BRALEC POROČEVALEC

Ali je treba vnovič zaprositi za otroški dodatek, če se ta izteka 31. avgusta?

Nekatere socialne transferje CSD podaljša po uradni dolžnosti.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Uroš Hočevar, Delo
Odpri galerijo
Fotografija je simbolična. FOTO: Uroš Hočevar, Delo

Marsikdo z otroki ne ve, ali mora vnovič vložiti obrazce za otroški dodatek, subvencionirano plačilo vrtca, malice in kosila. Na nas se je obrnil bralec in prosil za pomoč, saj  mu ni jasno, ali mora to storiti sam ali se zadeva ureja avtomatsko. 

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pišejo, da so centri za socialno delo (CSD) v avgustu začeli s povečanim obsegom odločanja o pravicah iz javnih sredstev, saj se ob začetku šolskega oziroma študijskega leta in prvih vpisov otrok v vrtec, vlaga večina vlog za letne pravice iz javnih sredstev.


Avtomatsko postopek sproži CSD


Ob tem poudarjajo, da veljajo različna pravila glede podaljševanja letnih in mesečnih pravic. Letne pravice, ki iztečejo, centri podaljšujejo po uradni dolžnosti. Gre za:
  • otroški dodatek,
  • državna štipendija,
  • znižano plačilo vrtca,
  • subvencija malice in kosila.
To pomeni, da vlogo za podaljševanje omenjenih letnih pravic oseba ne vlaga, saj centri po uradni dolžnosti odločajo o nadaljnji upravičenosti do pravice. V preteklosti je bilo potrebno vsako leto znova vložiti prošnjo za te pravice, s 1. januarjem 2019 pa se to odvija avtomatsko. Od 1. julija 2021 pa se o podaljšanju letnih pravic odloča z informativnim izračunom ali odločbo. 

Drugače je, če oseba prvič oddaja vlogo za eno izmed omenjenih pravic. Takrat mora oseba vložiti vlogo v papirni ali elektronski obliki.  So pa upravičenci v vseh primerih dolžni sporočati spremembe, do katerih pride. 
 

Nova vloga se odda v primerih, ko vlagatelji:

 
  • pravico uveljavljajo prvič; vlogo oddajo na obrazcu »Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev«, na primer rojstvo otroka ali vpis v vrtec;
  • sporočajo spremembo (spremembo števila oseb ali upravičencev, spremembo ali vključitev v vzgojno izobraževalni zavod, spremembo statusa učenca, dijaka ali študente in spremembo vrste periodičnega dohodka, pri državni štipendiji pa tudi druge okoliščine, ki jih ureja Zakon o štipendiranju (Zštip-1); spremembo oddajo na obrazcu »Obrazec za sporočanje sprememb«.
Rok za izdajo odločbe je 2 meseca. 


Pri mesečnih pravicah vlogo vsakdo vlaga sam


Pri mesečnih pravicah morajo upravičenci sami vložiti vlogo za priznanje prve pravice, za podaljšanje pravice in v primeru sporočanja sprememb. Torej pri:
  • denarni socialni pomoči,
  • varstvenem dodatku,
  • subvenciji najemnine.


Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.


Predstavitvene informacije

Komentarji:

Predstavitvene informacije