KADROVSKA KRIZA

»Sestre odhajajo, pa se zamislijo zaposliti študente za 6 evrov na uro«

Objavljeno 25. januar 2020 15.43 | Posodobljeno 25. januar 2020 15.44 | Piše: Aleksander Brudar

V UKC Maribor zaradi kadrovske krize najemajo kar študente. Delali bi tudi z najbolj zahtevnimi bolniki.

Pomagali bodo na različnih oddelkih UKC Maribor. FOTOGRAFIJE: Tadej Regent
Da slovensko zdravstvo, predvsem kar se tiče medicinskega osebja, poka po šivih, že dlje čivkajo vrabci na strehi. Morda bolniki tega povsod še ne občutijo, a, kot za Novice spomni predsednica Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije Slavica Mencingar, se to v bližnji prihodnosti, če država oziroma odgovorni ne bodo končno sprejeli dolgo pričakovanih ukrepov, lahko zelo spremeni.
image
Za bolnike naj bi bilo še naprej dobro poskrbljeno.

"Za zdaj delo še nekako poteka tako, da pacienti niso ogroženi. Ampak dolgo ne bo šlo več. Več kot 50 odstotkov zaposlenih v zdravstveni negi je starejših od 50 let," poudari. In ko se bodo ti enkrat upokojili in zapustili sistem, lahko nastane zelo velik problem, saj jih bo zelo težko nadomestiti.

Najhuje naj bi bilo prav na intenzivnih oddelkih bolnišnic, smo lahko v parlamentu še slišali konec lanskega leta. Tam namreč kljub stalnim razpisom ne dobijo ustreznega kadra. A očitno si premier Marjan Šarec s tem ne beli tako glave, saj je na decembrskem odgovarjanju na poslanska vprašanja zavrnil očitke o pomanjkanju zaposlenih v zdravstvu. Povedal je, da se je število zdravnikov v zadnjih treh letih zvišalo za desetino, podobno število delavcev v zdravstveni negi. Zviševale so se tudi plače, je še spomnil.
 

Kadrovska kriza neznosna


Da so težave s kadrom očitno postale že resen problem, priča najnovejšo vabilo UKC Maribor študentom zdravstvene nege iz začetka tega leta. "Dajte no malo odreagirati na to. Sestre odhajajo iz UKC Maribor, pa se glavna sestra zamisli zaposliti študente za 6 evrov na uro," nas opozori bralec in zgroženo doda: "Malo se je za vprašati, kako lahko študent nadomesti šolano medicinsko sestro? In to na intenzivni terapiji?!" To je nestrokovno!"
image
V svoje vrste vabijo študente zdravstvene nege.

Kot izhaja iz vabila, pod katerega sta se podpisala pomočnica direktorja bolnišnice za področje zdravstvene nege Hilda Rezar, mag. zdrav. nege, in strokovni direktor UKC Maribor, izr. prof. dr. Matjaž Vogrin, dr. med., študente vabijo, ker imajo na posameznih oddelkov kadrovsko stisko. "Zato vas vljudno vabimo, da se nam pri zagotavljanju medicinske oskrbe pacientov, ki se zdravijo v UKC Maribor, pridružite in sicer v obliki študentskega dela," piše v vabilu in še, da je delo glede na zahtevnost na posameznih oddelkih različno ovrednoteno. In sicer 7,5 evra na uro za delo v oddelkih intenzivne terapije ter 6,5 evra na uro na preostalih oddelkih. Seveda se zastavlja vprašanje, študenti katerih letnikov se lahko prijavijo za tovrstno delo, in tudi, kdo jih bo uvajal in kdo preverjal količino njihovega znanja. "Če pogledate, bodo študente dali v intenzivo, kjer manjka diplomirani kader. Kaj bo delal tam študent?" se še upravičeno sprašuje bralec.
Za zdaj še nekako delo poteka tako, da pacienti niso ogroženi. Ampak dolgo ne bo šlo več.


"Upam, da gre za vsaj tretje letnike, ki so že opravili klinično prakso in klinične vaje," pa vse skupaj komentira Mencingarjeva in spomni, da posamezniki za delo na intenzivni terapiji, četudi niso študenti, potrebujejo vsaj eno leto, da so lahko povsem sami. Pri ukrepu mariborskega UKC ocenjuje, da gre le za premostitveno, kratkoročno rešitev. Ki pa seveda ne more biti dolgoročni sistemski ukrep. Sistemsko je namreč treba najprej rešiti razmere in takšno kadrovsko strukturo, ki bo prijazna do zaposlenih. Pri vsem je treba poskrbeti tudi za dostojno plačilo. Na koncu sogovornica še sklene, da bodo zaradi uvajanja študentov najbolj obremenjen že tako ali tako preobremenjen kader: "Večja odgovornost bo na tistih, ki bodo študente uvajali."
 

Želijo pridobiti in zadržati kader


In kaj na vse to pravijo v UKC Maribor? Rezarjeva nam je odgovorila, da so vabilo študentom izdali z željo pridobiti in zadržati kader v zdravstveni negi ter kot pomoč pri izvajanje pomoči zaposlenim v zdravstveni negi na delovnih mestih, kjer se soočajo s povečanimi potrebami pri pomoči zdravstvene oskrbe. "Imamo natančno izdelan načrt vodenja in spremljanja študentskega dela. Potrebo po pomoči izrazijo strokovna vodja zdravstvene nege (v nadaljevanju SVZN) oddelkov ob nenadnem povečanju potreb pacientov po zdravstveni negi. K sodelovanju smo povabili študente smeri zdravstvena nega (3. letnik), absolvente smer zdravstvena nega in podiplomske študente smer zdravstvena nega," pojasni sogovornica.
7,5 evra na uro jim ponujajo za delo na intenzivni.


Razloži, da s študenti ne nadomeščajo formalno izobraženih medicinskih sester, a jim dajejo možnost, da jih prepoznajo kot bodočega delodajalca, prepoznajo delovišča, delovne procese, organizacijsko kulturo ter pridobijo prepotrebne veščine za strokovno delo s pacienti. In zatrdi, da je proces zaposlovanja natančno določen: "Potrebo po zaposlitvi in prošnjo za razpis poda SVZN oddelka, ki ga odobri vodstvo UKC. Prispele vloge za razpisano delovno mesto obravnava SVZN oddelka in opravi razgovore s prijavljenimi kandidati, ki ustrezajo razpisanim pogojem. SVZN poda mnenje o kandidatih in sporoči izbor, ki ga pomočnica direktorja UKC za področje zdravstvene nege (v nadaljevanju PDZN) potrdi. PDZN sama ne sprejema ali zavrača kadra v zdravstveni negi." 
Deli s prijatelji