SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING

Nadzorni svet in upravo družbe DARS pozvali k odločnemu ukrepanju

SDH bo po potrebi sprotno sodeloval z organi pregona in drugimi državnimi institucijami s tega področja.
Fotografija: Dars. FOTO: Leon Vidic/delo
Odpri galerijo
Dars. FOTO: Leon Vidic/delo

Razkritja o domnevnem podkupovanju, izsiljevanju, sumu korupcije, favoriziranju in spornih javnih razpisih družbe Dars še vedno odmevajo. Slovenski državni holding (SDH) je danes izvedel ločeno srečanje z nadzornim svetom in upravo družbe Dars glede domnevnih nepravilnosti pri poslovanju družbe.

Namen obeh sestankov je bil pridobitev vseh relevantnih dejstev in informacij o predmetnih zadevah. SDH je nadzorni svet in upravo, vsakega v skladu z njegovimi pristojnostmi, pozval k naslednjim ukrepom:

  1. Nadzorni svet v okviru možnosti nemudoma skrbno presodi ravnanja predsednika in članov uprave v zvezi z očitanimi nepravilnostmi ter v primeru ugotovljenih kršitev ukrepa s krivdnim odpoklicem s funkcije.
  2. Uprava v okviru možnosti nemudoma skrbno presodi ravnanja vodilnih in drugih zaposlenih v družbi v zvezi z očitanimi nepravilnostmi ter v primeru ugotovljenih kršitev ustrezno ukrepa.
  3. Pripravi se celovita analiza lastnega izvajanja dejavnosti avtovleke za odvoz vozil iz AC in HC in se v primeru poslovno-ekonomske upravičenosti čim preje uvede.
  4. Nadzorni svet s svojim sklepom začasno določi nižjo vrednostno mejo in določi dodatne vrste poslov, h katerim mora podajati vnaprejšnje soglasje, s čimer se do izvedbe ukrepov za izboljšanje učinkovitosti nabavnih procesov zagotovi dodatni nadzor nad poslovanjem družbe.
  5. Izvede se natančni pregled in kritično ovrednotenje obstoječih procesov nabave in investicij v družbi, s poudarkom na obvladovanju korupcijskih in drugih integritetnih tveganj, ter se z ustreznimi ukrepi nemudoma izboljša procese.
  6. Razširi se področje delovanja Investicijske komisije Nadzornega sveta na nabavne procese, s ciljem spremljanja ustreznosti izvajanja teh procesov v družbi, redne identifikacije korupcijskih tveganj in njihove odprave.
  7. Okrepi se funkcija skladnosti in integritete v družbi, vključno z rednim četrtletnim poročanjem Nadzornemu svetu in SDH o stanju in aktivnostih.
  8. Zagotovi se obvezna uvrstitev notranje-revizijskega pregleda celotnega procesa nabave v vsakoletni načrt dela notranje revizije.
  9. Nadzorni svet in uprava o vseh izvedenih aktivnostih in ukrepih v zvezi s predmetno problematiko najmanj mesečno pisno poročata SDH, pri čemer SDH prvo poročilo pričakuje do srede, 8. 11. 2023.

Nadalje bo SDH zagotovil izvedbo posebne revizije s forenzičnim pregledom izbranih vrst poslov v družbi DARS, d. d., za obdobje zadnjih 5 let v skladu z ZGD-1. SDH bo o izvedbi sprejel ustrezen sklep skupščine predvidoma najkasneje do konca novembra 2023. Na podlagi izsledkov posebne revizije bo izvedel vse potrebne dodatne ukrepe in aktivnosti z namenom, da se morebitna koruptivna in druga neintegritetna dejanja v bodoče v čim večji meri preprečijo, morebiti izvedena pa ustrezno sankcionirajo. SDH bo tekom teh aktivnosti po potrebi sprotno sodeloval z organi pregona in drugimi državnimi institucijami s tega področja.

image_alt
Dars trdi, da Roka Snežiča sploh ne poznajo, z domnevnim podkupovanjem se bo ukvarjala KPK

image_alt
Policija po razkritju domnevnih nepravilnosti obiskala POP TV

image_alt
Za posle z Darsom podkupovali Snežiča in SDS

Javna delniška družba

Ob tem je treba upoštevati, da je DARS, d. d., javna delniška družba, ki deluje po sistemu dvotirnega korporativnega upravljanja. Vse posle vodi samostojno in neodvisno njena uprava, za nadzor uprave in poslovanje družbe pa je samostojno in neodvisno odgovoren njen nadzorni svet.

SDH lahko organom družbe podaja pozive in priporočila ter izraža svoja stališča, slednji pa neodvisno izvajajo svoja dejanja. SDH se torej v kakršne koli poslovne odločitve družbe niti ne more niti ne sme vpletati oziroma nanje vplivati, temveč lahko deluje le v okviru pristojnosti, ki jih uveljavlja v vlogi edinega delničarja družbe.

Predstavitvene informacije

Komentarji:

Predstavitvene informacije