PRESLEPITEV

Denar morajo vrniti

Objavljeno 16. maj 2019 21.31 | Posodobljeno 16. maj 2019 21.47 | Piše: Oste Bakal

Ne le slabo tretjino, Veščina mora vrniti vse. Družba brez zaposlenih prodaja energijo.

Nekdanji direktor Sinergije Stanislav Sraka je položaj izgubil po 20 letih.
MURSKA SOBOTA – V Novicah smo že poročali o tem, da se je decembra lani zgodila kadrovska sprememba v Razvojni agenciji Sinergija, ki je v večinski lasti občin z Goričkega. Po dvajsetih letih je namreč svoj položaj izgubil dolgoletni direktor Stanislav Sraka. Stolček je moral zapustiti po tistem, ko se je zoper njega na okrajnem sodišču v Murski Soboti končal kazenski postopek, v katerem je bil kot sostorilec obsojen zaradi preslepitve pri pridobitvi posojila in goljufije na škodo Evropske unije. Vendar pa mu pogojna kazen omogoča nadaljevanje dela na drugih položajih, zlasti v zasebnih vodah.
Če nekdo ukrade denar, ni pomembno, za kaj ga potem porabi.

Pravnomočna sodba zoper zdaj že nekdanjega direktorja Sinergije pa ni pomenila konca sodnih postopkov, povezanih z nesrečno agencijo. Na okrajnem sodišču v Murski Soboti je zaradi protipravno pridobljene premoženjske koristi družbe končano tudi sojenje družbi Veščina iz Andrejcev, s katero naj bi se počasi zaključila zgodba o goljufiji iz Sinergije. Že leta 2011 sta takratni direktor Veščine Matjaž Jaušovec in Stanislav Sraka kot pooblaščenec družbe predložila lažne dokumente v postopku za pridobitev nepovratnih sredstev za razvoj mikropodjetij. V prijavi na razpis Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja sta navedla, da bo družba izvedla naložbo DOLB Martjanci. Gre za gradnjo sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso in druge obnovljive vire energije v nekaterih objektih v Martjancih (župnijski dom, vrtec, Bistra hiša). Pri tem sta zamolčala, da je bila investicija delno že izvedena, saj je bil toplovod vgrajen že leta 2007. Na podlagi lažnih podatkov je agencija izdala odločbo o pravici do sredstev za celotno naložbo, tudi za že vgrajeno opremo, tako sta Jaušovec in Sraka skupno pridobila 44.000 evrov evropskih in državnih sredstev za lažno navedeno delo in material, medtem ko je bil celotni projekt vreden več.
137
tisoč evrov mora vrniti podjetje Veščina.

image
Na okrajnem sodišču v Murski Soboti se je končalo sojenje družbi Veščina iz Andrejcev zaradi protipravno pridobljene premoženjske koristi. FOTO: Oste Bakal

Družba Veščina je zdaj v lasti Irene Bejtovič iz Grosupljega, vodi pa jo Valerija Vogrinčič, ki je zaposlena tudi v ustanovi Lokalna razvojna fundacija za Pomurje. Veščina nima zaposlenih, njena edina dejavnost pa je prodaja energije. Ob koncu leta 2017, v katerem je poslovala z minimalnim dobičkom, je imela družba 58.000 evrov bilančnega dobička. Vogrinčičeva je na sodišču razlagala, da je Veščina v omenjenem projektu s pridobljenim denarjem plačala vse, kar je naročila, prav tako je bil po njenih besedah vzpostavljen ogrevalni sistem, ki deluje. Zanjo je, kot je povedala na sodišču, pomembno, da sistem deluje in da imajo redne odjemalce. Ta argument pa ni prepričal sodnice Simone Vinkovič Škalič, ki je bila neusmiljena: »Če nekdo ukrade denar, ni pomembno, za kaj ga potem porabi.« Skupno je Veščina za projekt pridobila 137.000 evrov, ki jih je morala družba, ki je stroške projekta pred tem že poravnala, dati kreditodajalcu. Okrožna državna tožilka Jana Rogan je glede na že ugotovljeno dejstvo o pridobitvi sredstev s kaznivim dejanjem predlagala, da Veščina vrne 44.000 evrov, na kolikor je bila ocenjena vrednost protipravno pridobljene premoženjske koristi, ki je navedena tudi v izreku pravnomočne sodbe. Toda sodnica se s tem ni strinjala in je razsodila, da mora družba vrniti celotni znesek 137.000 evrov, saj meni, da bi bil zahtevek družbe glede pridobitve evropskih sredstev zavrnjen v celoti in ne samo v delu, ki se nanaša na že izvedeni del investicije.

Goljufija je bila storjena, na podlagi te pa je Veščina prejela celotni znesek. Kaj je družba naredila s tem denarjem in kakšne stroške je imela, ni pomembno, je dejala sodnica in pojasnila, da sodišče ni vezano na predlog tožilstva. Drugačna razlaga po njenem mnenju tudi glede na sodno prakso ni sprejemljiva. Dodala je, da če je nekdo ukradel 500 evrov, jih mora toliko vrniti, ne pa samo 200, tudi če tožilec predlaga drugače. Sodba še ni pravnomočna, o morebitni pritožbi se bo Vogrinčičeva po lastnih besedah posvetovala z lastnico podjetja iz Grosupljega Ireno Bejtovič.
Deli s prijatelji