NOVOSTI

Preberite, kako boste po novem lahko spreminjali svoje ime

Objavljeno 23. april 2019 14.26 | Posodobljeno 23. april 2019 14.28 | Piše: T. V.

Pravnomočno obsojeni za časa kazni ne bodo mogli spreminjati imena.

Novela zakona spreminja, kako se lahko podpisujete v pravnih poslih. FOTO: Getty Images/istockphoto
LJUBLJANA – Vlada je sprejela predlog novele zakona o osebnem imenu, ki odpravlja trenutno omejitev osebnega imena (največ dve imeni in dva priimka), ki ga lahko posameznik izbere za pravni promet, hkrati pa dopušča možnost uporabe črke v osebnem imenu in okrajšave imena in priimka v pravnem prometu.

»V predlogu spremembe zakona o osebnem imenu predlagamo, da je osebno ime za pravni promet lahko sestavljeno iz besed oziroma nedeljivih celot in črk imena in priimka, pri čemer imena ali priimka za pravni promet ne more sestavljati samo ena črka. Državljan lahko za pravni promet izbere tudi okrajšavo imena in priimka, pri čemer imena ali priimka za pravni promet ne more sestavljati samo okrajšava imena ali priimka,« so nam pojasnili na ministrstvu za notranje zadeve.

Kombinacija besed in črk

Predlog zakona posamezniku tako dovoljuje, da za uporabo v pravnem prometu izbira med besedami in črkami, ki sestavljajo njegovo ime in priimek, tako da za pravni promet uporabijo le nekatere besede oz. nedeljive celote (ali zgolj ena) in črke. Pri tem za pravni promet ne more izbrati zgolj črke (npr. Milena Marija K Novak, za pravni promet samo K Novak), ampak kombinacijo besede in črke ali kombinacijo besed in črke (npr. Marija K Novak ali Marija Milena K Novak).

Predlog zakona hkrati dopušča tudi možnost, da posameznik za pravni promet izbere ime in/ali priimek, ki pomeni okrajšavo besede (npr. M. kot okrajšava za besedo Marija) z omejitvijo, da za pravni promet ne more izbrati samo okrajšave (npr. M. M. Novak), ampak kombinacije besede oziroma besed in okrajšave za besedo ali besede (npr. Milena M. Novak ali Milena Marija K. Novak in podobno). »Raba okrajšave in črke v kombinaciji z besedo ali besedami bi namreč zmanjšala možnost nesporazumov, do katerih bi prihajalo, če bi posamezniki v pravnem prometu lahko nastopali zgolj s črkami ali okrajšavi besed, pri čemer ločitev imena od priimka v osebnem imenu praktično ne bi bila mogoča (npr. A. B ali A. B C D in podobno).«

Po ločitvi več časa za razmislek

Z novelo zakona pa je vlada predlagala tudi podaljšanje roka za spremembo priimka po razvezi ali razveljaviti zakonske ali partnerske zveze. Šestmesečni rok po pravnomočnosti sodne odločbe o razvezi ali razveljavitvi se je v praksi izkazal za prekratkega, zato ga je vlada podaljšala na eno leto. Ob razveljavitvi ali razvezi zakonske oziroma partnerske zveze razvezana zakonca oziroma partnerja obdržita priimek, ki sta ga izbrala ob sklenitvi. Zakonec oziroma partner, ki je ob sklenitvi zakonske oziroma partnerske zveze spremenil priimek, lahko pri kateri koli upravni enoti v šestih mesecih (po novem v enem letu) po pravnomočnosti razveze ali razveljavitve poda izjavo, da želi imeti priimek, ki ga je imel pred sklenitvijo zakonske oziroma partnerske zveze. Izjavo lahko poda le, če v času trajanja zakonske oziroma partnerske zveze priimka ni spreminjal.

Sprememba vezana na poslovno sposobnost

Še ena sprememba je, da dopolnjenih 18 let ni več obvezni pogoj za vložitev prošnje za spremembo osebnega imena. V nekaterih primerih (s sklenitvijo zakonske zveze ali starševstvom na podlagi sodbe sodišča) posameznik namreč pridobi poslovno sposobnost pred polnoletnostjo, zato se v noveli pogoj za vložitev prošnje za spremembo osebnega imena veže na poslovno sposobnost posameznika.
 
Zaradi preprečevanja zlorabe osebnega imena je vlada razširila zadržke za spremembo osebnega imena, saj se ta ne dovoli državljanu, ki je bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, zaradi katerega se storilec preganja po uradni dolžnosti, dokler kazen ni izvršena ali dokler trajajo pravne posledice obsodbe. 
Deli s prijatelji