KMETIJSKE NOVICE

Kaj storiti, ko zmanjka lastnih sredstev za naložbo

Temelj uspešne kmetije sta znanje in sodobna oprema. Tehnologija na področju kmetijstva se pospešeno razvija, a njena vpeljava zahteva investicije. Preverili smo, katere možnosti ima kmetija, kadar lastna sredstva ne zadoščajo.
Fotografija: FOTO: Foto: Jure Eržen/delo
Odpri galerijo
FOTO: Foto: Jure Eržen/delo

Moderna kmetijska mehanizacija brez dvoma vpliva na uspešnost in konkurenčnost kmetije. Najcenejše financiranje v času, ko obrestne mere prej rastejo kot padajo, so gotovo lastna sredstva. Potem je tu še uspešno kandidiranje na javnih razpisih, ki tudi prispeva delež po navadi prepotrebnih sredstev. Vseeno pa so primeri, ko omenjena vira ne zadoščata, in takrat je čas za obisk banke ali lizinške hiše. Kmetovalec lahko manjkajoča sredstva pridobi v banki v obliki posojila – kratkoročnega ali dolgoročnega – ali pa se v lizinški hiši odloči za lizing.

Osnove lizinga

Poznamo dve glavni obliki, finančni in operativni lizing. Za operativnega se odločajo predvsem podjetja, finančni pa je primernejši za fizične osebe in kmetovalce, pravijo strokovnjaki.

Finančni lizing je najpogostejša oblika lizinga in je namenjen vsem, ki želijo s pomočjo financiranja postati lastnik določenega predmeta. Pri tem je lahko predmet lizinga skoraj vsaka stvar določene vrednosti, ne glede na namen uporabe – možno je financiranje za poslovne ali zasebne namene. Z lizingom praviloma financiramo premičnine.

Drugačen od posojila

V katerih značilnostih pa se finančni lizing razlikuje od bančnega posojila? »Lizing je namenjen vsem, ki želijo financiranje določenega predmeta z namenom, da bi postali njegov lastnik. Financiranje je možno skleniti za zasebne namene ali za opravljanje dejavnosti. Lizingojemalec je lahko fizična oseba, pravna oseba oz. podjetnik ali kmetovalec. Velika prednost financiranja z lizingom je ta, da ni potrebnega dodatnega zavarovanja, kot je npr. hipoteka,« odgovarjajo v DBS Leasingu.

Ne nazadnje je sam predmet financiranja pri lizingu zavarovanje. Posledično pa mora biti ta ves čas financiranja tudi ustrezno premoženjsko zavarovan – za kmetijske stroje praviloma pomeni ustrezno kasko zavarovanje, čeprav to ni nujno vedno zahtevano in je odvisno od vrste predmeta lizinga in poslovne politike posamezne lizinške hiše. Na splošno pa velja, da lizing pomeni hiter dostop do potrebnih sredstev, saj je postopek odobritve popolnoma jasen in hiter.

Lizing v praksi

Kako deluje lizing v praksi? Pred sklenitvijo lizinške pogodbe lizinška hiša ugotovi kreditno sposobnost lizingojemalca. Kot pravijo v DBS Leasingu, pri kmetovalcu kreditno sposobnost ugotovijo na podlagi prilivov iz dejavnosti in obstoječih obremenitev (posojil in lizingov). Ob tem je treba predložiti izpis prilivov na transakcijski račun.

Lizingodajalec po naročilu in izbiri lizingojemalca kupi predmet lizinga ter mu ga izroči v uporabo. S podpisom pogodbe o finančnem lizingu postane lizingojemalec ekonomski lastnik (uporabnik), lizingodajalec pa pravni lastnik predmeta lizinga. Ob podpisu pogodbe lizingojemalec vplača dogovorjen polog in nato odplačuje dogovorjeno število običajno enakih obrokov v dogovorjenem obdobju. Lastništvo nad predmetom lizinga se prenese, ko lizingojemalec odplača zadnji obrok.

 


Besedilo je bilo objavljeno v tiskani izdaji oglasne priloge Kmetijske novice.

Predstavitvene informacije

Komentarji:

Predstavitvene informacije