PRENOSLJIVE REGISTRSKE TABLICE

Sprememba pri registraciji vozil po vzoru Švice? Ministrstvo odgovarja

Potrebovali bi spremembo zakonodaje kot tudi veliko finančnih sredstev.
Fotografija: Predlagatelj je prepričan, da bi s spremembo pridobili tudi proizvajalci in trgovci z osebnimi vozili. FOTO: Jure Eržen
Odpri galerijo
Predlagatelj je prepričan, da bi s spremembo pridobili tudi proizvajalci in trgovci z osebnimi vozili. FOTO: Jure Eržen

Vlada na spletnem portalu predlagam.vladi.si dobiva različne predloge. Med njimi se je znašel predlog neznanega predlagatelja, da bi se Slovenija zgledovala po Švici, in pri registraciji za dva avtomobila z enim parom registrskih tablic.

Neznani predlagatelj meni, da bi morali z zakonom uvesti možnost, da lahko lastnik »z eno registracijo (to je z enim kompletom dveh registrskih tablic, enoletno dajatvijo za uporabo vozil v cestnem prometu in enim zavarovanjem – oboje v višini, ki velja za močnejše oziroma dražje od obeh vozil) registrira do dve osebni vozili. Ker sta registrski tablici samo dve, to pomeni, da lahko lastnik naenkrat uporablja le eno osebno vozilo. Tako ne bi v nobenem smislu po nepotrebnem povečali gneče na cestah, onesnaževanja okolja in tveganja za višje škode zavarovalnicam,« je prepričan.

Dodaja, da tudi državni proračun ne bi bil prikrajšan, »saj bo nekaj izpada iz naslova letne dajatve več kot nadomestilo več pobranega davka iz naslova prodaje novih oziroma rabljenih osebnih vozil. Dars bo z ukrepom samo pridobil, saj bo tako prodal več vinjet (ker te niso prenosljive). Tak sistem poznajo v Švici, kjer odlično funkcionira.« Poudaril je, da bi bil tak ukrep posebej smiseln v času epidemije novega koronavirusa, ko so proizvajalci in trgovci z osebnimi vozili utrpeli veliko škodo zaradi upada prodaje.

Vezane na vozila ali na osebo

Ministrstvo za infrastrukturo je v odzivu zapisalo, da zakon o motornih vozilih (ZMV-1) določa, da so registrske tablice, izdane za označitev vozila, vezane na vozilo. »Navedeni način vezanosti registrskih tablic je podprt s sistemom MRVL, ki podpira delovanje evidence registriranih vozil in iz katerega pridobivajo podatke o vozilih, njihovih lastnikih in uporabnikih razni subjekti, ki imajo ustrezno pravno podlago. Navedeni sistem pa omogoča tudi razne obdelave podatkov, ki so zastavljene ravno na način, da so registrske tablice vezane na vozilo.« Tako imenovane »serijske« registrske tablice so torej vezane na vozilo, registrske tablice z izbranim delom oznake pa so vezane na osebo, ki je rezervirala tako tablico: »Posledično je vezanost registrske tablice z izbranim delom oznake v sistemu MRVL drugače kontrolirana (kontrola obdobja za potrditev rezervacije, kontrola plačila rezervacije, kontrola obdobja od rezervacije do naročila registrske tablice, prenos rezervacije ali registrske tablice z izbranim delom oznake …).«

»Prinaša ogromno težav«

Ministrstvo za infrastrukturo ne podpira predloga, da bi za dve vozili imeli ene registrske tablice. »Navedeno v bistvu predstavlja sistem prenosljivih registrskih tablic, kar pomeni, da bi lastnik dveh vozil ali več vozil imel le en komplet registrskih tablic, ki bi jih nato prestavljal z enega vozila na drugega. Tak sistem imajo po nam znanih podatkih samo v Avstriji in Švici in to le za starodobna vozila, ki pa je bil vzpostavljen že pred mnogo leti. Po informacijah od pripravljavcev zakonodaje v omenjenih državah pa s to ureditvijo tudi sami niso zadovoljni, saj prinaša ogromno težav,« še navajajo na ministrstvu.Kot dodaten razlog proti takšni spremembi poleg spremembe zakonodaje navajajo velika finančna sredstva in čas za spremembo delovanja sistema, ki podpira evidenco registriranih vozil, sistemov, ki iz te evidence pridobivajo podatke (nacionalni in mednarodni), spremembe v načinu določanja višine dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu, spremembe v načinu obračunavanja in višini zavarovanja vozila ter zagotovo zelo oteženo kontrolo vozil v cestnem prometu, pri raziskavi vzrokov in udeležencev prometnih nesreč ter pri raziskavi kaznivih dejanj, pri katerih so bila udeležena vozila. Na ministrstvu so zaključili, da ne nameravajo uvesti sistema prenosljivih registrskih tablic.

Izbrano za vas

Komentarji:

Izbrano za vas