USTANOVLJENA DELOVNA SKUPINA

Na mizi predlog o ukinitvi financiranja zasebnih vrtcev? Starši na nogah

Na ministrstvu pravijo, da se vse pogosteje postavlja vprašanje o primernosti financiranja zasebnih vrtcev brez koncesije iz javnih sredstev, saj je v javnih vrtcih vse več prostih mest.
Fotografija: FOTO: Bojan Rajšek, Delo
Odpri galerijo
FOTO: Bojan Rajšek, Delo

»Nov udarec za starše predšolskih otrok. Vsi tisti, ki imamo otroke v zasebnih vrtcih, ker v javnem vrtcu za naše otroke ni bilo prostora, bomo morali po novem vrtce plačevati polno, torej 100-odstotno. To pomeni konec vrtca za naše otroke,« je na omrežju X napisal eden od staršev.

Ustanovila se je tudi Iniciativa staršev otrok v zasebnih vrtcih, ki jo vodi Gregor Bezenšek ml., znan kot nesojeni predsedniški kandidat, podpornik politične platforme Anžeta Logarja, ustanovitelj Društva Viljem Julijan, povezan pa je tudi z zasebnim vrtcem Viljem Julijan.

Bezenšek je prepričan, da bi sprememba 34. člena zakona o sofinanciranju zasebnih vrtcev s strani občin pomenila »nepravično in nedopustno odvzemanje pravice otrokom do obiskovanja zasebnih vrtcev«. Dodaja, bi bila ukinitev sofinanciranja »diskriminatorna, neustavna in nedopustna«.

»Mi starši moramo imeti pravico do svobodne izbire možnosti predšolske vzgoje za naše otroke, bodisi je to v okviru javnega ali zasebnega vrtca,« je zapisal Bezenšek v Iniciativi, ki jo je doslej podpisalo okoli 500 staršev.

Občina zdaj staršem, ki imajo otroka v zasebnem vrtcu (če ta nima koncesije), sofinancira 85 odstotkov denarja. Če bi prišlo do ukinitve financiranja zasebnih vrtcev, bi se ti verjetno podražili.

Ministrstvo ima na mizi predlog sprememb: zakaj bi plačevali zasebne vrtce?

Na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje so nam potrdili, da je bila imenovana delovna skupina, ki je zadolžena za pripravo sprememb in dopolnitev zakona o vrtcih.

»Med številnimi vsebinskimi vprašanji, ki jih je treba obravnavati in predlagati nove zakonske rešitve, je tudi vprašanje proučitve ustreznosti sistema financiranja zasebnih vrtcev, ki nimajo pridobljene koncesije, so pa upravičeni do prejemanja sredstev za vsakega vključenega otroka iz občinskega proračuna v višini 85 % sredstev, ki bi jih občina zagotavljala, če bi bil otrok vključen v istovrstni program javnega vrtca,« so navedli. 

O razlogih, zakaj razmišljajo o spremembah financiranja zasebnih vrtcev, pa ministrstvo takole: »Situacija se v praksi spreminja, in sicer tako, da ostajajo nezasedena oziroma prosta mesta v javnih vrtcih, zato se čedalje pogosteje postavlja vprašanje o primernosti financiranja zasebnih vrtcev brez koncesije iz javnih sredstev, ob hkratnem financiranju prostih mest v javnih vrtcih.«

Imenovana delovna skupina, ki bo med drugim obravnavala 34. člen zakona, je imela prvo sejo šele konec decembra, zato o časovnici morebitnega sprejema zakona na ministrstvu še ne morejo govoriti. 

»Do končne priprave predlogov zakonskih sprememb je pred člani delovne skupine še veliko dela, zato v tem trenutku ne moremo izpostavljati posameznega vsebinskega področja. Glede na to, da je v delovni skupini tudi predsednica Združenja zasebnih vrtcev Slovenije, lahko interese zasebnih vrtcev tako glede sistema financiranja zasebnih vrtcev iz javnih sredstev kot tudi drugih vprašanj izvajanja programov predšolske vzgoje v zasebnih vrtcih izpostavlja že v fazi same priprave zakonskih sprememb.«

V Sloveniji je trenutno sto zasebnih vrtcev (v Ljubljani 28), 108 javnih matičnih vrtcev in 209 OŠ, ki imajo vsaj eno enoto vrtca. 

Do 9. januarja letos je bilo v vrtce vključenih 97.645 otrok, od tega v zasebne vrtce 5.088 otrok, kar predstavlja 5,8 %.

Predstavitvene informacije

Komentarji:

Predstavitvene informacije