ČRNO NA BELEM

To javne evidence razkrivajo o predsednicah Nataši Pirc Musar in Urški Klakočar Zupančič

Predsednico države Natašo Pirc Musar najdemo v več podjetjih, lani je ustanovila še fundacijo. Podjetje Urške Klakočar Zupančič je izbrisano.
Fotografija: Nataša Pirc Musar, predsednica države, in Urška Klakočar Zupančič, predsednica državnega zbora. FOTO: Črt Piksi
Odpri galerijo
Nataša Pirc Musar, predsednica države, in Urška Klakočar Zupančič, predsednica državnega zbora. FOTO: Črt Piksi

Predsednik vlade Robert Golob je po ločitvi uradno prevzel lastništvo podjetja Star Solar. To je bil razlog, da smo pobrskali po javno dostopnih evidencah Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) in za še druga dva predsednika oziroma predsednici – Natašo Pirc Musar in Urško Klakočar Zupančič – preverili, ali sta tudi oni dve med lastniki podjetij in ali tudi zanju veljajo omejitve poslovanja.

Kje vse najdemo Natašo Pirc Musar 

Znano je, da je bila Nataša Pirc Musar, preden je postala predsednica države, odvetnica. Tudi danes ima delež v odvetniški družbi Pirc Musar & partnerji, ki obstaja že od leta 2014 – pripada ji 47,5-odstotni delež. Potem jo najdemo v Info hiši, v kateri ima 50-odstotni delež, pa še Ruski dači, v kateri ima 14,6-odstotni delež. Preostanek pripada podjetju Aulon, s sedežem v Münchnu – vodi ga njen mož Aleš Musar. A tu se seznam ne konča.

Javne evidence kažejo, da je bila lani ustanovljena Fundacija Nataše Pirc Musar, ustanova Alma za enake možnosti kariernega razvoja ter vključenost in skrb za starejše. Ustanovitelja sta Aleš Musar in Nataša Pirc Musar, zastopnica pa je Darinka Pavlič Kamien, znana tudi kot vodja predsedniške kampanje Nataše Pirc Musar. V poslovni register je bila fundacija vpisana 26. septembra 2023.

Vprašanja o fundaciji smo posredovali na urad predsednice države, od tam pa so jih preposlali Pavlič Kamienovi. V odgovorih je zapisala, da v fundaciji še niso začeli aktivno delovati: »V ekipi pa prav v tem času snujemo prve projekte, ki bodo tudi temelj za nadaljnje korake do potencialnih donatorjev. Kot nakazuje že poimenovanje, je ustanovljena z namenom podpore in spodbujanja pri odpravljanju ovir, ko gre za napredovanja v posameznih poklicih, za krepitev, spoštovanje in uveljavljanje enakosti, enakopravnosti in enakih možnosti. Delo fundacije bo temeljilo na trajnostnem vrednostnem sistemu, po standardih ESG.«

Dodaja: »V središču delovanja je torej človek in skrb za njegovo kakovost življenja, naj gre za delovno mesto, zdravje, okolje, izobraževanje, možnosti in priložnosti njegovega razvoja …«

Fundacijo vodi tričlanska uprava, za člane pa je to častna in ne poklicna funkcija, še piše v odgovoru.

Kaj o tem pravi protikorupcijska komisija

Na vprašanje, ali je predsednica države septembra lani ustanovljeno fundacijo prijavila Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK), nam iz urada predsednice niso odgovorili. Je pa iz seznama sprememb premoženja funkcionarjev videti, da Pirc Musarjeva KPK sicer redno poroča, nazadnje 5. januarja letos, ko je pridobila denarna sredstva.

Z vprašanji, ali bi to morala storiti, smo se zato obrnili še na protikorupcijsko komisijo.

»Glede na nam znane in javno dostopne podatke ter določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) bi morala Nataša Pirc Musar v okviru poročanja o premoženjskem stanju o fundaciji, ki jo omenjate, poročati, če ima v njej upravljavske pravice. Če takih pravic nima, ji o tem ni treba poročati. V vsakem primeru pa je v skladu z zakonom rok za poročanje o spremembah premoženjskega stanja, ki so nastale v letu 2023, 31. januar 2024 in torej še ni potekel,« so pojasnili na KPK.

V KPK so še izpostavili, da so funkcionarji organom, v katerih opravljajo funkcijo, dolžni poročati tudi subjekte, za katere veljajo omejitve poslovanja: »Gre za subjekte, v katerih je funkcionar ali njegov družinski član neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot petodstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu oziroma je funkcionar ali njegov družinski član v njem udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik. Na Komisiji bomo v Uradu predsednice Republike Slovenije preverili, ali je Nataša Pirc Musar poročala o omenjeni fundaciji.«

Med tistimi organizacijami, za katere velja omejitev poslovanja z uradom predsednika oziroma predsednice Republike Slovenije od 23. decembra do preklica, so Aulon GmbH, Auratus, investicije, Ruska dača, turizem, STH Ventures, družba tveganega kapitala, Ekostar, Net pro shop, Plasmait Project, Odvetniška družba Pirc Musar & partnerji, STH Management, Info hiša.

Kaj pa predsednica državnega zbora

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je bila, kot je znano, 50-odstotna lastnica družbe Ipsilaw, vendar je bilo podjetje maja lani izbrisano iz sodnega registra. Drugje je nismo našli.

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.

Predstavitvene informacije

Komentarji:

Predstavitvene informacije