MINISTRSTVO ZA FINANCE

Začasen odlog posojil za prizadete v poplavah? To so vaše možnosti

Vlogo morajo upravičenci nasloviti na banko najpozneje do 31. decembra.
Fotografija: FOTO: Bearfotos/shutterstock
Odpri galerijo
FOTO: Bearfotos/shutterstock

Ministrstvo za finance je objavilo dodatna pojasnila glede možnosti začasnega odloga bančnih posojil za prizadete v poplavah, ki jo je prinesel zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023.

Vlogo morajo upravičenci nasloviti na banko najpozneje do 31. decembra

Ukrep je namenjen bančnim kreditojemalcem s sedežem ali stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki so v avgustovskih poplavah utrpeli škodo. Za gospodarske družbe je meja postavljena pri najmanj 100.000 evrov škode. Za zadruge, društva, zavode, ustanove, fizične osebe, ki zaposlujejo delavce, ali samozaposlene osebe, za nosilce kmetijskega gospodarstva ali nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji ter za fizične osebe pa je meja postavljena v višini najmanj 10.000 evrov škode.

image_alt
Župani v poplavah najbolj prizadetih občinah dobili nasmeh na obraz. To je razlog

Ukrep zavezuje banke in hranilnice v Sloveniji, da tem kreditojemalcem odobrijo odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe za obdobje 12 mesecev, če posamezna obveznost iz kreditne pogodbe, za katero se zahteva odlog plačila, do konca julija še ni zapadla v plačilo. Strani se lahko dogovorita tudi za krajše ali daljše obdobje oz. o drugačnih značilnostih odloga plačila obveznosti, če to predlaga ali želi kreditojemalec.

Obresti v času odloga plačila se obračunavajo

V obdobju odloga se pri bančnih posojilih na odloženi del glavnice lahko obračunavajo obresti največ v višini 12-mesečnega euriborja plus nič odstotkov oz. po ob sklenitvi pogodbe dogovorjeni obrestni meri, če je ta za kreditojemalca ugodnejša. Kot merilo za določitev ugodnejše obrestne mere se upoštevata vrednost 12-mesečnega euriborja in višina obrestne mere, dogovorjena s kreditno pogodbo, veljavna na dan oddaje vloge za odlog plačila. Ta se upošteva za celotno obdobje odloga plačila.

image_alt
Z vdanimi delavci so po ujmi spet zagnali proizvodnjo (FOTO)

Banka ima od kreditojemalca pravico zahtevati popolno vlogo oz. podporno dokumentacijo glede izpolnjevanja pogojev, pri čemer pa ne sme postavljati nerazumnih zahtev. Kakšna so ustrezna dokazila, je v pristojnosti politike in presoje banke. Načeloma pa kot dokazilo o nastali škodi šteje vse, kar izkazuje škodo. To so lahko cenitev, zapisnik, fotografije poškodovanih premičnin in nepremičnin, skupaj z izjavo kreditojemalca, so našteli.

Kot so pojasnili na ministrstvu, se obresti v času odloga plačila obračunavajo, plačati pa jih je treba po izteku obdobja odloga. Na kakšen način se plačajo, se strani dogovorita. Ob tem so dodali, da za odobritev odloga plačila banka kreditojemalcu ne sme zaračunati stroškov. Odloga tudi ne sme pogojevati z drugimi pogoji, ki jih zakon ne vključuje.

Obnavljamo Slovenijo

S projektom Obnavljamo Slovenijo ponujamo roko vsem žrtvam katastrofalnih poplav v Sloveniji. Tudi vi jim lahko pomagate z nakazilom v Sklad Ivana Krambergerja.

SMS-donacija: KRAMBERGER ali KRAMBERGER5 na 1919 in prispevali boste 1 evro oziroma 5 evrov.

Donacija na TRR: SI56 0292 2001 9831 742, s pripisom OBNAVLJAMO SLOVENIJO, sklic SI00 7265 ali s skeniranjem QR kode iz vaše mobilne banke.

Predstavitvene informacije

Komentarji:

Predstavitvene informacije