VIŠINA MINIMALNE PLAČE

Plača pomočnika kuharja 697 bruto: kako je lahko nižja od zagotovljene minimalne?

Je potem čudno, če ni kadra?
Fotografija: Mnogo ljudi je še vedno prepričanih, da dodatek do minimalne plače krije država, kar ne drži. FOTO: Leon Vidic, Delo
Odpri galerijo
Mnogo ljudi je še vedno prepričanih, da dodatek do minimalne plače krije država, kar ne drži. FOTO: Leon Vidic, Delo

Za pomanjkanje kadra v gostinskem sektorju, ki je le eden izmed mnogih, niso krive le nizke plače, temveč tudi nestabilne razmere na trgu dela. Preverili smo, ali je lahko plača nižja od zagotovljene minimalne plače. 

Plača pomočnika kuharja. FOTO: osebni arhiv
Plača pomočnika kuharja. FOTO: osebni arhiv

Področje minimalne plače ureja Zakon o minimalni plači, ki določa pravico do minimalne plače. Delavec je upravičen do plačila za opravljeno delo najmanj v višini minimalne plače, če pri delodajalcu v Republiki Sloveniji dela poln delovni čas. V primeru krajšega delovnega časa od polnega delavcu pripada najmanj sorazmerni del minimalne plače.

V minimalno plačo se ne štejejo vsi dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi (uveljavljeno s prvim januarjem 2020).

Poleg tega v minimalno plačo tudi ni mogoče vštevati povračil stroškov, ki jih je delodajalec dolžan izplačati delavcu (povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela, stroškov na službenem potovanju), kot tudi ne drugih prejemkov iz delovnega razmerja (regres za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade).

Način določanja

Z letom 2021 se je uveljavila nova formula za določitev zneska minimalne plače z navezavo na minimalne življenjske stroške, s čimer se vzpostavlja smiselno razmerje med dohodki delovno aktivnih in delovno neaktivnih oseb ter enakopravnejšo in pravičnejšo obravnavo vseh zaposlenih, predvsem tistih z najnižjimi dohodki.

Znesek minimalne plače se ob upoštevanju rasti cen življenjskih potrebščin, gibanja plač, gospodarskih razmer oziroma gospodarske rasti in gibanja zaposlenosti določi v razponu med 120 in 140 odstotki minimalnih življenjskih stroškov z navezavo na davčne predpise, ki omogočajo določitev bruto zneska minimalne plače.

Kako obračunamo minimalno plačo?

Minimalna mesečna plača za delo opravljeno v polnem delovnem času od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2022 je 1.074,43 EUR bruto1. Zaradi sprememb Zdoh-2 (Uradni list RS, št. 39/2022), ki veljajo že za davčno leto 2022, se spreminja znesek neto minimalne plače.

Od leta 2020 se dodatki določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi, ne vštevajo v minimalno plačo. To pomeni, da so iz minimalne plače izločeni vsi dodatki, kot na primer dodatek za nočno delo, dodatek za delo v nedeljo, dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu. K minimalni plači morajo delodajalci prišteti še dodatek za delovno dobo, dodatek za pogoje dela, del plače za delovno uspešnost in poslovno uspešnost.

Po spremembah Zdoh-2 je neto minimalna plača brez dodatkov in ob upoštevanju splošne ter dodatne splošne olajšave 778,40 EUR ter 762,98 evrov brez upoštevanja dodatne splošne olajšave, so izračunali na racunovodja.com.

Razlike ne krije država

Večkrat med zaposlenimi prihaja do dilem in vprašanj, kako je lahko osnovna plača, navedena v pogodbi, nižja od minimalne? Prav tako velja zmotno prepričanje, da razliko do minimalne plače krije država. Da bi se izognili napačni interpretaciji osnovne plače, minimalne plače ter razlike do minimalne plače, na spletni strani Atama agencije za zaposlovanje pojasnjujejo najpogostejše dileme, kot na primer zakaj je plača navedena v pogodbi nižja od zakonsko določene minimalne plače.

»Osnovne plače, ki so navedene v pogodbi o zaposlitvi, so dostikrat nižje od bruto minimalne plače. Razlog je velikokrat v plačnih razredih, ki jih določajo kolektivne pogodbe ali interni akti podjetja. Ne glede na naveden znesek v pogodbi pa mora zaposleni prejeti vsaj minimalno plačo ali še več. Konec meseca delodajalec obračuna plačo delavcu. Glede na osnovno plačo izračuna, koliko delavcu pripada glede na delo, ki ga je opravil, ter zakonske dodatke. Zakonski dodatki so lahko minulo delo, dodatek na popoldansko delo, posebni dodatki, značilni za podjetje, ter morebitni bonusi. V primeru, da zaposleni z vsemi dodatki še vedno ne doseže minimalne plače, se mu obračuna dodatek do minimalne plače,« razlaga Tanja Šket.

Mnogo ljudi je še vedno prepričanih, da dodatek do minimalne plače krije država, kar ne drži. Oziroma le v primeru, ko je država vaš delodajalec. Podjetje oziroma organizacija, kjer ste zaposleni, je odgovorno za kritje razlike do minimalne plače (če ste zaposleni za polni delovni čas).

Izbrano za vas

Komentarji:

Izbrano za vas