JE ŠLO ZA KRŠITEV?

Ustavnega sodnika Jakliča prijavili KPK, to so ugotovili

Pravijo, da nimajo pristojnosti za presojanje, ali je prišlo do kršitev nezdružljivosti funkcij.
Fotografija: DDr. Klemen Jaklič, ustavni sodnik] FOTO: Jože Suhadolnik
Odpri galerijo
DDr. Klemen Jaklič, ustavni sodnik] FOTO: Jože Suhadolnik

»Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je danes Državnemu zboru odstopila prijavo, ki se nanaša na sum nezdružljivosti funkcij ustavnega sodnika Dr. Dr. Klemna Jakliča. Sama namreč v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) ni pristojna za presojo sumov kršitev nezdružljivosti funkcij ustavnih sodnikov. Obravnavo primera pa bo Komisija prednostno nadaljevala z vidika svojih pristojnosti, na področjih omejitev poslovanja in premoženjskega stanja,« so v sporočilu za javnost zapisali na KPK. 

Zapisali so še, da je KPK v preučitev z vidika njihovih pristojnosti odstopila Državnemu zboru kot organu, ki izvoli ustavne sodnike, in ga hkrati zaprosila, da jo obvesti o ugotovitvah in morebitnih sprejetih ukrepih.

Zapisali so še, da je »glede na odločbo Vrhovnega sodišča iz leta 2022, opravljanje pridobitne dejavnosti v obliki s. p.-ja za sodnike nedopustno, je stališče Komisije, da naj tudi za ustavno sodišče kot najvišji organ sodne oblasti za varstvo ustavnosti in zakonitosti ter človekovih pravic in svoboščin veljajo enaka merila, še posebej z vidika vodenja z zgledom od zgoraj navzdol. Vsebinska ali postopkovna zakonska nedorečenost še ne pomeni, da je legalno hkrati tudi legitimno, kar se kaže tudi v konkretnem primeru.«

Vpliva lahko na videz neodvisnosti

Ob tem dodajajo še, da je za boljše razumevanje sicer kompleksnega področja nezdružljivosti opravljanja funkcij Komisija opozarja tudi na lansko sodbo Upravnega sodišča. To je potrdilo stališče Komisije, da funkcionar v skladu z ZIntPK ne sme opravljati dodatnih dejavnosti kot samostojni podjetnik. »Sodišče je zapisalo, da opravljanje pridobitne dejavnosti lahko vpliva na videz neodvisnosti, nepristranskosti in samostojnosti opravljanja funkcije, s tem pa se pod vprašaj postavljata vsaj integriteta funkcionarja in ustrezno izvajanje oblasti, ki mu je zaupana. «

»Da je zakonska ureditev področja nezdružljivosti funkcij nepregledna in ustvarja tveganja za izvajanje nadzora, Komisija opozarja že več let, leta 2021 je na Vlado tudi dala pobudo, da se področje enotno za vse funkcionarje uredi v ZIntPK. Na to Komisija redno, v okviru letnih poročil in ocen stanja, opozarja tudi Državni zbor, marca letos pa je na to temo organizirala tudi strokovni posvet o opravljanju dodatne pridobitne dejavnosti v javnem sektorju. Aktualni primer potrjuje zaznave Komisije glede neustrezne urejenosti področja, zato Komisija ponovno poziva, da se področje enotno uredi za vse funkcionarje.«

 

Predstavitvene informacije

Komentarji:

Predstavitvene informacije