ODZIVI NA POTEZO VLADE

Petrol in OMV navdušena, ZPS: To ni darilo za Slovence

Objavljeno 24. september 2020 19.45 | Posodobljeno 24. september 2020 22.56 | Piše: T. V.

Sproščanje cen ne bo samo po sebi privedlo do večje konkurence, pravijo pri ZPS.

Številni napovedujejo zvišanje cen gotiva. FOTO: Jure Eržen, Delo
Slovenci smo se v današnje jutro zbudili ob novici, da se je vlada odločila povsem liberalizirati cene pogonskega goriva. Kar se je sicer napovedovalo že od leta 2016, bo začelo veljati 1. oktobra.

Vlada je doslej vsakih 14 dni določala trošarine in s tem cene na bencinskih servisih zunaj omrežja avtocest in hitrih cest, s popolno deregulacijo trga pa zaradi konkurence ne pričakuje porasta cen goriva za Slovence. Odločitev so pozdravili pri obeh največjih ponudnikih pogonskega goriva pri nas, Petrolu (ki je v posredni ali neposredni večinski lasti države) in OMV, manj pa pri Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS). Previdni so tudi prevozniki. 

ZPS: Sprostitev cen goriva je darilo ponudnikom in ne potreba potrošnikov
Ob današnji napovedi sprostitve cen naftnih derivatov na vseh bencinskih servisih ZPS kot že pred leti opozarja, da gre za ukrep, od katerega si potrošniki lahko obetajo le višje cene. Zelo težko si namreč predstavljajo, da bi ponudniki ceno, ki je tako obremenjena z različnimi dajatvami, po sprostitvi znižali, pri čemer tega do zdaj (z eno samo izjemo) niso naredili, pa čeprav bi lahko. Vse to so razlogi, zakaj na ZPS ne podpirajo napovedane sprostitve cen naftnih derivatov.

Ponovno se je izkazalo, da vlada pomembne ekonomske odločitve sprejema le na podlagi upoštevanja davčnih prilivov in dobičkov ponudnikov (ki v sedanjem sistemu nikakor niso izkazovali slabega poslovanja), ne pa z vidika potreb ter stroškov potrošnikov in gospodarstva. Pri tej odločitvi predvsem niso upoštevali posebnosti slovenskega trga naftnih derivatov, na katerem imata dva ponudnika močno prevladujoč tržni delež, na nekaterih, ne samo ruralnih območjih, pa konkurence med ponudniki praktično ni, opozarjajo pri ZPS.

Pri ZPS zelo dvomijo, da bo v državi, kjer je mreža bencinskih servisov sorazmerno razvita, samo zaradi sproščanja cen prišlo do povečanja konkurence. Hkrati je postavitev novih bencinskih servisov sporna ne samo z ekološkega stališča, pač pa tudi s stališča trajnostne rabe prostora ob pričakovanju, da bo v srednjeročnem obdobju vse manj kupcev kupilo bencinsko ali dizelsko gnani avtomobil.

Ob napovedi sprostitve cen goriv ZPS opozarja, da bo treba sproščenost trga ustrezno urediti, tako z vidika obveščenosti uporabnikov kot nadzora:
  • Vzpostaviti bi morali konkretne nadzorne mehanizme in ustrezen nadzor trga, s katerim bi preverjali sporne prakse, še zlasti izkoriščanje lokalnega monopola na področjih, kjer ni konkurence, in preverjanja dogovarjanja o cenah goriva na področjih, kjer je konkurenca okrnjena.
  • Zagotoviti bi morali natančna pravila oblikovanja cen in njihovega oglaševanja. V Avstriji, denimo, ponudniki po 12. uri cen ne smejo več zviševati;
  • Vzpostaviti je treba vsedržavni portal, ki bi omogočal pregled in primerjavo cen pri vseh ponudnikih v Sloveniji (internet, mobilna aplikacija, klicni center), skupaj z ustrezno postavljenim sistemom sporočanja cen.
  • Ob avtocestah bi morali postaviti table z informacijami o cenah goriva na naslednjih dveh ali treh bencinskih servisih.


Trgovinska zbornica Slovenije (TZS)
TZS pozdravlja odločitev vlade o liberalizaciji cen naftnih derivatov. Ta odločitev prihaja ob pravem času, ko so cene naftnih derivatov na mednarodnih trgih nizke. S to odločitvijo se umika tudi zadnja ovira za vstop novih ponudnikov na trg, hkrati pa bo ta odločitev povečala tudi optimizem na trgu. Naftne družbe bodo zdaj dobile priložnosti, da se prilagodijo tržnim razmeram in se odzovejo na cene v sosednjih državah.


