POROKA V MASKAH

»Jutri imam poroko in 150 povabljenih. Kaj naj storim?«

Objavljeno 10. julij 2020 18.25 | Posodobljeno 10. julij 2020 15.37 | Piše: A. L.

Imamo odgovor ministrstva za notranje zadeve in za bodoča zakonca novica ni dobra.

Simbolična fotografija. FOTO: Serhii Sobolevskyi, Getty Images/Istockphoto
Kmalu po izboljšanju epidemiološke slike so nekateri pohiteli z izvedbo že prestavljenih porok. Tako bo v zakonski jarem jutri skočila naša bralka, ki je prosila za anonimnost. Vse je načrtovano, vse je praktično plačano za 150 svatov, a kaj ko je vlada spet spremenila pravila javnega življenja. Od včeraj namreč velja, da se lahko zbira do 10, izjemoma do 50 ljudi, a pod pogojem, da ima organizator dogodka narejen seznam s kontaktnimi podatki udeležencev. Bralka pravi, da so povabljencem tako ali tako naročili, da imajo s seboj obrazne maske, zanima pa jo, ali omejitev do 10 oziroma 50 ljudi velja tudi za poroke, ki so pravzaprav zasebni dogodek.

Pojasnila smo prejeli od ministrstva za notranje zadeve, kamor spada tudi policija. »Za poroke velja omejitev do 50 oseb, pri tem mora organizator oziroma sklicatelj zagotoviti minimalno varnostno razdaljo med ljudmi, upoštevati higienska priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in obvezno voditi seznam prisotnih ljudi.« 

Na seznamu morate navesti naslednje podatke:

– ime in priimek udeležencev,
– naslov stalnega prebivališča,
– kontaktna telefonska številka,
– kraj zbiranja (kraj, ulica in hišna številka ter podatek o tem ali gre za zaprt ali odprt prostor),
– čas zbiranja (datum in čas začetka in konca zbiranja).

A pozor: seznam organizator hrani en mesec in ga je dolžan posredovati Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ) na njegovo zahtevo. Če inštitut v enem mesecu od dneva izvedbe zbiranja zahteve ne pošlje, sklicatelj seznam uniči.

Globe za kršitve tega odloka se izrekajo v skladu z zakonom o nalezljivih boleznih. Izvajanje odloka poleg pristojnih inšpekcijskih služb nadzoruje tudi policija v okviru svojih pristojnosti.

Koliko znaša globa?

Preleteli smo zakon o nalezljivih boleznih in v 39. členu našli sledeče:

»39. člen

       Kadar z ukrepi, določenimi s tem zakonom, ni mogoče preprečiti, da se v Republiko Slovenijo zanesejo in v njej razširijo določene nalezljive bolezni, lahko Vlada Republike Slovenije odredi tudi naslednje ukrepe:

1. določi pogoje za potovanja v državo, v kateri obstaja možnost okužbe z nevarno nalezljivo boleznijo in za prihod iz teh držav;
2. prepove oziroma omeji gibanje prebivalstva na okuženih ali neposredno ogroženih območjih;
3. prepove zbiranje ljudi po šolah, kinodvoranah, javnih lokalih in drugih javnih mestih, dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni;
4. omeji ali prepove promet posameznih vrst blaga in izdelkov.

       O ukrepih iz prejšnjega odstavka mora Vlada Republike Slovenije nemudoma obvestiti Državni zbor Republike Slovenije in javnost.
«

Koliko pa znaša globa za posameznika? To je določeno v 57. členu:

»57. člen

Z globo od 400 do 4000 evrov se kaznuje za prekršek posameznik:

1. če ne ravna v skladu z ukrepom osamitve iz drugega odstavka 18. člena tega zakona;
2. če ne ravna v skladu z ukrepom karantene iz prvega odstavka 19. člena tega zakona;
3. če se ne zdravi oziroma ne ravna v skladu z 20. členom tega zakona;
4. če se izmika ali onemogoča obvezno cepljenje iz prvega odstavka 22. člena tega zakona;
5. če zavrača ali se izmika zaščiti s specifičnimi imunoglobulini v nasprotju s 23. členom tega zakona,
6. če zavrača ali se izmika zaščiti z zdravili v nasprotju s 24. členom tega zakona;
7. če zavrača ali onemogoča dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo iz 26., 27. in 28. člena tega zakona;
8. če zavrača ali se izmika obveznim higienskim pregledom s svetovanjem iz 31. člena tega zakona;
9. če opravlja delo ali dejavnost brez obveznega predhodnega zdravstvenega pregleda iz 31. člena tega zakona;
10. če zavrača ali se izmika obveznim zdravstvenim pregledom iz 32. člena tega zakona;
11. če ne opravi zdravstvenega pregleda, ki mu je bil odrejen pri zdravstveno higienskem pregledu;
12. če opravlja delo v nasprotju s 33. členom tega zakona;
13. če ravna v nasprotju s 35. členom tega zakona;
14. če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 39. člena tega zakona.

Za dejanje iz 1. do 6. točke prejšnjega odstavka se kaznuje za prekršek z globo od 400 do 4000 evrov starš ali skrbnik otroka, ki je storil prekršek, če je to neposredna posledica opustitve starševske skrbi ali obveznosti skrbnika.
«

Zgoraj napisano so nam potrdili tudi pri Zdravstvenem inšpektoratu RS: »Za izpolnjevanje zahteve glede števila gostov je odgovoren sklicatelj, ki organizira zbiranje in vodi seznam prisotnih ljudi. Za kršitev zbiranja na javnih mestih je v Zakonu o nalezljivih boleznih predvidena globa, ki za posameznika znaša od 400 do 4000 evrov.«


Deli s prijatelji