POZOR

Ste bili prizadeti v poplavah? Furs ima pomembno obvestilo za vas

Če ne morete pravočasno poravnati obveznosti, lahko zaprosite za podaljšanje roka.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Foto: Leon Vidic/Delo
Odpri galerijo
Fotografija je simbolična. FOTO: Foto: Leon Vidic/Delo

Zavezanci, ki zaradi upravičenega razloga, povezanega s poplavami, ne morejo pravočasno poravnati davčnih obveznosti, lahko Finančno upravo RS (Furs) še danes zaprosijo za odlog plačila. Podaljšanje roka je lahko največ dveletno, zaprositi pa je mogoče tudi za nekatere druge ugodnosti.

Zavezanec mora po pojasnilih Fursa v zahtevi utemeljiti, zakaj obveznosti iz upravičenega razloga, ki je povezan s poplavami, ne more plačati pravočasno. V primeru odobrenega odloga po tej podlagi se obresti ne obračunajo. Obrazec za oddajo zahteve in osnovne informacije o načinu oddaje vloge so objavljeni na spletni strani eDavki.

Poleg tega lahko davčni zavezanci, ki zaradi posledic poplav ne morejo pravočasno plačati svojih davčnih obveznosti, z vlogo zaprosijo tudi za nekatere ugodnosti, predvidene v zakonodaji. Fizične osebe lahko tako zaprosijo za odpis, delni odpis, odlog plačila davka za čas do dveh let oziroma plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev. 

Izredne razmere

V primeru izrednih okoliščin, kot so poplave, se vlogi lahko ugodi ne glede na siceršnje mesečne dohodke ter premoženje oziroma prihranke zavezanca in njegovih družinskih članov, kot izhajajo iz javnih evidenc, če bi plačilo obveznosti ogrozilo preživljanje davčnega zavezanca in njegovih družinskih članov. Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka so dovoljeni v primerih, ko je davek zapadel v plačilo največ tri mesece pred nastankom izrednih okoliščin.

Fizične osebe lahko zaprosijo tudi za plačilo davka v največ treh mesečnih obrokih brez preverjanja pogojev, plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih ali odlog plačila za obdobje 24 mesecev ob predložitvi ustreznega zavarovanja ter plačilo glob in drugih prekrškovnih obveznosti v 12 mesečnih obrokih.

Poslovni subjekti oziroma pravne osebe in druge osebe z dejavnostjo lahko zaprosijo za plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih ali odlog plačila za obdobje 24 mesecev iz razloga grožnje hujše gospodarske škode, plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih ali odlog plačila za obdobje 24 mesecev ob predložitvi ustreznega zavarovanja ter za plačilo glob in drugih prekrškovnih obveznosti v 12 mesečnih obrokih.

Plačilnih ugodnosti ni mogoče odobriti za akontacije davka, davčni odtegljaj ter za prispevke za zdravstveno ter pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Predstavitvene informacije

Komentarji:

Predstavitvene informacije