ODLOG PLAČILA

Furs opozarja: v sredo je zadnji rok za oddajo teh vlog

Na voljo je možnost vložitve vloge za ugodnejši način odplačevanja davkov.
Fotografija: Foto: Leon Vidic, Delo
Odpri galerijo
Foto: Leon Vidic, Delo

Izteka se rok za odlog plačila davčnih obveznosti zaradi poplav. Na Fursu spominjajo, da lahko še do vključno 6. septembra za odlog plačila lahko zaprosijo tisti zavezanci, ki obveznosti iz upravičenega razloga, ki je povezan s poplavami, ne morejo plačati pravočasno.

Fizične osebe lahko v izjemnih primerih zaprosijo za odpis, delni odpis, odlog plačila davka za čas do dveh let oziroma plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih. V primeru izrednih okoliščin, kot so poplave, se lahko vlogi po pojasnilih Fursa ugodi ne glede na siceršnje mesečne dohodke, premoženje oziroma prihranke zavezanca in njegovih družinskih članov, če bi plačilo obveznosti ogrozilo preživljanje davčnega zavezanca in njegovih družinskih članov.

Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka je dovoljen v primerih, ko je davek zapadel v plačilo največ tri mesece pred nastankom izrednih okoliščin.

Možna sta tudi plačilo davka v največ treh mesečnih obrokih brez preverjanja pogojev oz. plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih ali odlog plačila za obdobje 24 mesecev ob predložitvi ustreznega zavarovanja.

Poslovni subjekti lahko medtem zaprosijo za plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih ali odlog plačila za obdobje 24 mesecev iz razloga grožnje hujše gospodarske škode, za plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih ali odlog plačila za obdobje 24 mesecev ob predložitvi ustreznega zavarovanja.

Kmetje lahko zaprosijo za zmanjšanje oz. odpis prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje kmetov. Prispevki se zmanjšajo ali odpišejo le v primeru, če je škoda ocenila pristojna komisija za ocenjevanje škode.

Glede na odstotek prizadetosti se zavarovanci razdelijo v dve kategoriji - v prvi so tisti, ki jim je naravna nesreča povzročila izgubo donosa od 80 do 100 odstotkov letnega katastrskega dohodka, v drugi pa tisti, ki jim je divjanje narave povzročilo izgubo donosa od 30 do 80 odstotkov letnega katastrskega dohodka.

Zavezancu prve kategorije prizadetosti se letni prispevek v celoti odpiše, zavezancu druge kategorije pa se prispevek zmanjša za enak odstotek, kot je ocenjen odstotek izgube letnega katastrskega dohodka. V skladu z zakonom je možno pravico uveljavljati tudi v primeru pogina živine, kot živina pa se štejejo vse živali, ki prinašajo prihodek kmetije.

Obnavljamo Slovenijo

S projektom Obnavljamo Slovenijo ponujamo roko vsem žrtvam katastrofalnih poplav v Sloveniji. Tudi vi jim lahko pomagate z nakazilom v Sklad Ivana Krambergerja.

SMS-donacija: KRAMBERGER ali KRAMBERGER5 na 1919 in prispevali boste 1 evro oziroma 5 evrov.

Donacija na TRR: SI56 0292 2001 9831 742, s pripisom OBNAVLJAMO SLOVENIJO, sklic SI00 7265 ali s skeniranjem QR kode iz vaše mobilne banke.

Predstavitvene informacije

Komentarji:

Predstavitvene informacije