BRALKA POROČEVALKA

Ogorčena bralka Andreja: Ljubljana je videti kot romsko naselje! (FOTO)

Se predmestje Ljubljane zanemarja? Bralka razočarana nad stanjem svojega okrožja, a na MOL so se po prijavi hitro odzvali.
Fotografija: Nič čudnega, da se bralka sramuje svojega kraja. FOTO: Bralka Andreja
Odpri galerijo
Nič čudnega, da se bralka sramuje svojega kraja. FOTO: Bralka Andreja

Bralka Andreja živi na obrobju prestolnice. Pravi, da se Ljubljana kiti z nazivom najlepše mesto na svetu, a očitno ta opis velja le za strogi center. Kaže, da MOL obrobnim delom ne namenja veliko pozornosti. Od neusklajene gradnje do kupov smeti – nič čudnega, da se bralka, kot pravi, sramuje svojega kraja. 

»Živim v predmestju Ljubljane in vsakih nekaj mesecev nekdo ob kontejnerje za smeti odloži velike kose odpadkov, ki jih potem več tednov ali mesecev nihče ne pospravi. Kosovnega odpada na lastne stroške ne bom naročila, sem pa ogorčena nad tem, da se nekaterim takšno smetenje zdi primerno,« je razburjeno zapisala.

Ogorčena bralka pravi, da se ob glavni cesti vsakih nekaj mesecev pojavijo kupi odpadkov, ki jih nato cele tedne nihče ne pospravi. FOTO: Bralka Andreja
Ogorčena bralka pravi, da se ob glavni cesti vsakih nekaj mesecev pojavijo kupi odpadkov, ki jih nato cele tedne nihče ne pospravi. FOTO: Bralka Andreja

»Ne želim živeti na smetišču! Že tako je naše predmestje neurejeno, nikakršnih smernic za poenoteno gradnjo nimamo, tako da je vsaka fasada drugačna, vsaka balkonska ograja na vrstnih hišah je iz drugega materiala ... Videti je kot romsko naselje, potem pa ljudje še puščajo vzmetnice, stole in stara okna ob cesti. Sram me je, da si delim kraj bivanja s takšnimi ljudmi! Lep pozdrav, prebivalka 'najlepšega mesta na svetu',« je Andreja razočarano zaključila.

Na MOL so se po prijavi hitro odzvali in počistili razdejanje

Vprašanje smo naslovili na Mestno občino Ljubljana, od koder so nam poslali odgovore njihovega inšpektorata in Službe za lokalno samoupravo. 

»V omenjenem primeru je že bil uveden inšpekcijski postopek kot tudi ureditvena odločba za odstranitev smeti. Prav tako so bili že odpadki odstranjeni.

Če neznana oseba odvrže odpadke, izda Inšpektorat MU MOL odstranitveno odločbo po neznani osebi.

Če se najde storilec nepravilno odloženih odpadkov, krije stroške odvoza odpadkov in izreče se mu globa.

Občane pozivamo, da naj, kadar zaznajo kršitve, pokličejo ali pišejo na Inšpektorat MU MOL, ki bo zadevo obravnaval skladno z zakonom oz. odlokom.

Nadzor nelegalnih odlagališč odpadkov je razdeljen med občinskimi inšpekcijami in Inšpektoratom RS za okolje in energijo. Razdelitev je naslednja«.

Bralka navaja tudi neprijeten izgled stanovanjskih objektov, saj naj bi bile vrstne hiše vsaka drugačne barve, imele različne balkone in strehe - izgledalo naj bi kot romsko naselje, po besedah bralke. Kakšne so smernice za gradnjo in prenovo v tem delu Ljubljane?

Odgovarja Oddelek za urejanje prostora MU MOL

»Barvanje fasade spada med vzdrževalna dela. V 2. odstavku 14. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu mestne občine Ljubljana – Izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10 + spremembe in dopolnitve) je v 3. alineji navedeno, da je obnova fasad dopustna v originalni barvi. Pred izborom barve je torej treba na osnovi dejanske originalne barve ustrezno določiti novo, kar je sorazmerno preprosta operacija, ki se izvede s sondiranjem na terenu. Na objektih, ki so varovani kot kulturna dediščina, je treba pred odločitvijo o barvi obnovljene fasade pridobiti ustrezno mnenje pristojne službe, podobno v območjih naselbinske dediščine. V takšnih primerih je zamenjava barve fasade z neustrezno lahko sankcionirana.

Barvo fasade pri novogradnjah mora projektant predvideti v projektni dokumentaciji. Kot takšna se tudi vpiše v izrek gradbenega dovoljenja. Mnenje Oddelka za urejanje prostora o dopustnosti ali nedopustnosti izbrane barvne sheme pri vzdrževalnih delih je pretežno nepotrebno, saj za vzdrževanje fasade ni potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja oz. Mnenja o skladnosti po 43. členu Gradbenega zakona (GZ-1), v predpisu pa je že določeno, kako naj se poseg izvede.

Pri večstanovanjskih objektih o obnovi odloča zbor lastnikov. Če se odloči drugače, kot je navedeno zgoraj, odloča v nasprotju s predpisom. Samovoljno spreminjanje fasade le na delu stavbe, ni dopustno. Etažni lastniki vsekakor imajo pravico skrbeti za svojo nepremičnino. Še več, imajo tudi dolžnost, vendar v sodelovanju z drugimi etažnimi lastniki, saj gre za skupne dele stavbe. Za posege je treba pridobiti soglasje drugih etažnih lastnikov, ne glede na zahtevnost posega.

Pri vrstnih hišah gre za nize samostojnih objektov, kjer soglasja posameznih lastnikov o barvah fasad stavb v nizu načeloma ni potrebno. Vsekakor pa velja, da je za izvedbo obnove fasade in določitev njene barve treba upoštevati zgoraj navedeno določilo veljavnega prostorskega akta.«

Je tudi vas kaj zmotilo? Kontaktirajte nas.

Predstavitvene informacije

Komentarji:

Predstavitvene informacije