INTERESI

Zdravila naročal mimo vseh pravil?

Višje sodišče zavrnilo vpis Ivana Zajca kot v. d. direktorja v register. Soboška občina trdi, da bi moral imeti za imenovanje njeno soglasje.
Fotografija: So zdravila naročali mimo zakona o javnem naročanju? Foto: Guliver/Thinkstock
Odpri galerijo
So zdravila naročali mimo zakona o javnem naročanju? Foto: Guliver/Thinkstock

MURSKA SOBOTA – Mestna občina Murska Sobota je pred dnevi prejela sklep Višjega sodišča v Mariboru, s katerim je slednje pritrdilo stališču o nezakonitosti imenovanja vršilca dolžnosti direktorja Javnega zavoda Pomurske lekarne brez soglasja Mestnega sveta MO Murska Sobota, kjer poudarjajo, da »Pomurske lekarne potrebujejo zakonito vodstvo in zakonito poslovanje«.

Višje sodišče v Mariboru je namreč zavrnilo vpis Ivana Zajca kot v. d. direktorja Pomurskih lekarn v sodni register in s tem ugodilo pritožbi MO Murska Sobota, katere vodstvo je temu nasprotovalo. Menijo, da za imenovanje vršilca dolžnosti veljajo ista pravila kot za imenovanje direktorja, da mora imeti soglasje murskosoboške občine, kot to določa odlok o ustanovitvi javnega zavoda.

Zajca, ki že več kot 20 let uspešno vodi Pomurske lekarne, murskosoboški mestni svetniki niso podprli, potem ko se je kot edini kandidat prijavil na razpis za direktorja, svet zavoda pa ga je nato imenoval za vršilca dolžnosti. Posledično je bil Zajc izbrisan iz sodnega registra kot vršilec dolžnosti direktorja.


 

Že lani zavrnili imenovanje


»Mestna občina Murska Sobota v skladu z aktom o ustanovitvi izvršuje ustanoviteljske pravice,« trdijo v največji lokalni skupnosti v Pomurju. Višje sodišče je vpis zakonitega zastopnika v sodni register že odpravilo, MO Murska Sobota pa je o tem že obvestila vse občine soustanoviteljice v interesu, da JZ Pomurske lekarne dobi zakonito vodstvo, ki bo z nabavo zdravil v skladu s pravili javnega naročanja zagotovilo tudi zakonito poslovanje lekarn.

Že maja lani je Mestni svet MO Murska Sobota zavrnil soglasje k imenovanju direktorja JZ Pomurske lekarne, ker ta kljub večkratnim pozivom nabave zdravil ni izvedel v skladu s pravili zakona o javnem naročanju.

Na to zakonsko obveznost je MO Murska Sobota že večkrat opozorila, z revizijami poslovanja lekarn pa je to potrdilo tudi Računsko sodišče RS in Okrajno sodišče v Ljubljani, ki je nezakonitost ugotovilo v podobni zadevi v UKC Ljubljana.
Pravila o javnem naročanju zdravil so predpisana z razlogom, da se lahko v transparentnem in konkurenčnem postopku izberejo najugodnejši ponudniki, s tem pa doseže najnižja cena za vse uporabnike. Ker je znano, da nespoštovanje predpisov o javnem naročanju privilegiranim dobaviteljem omogoča monopolni položaj, posledično pa dražja zdravila.
MO Murska Sobota tako ne ščiti le interesa svojih občanov, kot trdijo, ampak vseh uporabnikov javne lekarniške mreže v Pomurju.

»Podjetje nima zakonitega zastopnika,« je na začetku zadnje seje sveta zavoda povedal predstavnik MOMS Srečko Đurov, sicer tudi direktor murskosoboške mestne uprave, ki je zahteval razširitev dnevnega reda seje z obravnavo omenjenega sklepa višjega sodišča in njegovih posledic.


Člani sveta zavoda so predlog podprli, čeprav je Đurov z njim sprožil nekaj nejevolje, saj vodstvo javnega zavoda z Zajcem na čelu in tudi preostali člani sveta z odločitvijo sodišča po lastnih besedah še niso bili seznanjeni.

Kopije sklepa sodišča, ki ga je na sejo prinesel Đurov, so nato razdelili med člane sveta zavoda, vendar ga Zajc ni želel komentirati, saj, kot je povedal, z njegovo vsebino ni podrobno seznanjen.


Spor se vleče že dve leti

Spor med vodstvom soboške občine in Zajcem je nastal že pred dvema letoma, ko Zajc ni privolil v njihov predlog o delitvi dela ustvarjenega presežka lekarn iz preteklih let med občine ustanoviteljice. Zadeva se je končala s kompromisom o delitvi dveh milijonov evrov med občine ustanoviteljice. V vodstvu soboške občine so Zajcu v preteklosti očitali tudi netransparentno poslovanje pri naročanju zdravil.

V zvezi s tem je sledilo še presenečenje ob koncu seje. Takrat je namreč Đurov člane sveta seznanil, da je občina na državno revizijsko komisijo vložila predlog za začetek prekrškovnega postopka zoper Pomurske lekarne in Zajca kot odgovorno osebo zaradi neizvedbe postopka o javnem naročanju.

Pri tem je še izpostavil, da v tem primeru globa za morebitni posamični prekršek znaša do 2000 evrov za odgovorno osebo in od 25.000 do 100.000 evrov za pravno osebo kršiteljico.

»Mestna občina Murska Sobota bo kot soustanoviteljica javnega zavoda z vsemi razpoložljivimi pravnimi sredstvi uveljavljala plačilo škode, ki bi javnemu zavodu nastala zaradi plačila globe v prekrškovnem postopku, od odgovorne osebe pravne osebe in članov sveta zavoda. Kljub večkratnim opozorilom zdravila še vedno naročajo mimo predpisanih postopkov javnega naročanja. Za kar so po našem prepričanju soodgovorni direktor in člani sveta zavoda, ki takšno ravnanje dopuščajo,« je dejal Đurov in dodal, da je sam kot član sveta vedno glasoval proti tovrstnim praksam. 

Predstavitvene informacije

Komentarji:

Predstavitvene informacije