NAPOL GOLI

V tej slovenski osnovni šoli uvedli pravilnik primernega oblačenja: prisluhnili so učencem

Sredi šolskega leta so učence in starše seznanili s kodeksom primernega oblačenja. Ideja za spremembo je prišla s strani učencev. Kaj se pri oblačenju sme in kaj ne?
Fotografija: Ravnateljica Alenka Virant:
Odpri galerijo
Ravnateljica Alenka Virant: "Pri odločitvi za dopolnitev pravilnika smo izhajali iz želja učencev, ki so sami izrazili potrebo po dopolnitvi kodeksa vedenja." FOTO: Špela Kuralt, Delo

Slovenske osnovne in srednje šole pravilnika oblačenja praviloma nimajo, čeprav imajo to možnost vključiti v svoj vzgojni načrt neodvisno od ministrstva za šolstvo. Mnenja o tem, kaj pomeni biti primerno oblečen in da bi izbiro garderobe omejeval pravilnik šolskega reda, so v preteklosti dvigovala veliko prahu, a navkljub vsemu so se v OŠ Rogatec odločili, da je čas zrel za dopolnila kodeksa vedenja. 

»Šola s pravili šolskega reda razvija varno in spodbudno okolje, kot najbolje ve in zna, in vse to v dobro otrok,« nam je pojasnila ravnateljica OŠ Rogatec Alenka Virant

O predlogu dopolnitev pravil šolskega reda, kamor spadajo tudi pravila obnašanja in ravnanja ter kodeks vedenja, so že v šolskem letu 2022/2023 izvedli razredne delavnice z učenci višjih razredov, ki so po besedah Virantove sami predlagali, da bi v kodeks vedenja vnesli točko, ki zadeva primernost oblačenja v vzgojno-izobraževalnem procesu.

Na željo učencev višjih razredov in »potrebe po zagotavljanju varnosti vzgojno-izobraževalnega procesa« so nato v letošnjem šolskem letu predlog o dopolnitvah pravil šolskega reda predali v razpravo strokovnim delavcem šole in staršem na sestanku sveta staršev.

V večini šol za osnovnošolce in srednješolce ne velja nobena omejitev pri izbiri oblačil, meje pa postavljajo predvsem starši. V OŠ Rogatec so se odločili, da skupaj z učenci napišejo pravilnik, ki bo veljal v njihovi šoli. FOTO: Špela Kuralt, Delo
V večini šol za osnovnošolce in srednješolce ne velja nobena omejitev pri izbiri oblačil, meje pa postavljajo predvsem starši. V OŠ Rogatec so se odločili, da skupaj z učenci napišejo pravilnik, ki bo veljal v njihovi šoli. FOTO: Špela Kuralt, Delo

Pravila v veljavi dober teden

Sprejem pravilnika je zahteval veliko sestankov z učenci, starši in razredniki in vsi so stali za tem, da se v šoli ne pokaže preveč telesa, da velja splošna urejenost in da na oblačilih ni nespoštljivih napisov.

Med starši ni bilo nestrinjanja, zato jim pravilnika ni bilo težko uveljaviti, spremembo pa so s sklepom soglasno sprejeli tudi predstavniki sveta zavoda na redni seji 20. marca letos, ko so tudi začela veljati pravila, nam je pojasnila Virantova.

Pravilnik je v uporabi komaj dober teden, ravnateljica OŠ Rogatec pa opaža, da učenci že upoštevajo nov kodeks vedenja.

Za spremembe so se sprva učenci, nato pa vsi preostali odločili, ker so učenci izbirali nedostojno garderobo za vzgojno- izobraževalni ustanovo, kot je šola. Nekateri so bili »napol goli« in »z napisi fu** off na majici«, pove Virantova, ki se zaveda, da tudi na drugih šolah ni nič drugače, a so pri njih upoštevali željo učencev, da se na tem področju naredi red.

Na vprašanje, ali so pri dopolnitvah kodeksa oblačenja sledili kateri izmed osnovnih šol, Virantova pravi, da ne, a se strinja, da je neprimerno  oblačenje učencev in učenk mogoče opaziti na skoraj vseh slovenskih osnovnih šolah. 

Omejevanja izbire garderobe ne vidi kot »konservativne odločitve«, temveč zgolj kot »etiko in normo, ki bi morala imeti mesto v šolskem prostoru«. 

Kakšnega kodeksa oblačenja se morajo učenci držati?

V pravilniku šolskega reda so na novo sprejeli:

• Učenci hodijo v šolo primerno oblečeni, kar pomeni, da ne nosijo oblačil z neprimernimi, nespoštljivimi in žaljivimi slovenskimi in tujejezičnimi napisi.

• Učenci hodijo v šolo oblečeni tako, da zgornji deli oblačil segajo do pasu, spodnji deli pa so tako dolgi, da v celoti pokrijejo zadnjico.

• Dolžina nohtov pri učencih mora biti takšna, da po presoji učitelja omogoča varno izvedbo predpisanih vaj in nalog šolskega procesa.

Kakšne so sankcije?

Pravilnik pravi, da o učencih, ki ne spoštujejo navedenih pravil obnašanja in jih je učitelj opozoril ter se z njimi pogovoril, učitelj obvesti razrednika. V primeru ponavljajočih se kršitev obnašanja se učencu izreče vzgojni ukrep. 

Učencem lahko pregledajo šolsko torbo

Na OŠ Rogatec so na podlagi okrožnice, ki jo je poslalo ministrstvo, sprejeli tudi pravilnik o prepovedani uporabi mobilnih telefonov, pametnih ur in drugih akustičnih naprav. V primeru, da jih učenec kljub prepovedi uporablja, se mu jih odvzame in o vsem obvesti starše.

Velja tudi možnost pregleda osebnih predmetov učencev, pri katerih se sumi, da imajo pri sebi predmete, s katerimi bi lahko ogrozili svoje življenje ali zdravje in življenje drugega. Pregled lahko izvede le ravnatelj ali oseba, ki jo ravnatelj pooblasti, pri tem pa mora sodelovati vsaj še ena polnoletna oseba, ki jo izbere učenec, ali oseba, ki jo določi ravnatelj.

Predstavitvene informacije

Komentarji:

Predstavitvene informacije