KORONAVIRUS

Vozil zunaj svoje občine, poglejte, kaj je naredila policija

Objavljeno 01. april 2020 10.20 | Posodobljeno 01. april 2020 10.42 | Piše: T. V.

Od ponedeljka je v veljavi strožja omejitev gibanja.

Policijska kontrola gibanja ljudi zunaj svoje občine zaradi širjenja koronavirusa. FOTO: Leon Vidic, Ddelo
Na območju Policijske uprave Maribor so v torek kršitelju zasegli osebni avtomobil, ki ga je vozil brez vozniškega dovoljenja. Ker se je poleg tega vozil še na območju druge občine, pa za to ni imel upravičljivega razloga, bodo zoper njega podali predlog pristojnemu prekrškovnemu organu za uvedbo postopka o prekršku. Zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja bo odgovarjal na sodišču.

Od ponedeljka velja strožja omejitev gibanja, razen v izjemnih primerih smo Slovenci omejeni na gibanje po občini svojega stalnega ali pa začasnega bivanja.

Izjemoma se lahko gibljete tudi po drugih občinah
Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb za posameznike dovoljeno za (3. člen):
– prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,
– opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
– odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
– varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov,
– dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev,
– dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,
– dostop do storitev za nujne primere,
– dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih organov,
– dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami.

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb za posameznike dovoljeno za (3. člen):
– dostop do trgovin z živili in kmetijske neposredne prodaje,
– dostop do drogerij in drogerijskih marketov,
– dostop do prodaje medicinskih proizvodov in zdravstvenih pripomočkov ter sanitarnih pripomočkov,
– dostop do mest za prodajo hrane za živali,
– dostop do prodaje in vzdrževanje varnostnih proizvodov in proizvodov za nujne primere,
– dostop do kmetijskih trgovin, vključno s klavnicami, in trgovin za prodajo semen, krmil in gnojil,
– dostop do bencinskih črpalk,
– dostop do bank in pošt,
– dostop do dostavnih, čistilnih in higienskih storitev,
– dostop do komunalnih storitev za opravljanje z odpadki,
– dostop do avtomobilskih servisov in servisov kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme.

Če te zgornje storitve niso zagotovljene v občini prebivališča, je dostop dovoljen v drugo občino, vendar le do najbližje dostopne storitve po javni cesti ali javni poti.


Odlok o dodatni omejitvi gibanja ne predvideva kakšnih dovolilnic, je pa priporočljivo, da vam delodajalec napiše, kje delate, saj bo tako postopek v primeru, da vas v drugi občini ustavi policija, ko ste na poti na delo, krajši.

Globa do 625 evrov
Policija je preteklo soboto med 8. in 18. uro opravljala poostreni nadzor nad izvajanjem odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Sloveniji. Na več kot 2000 lokacijah po celotni Sloveniji so policisti izrekli 112 opozoril ali ukazov po zakonu o nalogah in pooblastilih policije in podali 90 predlogov na Zdravstveni inšpektorat RS. Od tega je bilo 106 kršitev odloka ugotovljenih na podlagi lastne dejavnosti policije, prejeli pa so tudi 99 prijav občanov na telefonsko številko policije 113.

Ker so bili vsi vladni odloki doslej sprejeti na podlagi zakona o nalezljivih boleznih, izvrševanje katerega je v pristojnosti Zdravstvenega inšpektorata RS (Zirs), policija izvede prve nujne ukrepe za zajezitev širjenja virusa tako, da osebe opozori oz. jim ukaže prenehanje kršitve.

Če oseba opozorila oz. ukaza po zakonu o nalogah in pooblastilih policije ne upošteva, policist kršitelju zaradi kršitve 22. člena zakona o varstvu javnega reda in miru na kraju samem izreče globo od 333 do 625 evrov. Seveda policija vsakič preverja tudi, ali neko dejanje osebe izpolnjuje znake kaznivega dejanja, kot ga opredeljuje 177. člen KZ-1.

V nekaterih primerih pa morajo policisti svoje opozarjanje podkrepiti z izrekom globe oz. s predlogom za uvedbo postopka o prekršku pred Zirsom.


Policija od 31. marca na meji pri potnikih, državljanih tretjih držav, ki bodo želeli vstopiti v državo, na vseh mejnih prehodih na zunanji schengenski meji poleg ostalih pogojev za vstop preverja tudi, ali je njihovo potovanje res nujno. Evropska komisija je namreč natančneje določila, kaj so nujna potovanja, članice EU pa so bile pozvane, da z omejevanjem nenujnih potovanj prispevajo k zajezitvi pandemije novega kotonavirusa.
 
Deli s prijatelji