ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

Plače in pokojnine za 35 evrov nižje, novi prispevki obračunani s plačo za januar

Novi obvezni prispevek za zdravstvo bomo prvič plačali februarja. Država bo pomagala najrevnejšim in njihovim družinskim članom.
Fotografija:  Foto: Jure Eržen, Delo
Odpri galerijo
 Foto: Jure Eržen, Delo

Doplačila v zdravstvu in s tem dopolnilno zdravstveno zavarovanje se s 1. januarjem 2024 odpravljajo. Nadomestil jih bo nov obvezni zdravstveni prispevek v višini 35 evrov. Odgovore na najpogostejša vprašanja smo poiskali na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), kamor se novi obvezni prispevek steka.

Kdaj ni več potrebno dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje ni več potrebno od 1. januarja 2024, ko za zdravljenje v javnem zdravstvu in v lekarnah za zdravila z vmesne liste ne bo več treba doplačevati. Vse stroške iz košarice zdravstvenih pravic bo krilo obvezno zdravstveno zavarovanje.

Ali moram polico za dopolnilno zavarovanje prekiniti?

Ne, sklenjene police za dopolnilno zdravstveno zavarovanje z 31. 12. 2023 samodejno prenehajo veljati. Zadnjo položnico za dopolnilno zavarovanje je treba plačati za december 2024. Morebitni trajnik na banki bo prekinila vaša zavarovalnica.

Ali moram namesto dopolnilnega zavarovanja skleniti katero drugo zavarovanje?

Ne, obvezno zdravstveno zavarovanje bo skupaj z novim prispevkom v celoti krilo košarico pravic v javnem zdravstvenem sistemu.

V lekarnah za zdravila z vmesne liste ne bo več treba doplačevati. FOTO: Mj_prototype/Getty Images
V lekarnah za zdravila z vmesne liste ne bo več treba doplačevati. FOTO: Mj_prototype/Getty Images

Nisem dopolnilno zavarovan. Ali bom doplačal zdravstvene storitve iz žepa, če bom v bolnišnici od 25. decembra 2023 do 5. januarja 2024?

Za zdravljenje do vključno 31. decembra boste morali zdravljenje doplačati oziroma bi ga doplačalo dopolnilno zavarovanje, če bi bili zavarovani. Po 1. januarju 2024 vam ne bo treba ničesar doplačevati, saj bo vse storitve kril ZZZS.

Kdaj je treba prvič plačati nov obvezni zdravstveni prispevek?

Nov prispevek bo prvič obračunan in plačan s plačo za januar 2024, torej februarja 2024.

Ali se bo višina prispevka spreminjala?

Nov prispevek se po zakonu usklajuje z rastjo povprečne bruto plače enkrat na leto, in sicer 1. marca. Prva uskladitev bo 1. marca 2025.

Kdo vse mora plačevati nov obvezni zdravstveni prispevek?

Plačevati ga morajo vsi, ki so zavezanci za obvezno zdravstveno zavarovanje. Mednje sodi 28 različnih statusov, ki jih lahko imajo prebivalci Slovenije in tujci, ki so tu zaposleni in so pri nas obvezno zdravstveno zavarovani.

Komu vse plača prispevek država?

Država bo plačevala prispevek najrevnejšim, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči, in njihovim družinskim članom. Plačevala ga bo otrokom, ki niso zavarovani kot družinski člani, bolnikom na obveznem psihiatričnem zdravljenju, obsojencem, pripornikom in mladoletnikom v prevzgojnem domu, poklicnim rejnikom, staršem, ki zapustijo trg dela zaradi nege štirih ali več otrok, vojnim invalidom, nekaterim drugim invalidom, uživalcem priznavalnin po predpisih o udeležencih vojn.

Komu ni treba plačevati prispevka?

Prispevka ne plačujejo družinski člani – zakonci, ki so obvezno zdravstveno zavarovani po svojem možu ali ženi. Prav tako ni treba plačevati za otroke, ki so zavarovani kot družinski člani.

Kako bodo plačevali prispevek zaposleni?

V imenu zaposlenih bo plačeval prispevek delodajalec od plače zaposlenega oziroma od bolniškega nadomestila. Neto plača bo zato za 35 evrov nižja.

Kako bodo plačevali upokojenci?

Za upokojence bo prispevek plačeval Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od pokojnin. Pokojnina bo za 35 evrov nižja.

Prispevka ni treba plačevati za otroke, ki so zavarovani kot družinski člani. FOTO: Peopleimages/Getty Images
Prispevka ni treba plačevati za otroke, ki so zavarovani kot družinski člani. FOTO: Peopleimages/Getty Images

Ali bodo brezposelni plačevali nov obvezni prispevek?

Brezposelnim, ki prejemajo denarno nadomestilo, bo prispevek plačeval zavod za zaposlovanje. Osebe, ki niso ne zaposlene ne brezposelne, niso socialno ogrožene in so brez prihodkov, si bodo prispevek plačevale same – enako, kot si plačujejo obvezno zdravstveno zavarovanje. Z januarjem bodo poleg 30,16 evra za obvezno zdravstveno zavarovanje same plačevale še 35 evrov, torej skupaj 65,16 evra. Od ZZZS bodo za plačilo prejele ustrezen univerzalni plačilni nalog.

Kdo plačuje za otroke do 18. leta in za mlade, ki se šolajo?

Otroci do 18. leta in mladi po 18. letu, ki se šolajo, niso zavezanci za plačilo novega obveznega zdravstvenega prispevka. Če osebi po 18. letu preneha status dijaka ali študenta, se bo vključila v obvezno zavarovanje in bo morala plačevati nov prispevek.

Kaj se bo zgodilo, če prispevka ne bom plačal?

V primeru dolga, višjega od 65 evrov, bodisi za obvezno zavarovanje bodisi samo za obvezni prispevek, bodo pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja zadržane. V praksi bo to pomenilo, da boste upravičeni le do nujnih storitev, za nenujne storitve pa vam bo izvajalec izdal račun in boste samoplačnik. Ko boste dolg do ZZZS poravnali, boste upravičeni do povračila stroškov iz časa dolga.

Kje se vidi, da prispevkov ne plačujem?

Podatke o neplačanih prispevkih pridobi ZZZS od Fursa, za nekatere zavezance pa vodi evidenco ZZZS sam. Izvajalec – bolnišnica, zdravstveni dom, koncesionar, lekarna – s kartice zdravstvenega zavarovanja prebere, da ste neredni plačnik.

Kje lahko preverim, ali moj delodajalec zame res plačuje nov obvezni prispevek?

Podatke o tem boste lahko preverili na spletni strani ZZZS ali z mobilnim telefonom, in sicer s SMS-sporočilom na 031/771-009. Vsebina tega sporočila mora biti: ZZ ter devetmestna ZZZS številka, ki je zapisana na vaši kartici zdravstvenega zavarovanja.

Ali se lahko izognem plačevanju obveznega zavarovanja in obveznega zdravstvenega prispevka?

Ne, oboje je zakonska obveza in nimate možnosti odločitve. Če izpolnjujete zakonske pogoje, a še niste vključeni v obvezno zavarovanje, vas bo ZZZS vključil po uradni dolžnosti.

 

Predstavitvene informacije

Komentarji:

Predstavitvene informacije