Branko Meh, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice (OZS)
Če se cene naftnih derivatov res ne bodo spremenile, potem tej odločitvi vlade ne nasprotujemo. Če pa se bodo naftni derivati podražili, pa temu vsekakor nasprotujemo. To bi namreč pomenilo, da bi se dvignil tudi strošek prevozov, s tem pa tudi življenjskih potrebščin in storitev.


Gospodarska zbornica Slovenije (GZS)
Ukrep liberalizacije cen goriva bo vplival na izboljšano dobičkonosnost glavnih trgovcev z naftnimi derivati in na spremembo cen goriva na maloprodajnem trgu. Del presežka potrošnikov, transportnega sektorja in tujskega turizma se bo prelil k trgovcem z naftnimi derivati. Vstopi novih diskontnih ponudnikov v segmentu trgovcev so res zvišali stopnjo konkurence, vendar je tržni delež dveh največjih trgovcev (Petrol in OMV, op. p.) še vedno velik (70–90 odstotkov). S to spremembo se tudi slovenski trg približuje tipičnemu evropskemu trgu, ocenjuje Bojan Ivanca, glavni ekonomist pri Analitiki GZS.


Petrol
Petrol pozdravlja uvedbo popolne liberalizacije oblikovanja cen naftnih derivatov, saj gre za prehod v prosto oblikovanje cen, kot enako velja tudi na vseh ostalih konkurenčnih trgih držav EU in v večini regij. Družba Petrol je pripravljena na popolno prosto oblikovanja cen naftnih derivatov, saj ima dovolj izkušenj z ostalih trgov, kjer prodaja že prej ni bila državno regulirana (Hrvaška, BiH, Srbija pa tudi nekateri veleprodajni trgi v EU – Avstrija, Madžarska, Italija, Češka …)
 
Petrol ima izdelano metodologijo oblikovanja cen naftnih derivatov, ki je ob upoštevanju pravil varstva konkurence ni dovoljeno razkrivati.
 
Cene 100-oktanskega bencina in kurilnega olja pa se že nekaj časa oblikujejo prosto glede na cene naftnih derivatov na svetovnih borzah in razmerje med dolarjem in evrom, upoštevaje vse državne davčne obremenitve in takse, ponudniki pa neodvisno določijo način spreminjanja cen.
 
V štiriletnem obdobju prostega oblikovanja cen na avtocestah se je pokazalo, da ni prišlo do nikakršnih večjih odstopanj oziroma anomalij pri teh cenah.
 
Za potrošnike prosto oblikovanje cen pogonskega goriva pomeni možnost proste izbire naftnega trgovca, saj je konkurenca na slovenskem trgu zadovoljiva z več prodajalci goriva. Nakupna odločitev in odločitev za postanek na določenem bencinskem servisu bo tako popolnoma v rokah kupcev in njihovih preferenc ter cenovne elastičnosti. Odločali bodo predvsem kakovost izdelkov in storitev ter raznovrstnost ponudbe. 


OMV
V OMV Slovenija podpirajo popolno liberalizacijo cen naftnih derivatov. Na odločitev vlade o prenehanju mehanizma kontrole cen gledajo kot na pozitivno spremembo za vse deležnike na tem trgu. Sprostitev cen naftnih derivatov predstavlja normalizacijo in vzpostavitev konkurenčnih pogojev na trgu goriva, pravijo. Pri ostalih energentih, denimo električni energiji in zemeljskem plinu, je država že pred leti podprla deregulacijo cen, z odprtjem trga pa so se vzpostavile normalne tržne razmere, zato podobno pričakujejo tudi pri naftnih derivatih.

Obenem sprostitev Sloveniji kot tranzitni državi prinaša možnost agilnejšega odzivanja na cene goriva v  sosednjih državah, kar je ključnega pomena tako za dobavitelje goriv, potrošnike kot tudi državo. Zdaj je omogočena možnost diverzifikacije cen goriv po vsej državi in prilagoditev ponudbe goriva vključno z gorivom višje kakovosti, ki bo lahko na voljo na večjem številu bencinskih servisov. Gorivo višje kakovosti je tudi okolju bolj prijazno, kar predstavlja pomemben doprinos k izpolnjevanju zavez Slovenije glede razogljičenja prometa, še pravijo.
 
V skladu s korporativno politiko in pravili varstva konkurence ne komentirajo podrobnosti cenovne politike podjetja.
Deli s prijatelji