanje dodatne pridobitne dejavnosti, vendar izjemoma dovoljuje opravljanje športne pridobitne dejavnosti: »V konkretnem primeru ne gre niti za športno niti za pridobitno dejavnost kljub prejetemu plačilu za opravljanje funkcije predsednika odbora za revizijo in skladnost pri FIFI. Višina plačila v kontekstu določanja pridobitnosti dejavnosti ni relevantna, saj v skladu z veljavnimi zakonskimi določbami ne predstavlja kriterija presoje in se glede na razmere v posameznih državah lahko bistveno razlikuje

KPK se je ukvarjal tudi z domnevnim mnenjem komisije, ki naj bi bilo v preteklosti izdano v zvezi s to zadevo. »S takšnim dokumentom Komisija ne razpolaga niti ga na poziv Komisije ni predložil predsednik računskega sodišča,« so jasni. So pa zapisali še, da ni mogoče v popolnosti ovreči trditve o obstoju dokumenta, izdajo mnenja pa je potrdil tudi nekdanji predsednik KPK (nanj se je skliceval tudi predsednik računskega sodišča). Komisija sicer opozarja, da gre lahko v primerih ravnanj, kot so zavajanje in podajanje neresničnih izjav funkcionarjev, za sum kršitve integritete. »Komisija javnih navedb in sklicevanja na dokument, ki kasneje ni bil predložen, ni mogla šteti kot zavajanje in postopka s področja suma kršitve integritete ni uvedla

Komisija bo Vladi RS podala pobudo za poenotenje ureditve področja nezdružljivosti funkcij za poklicne funkcionarje, pri katerem se lahko po potrebi opredeli tudi sprejemljiva višina dohodkov, ki jih poklicni funkcionar pri opravljanju dodatne dejavnosti lahko pridobi. »Komisija bo v pobudi opozorila tudi na različno sankcioniranje imenovanih in voljenih funkcionarjev v primerih zaznanih kršitev v povezavi z nezdružljivostjo opravljanja funkcij, prepovedjo članstva in dejavnosti,« so zaključili.

Izbrano za vas

Komentarji:

Izbrano za vas