IMAMO ODGOVORE

Koliko zaslužijo slovenski evropski poslanci

Vsem evropskim poslankam in poslancem smo poslali ista vprašanja, odgovore pa najdete spodaj.
Fotografija: Evroposlanci (z leve) Milan Zver, Ljudmila Novak, Milan Brglez, Tanja Fajin, Klemen Grošelj, Irena Joveva, Franc Bogovič in Romana Tomc. FOTO: Leon Vidic, Delo
Odpri galerijo
Evroposlanci (z leve) Milan Zver, Ljudmila Novak, Milan Brglez, Tanja Fajin, Klemen Grošelj, Irena Joveva, Franc Bogovič in Romana Tomc. FOTO: Leon Vidic, Delo

V javnosti se veliko govori o plačah evropskih poslancev, češ kako visoke imajo, a pri tem se venomer izpostavlja le ene in iste. Pa so njihove plače res tako različne? Na poslance Franca Bogoviča (SLS/EPP), Milana Brgleza (SD/S&D), Klemna Grošlja (LMŠ/ALDE), Tanjo Fajon (SD/S&D), Ireno Jovevo (LMŠ/ALDE), Ljudmilo Novak (NSi/EPP), Romano Tomc (SDS/EPP) in Milana Zvera (SDS/EPP) smo naslovili sledeča vprašanja:

– koliko znaša bruto mesečno plača (brez povračil)? Koliko to znese neto?
– koliko znašajo povračila? Kaj vse se šteje pod to?
– ali kot evropska poslanka oziroma evropski poslanec prejemate še katera druga izplačila? Če ja, katera in koliko znašajo?
– ali se jim je plača zaradi epidemije kaj znižala? Če ja, koliko?
– ali zaradi epidemije delajo več iz Slovenije? Koliko več v primerjavi z obdobjem pred epidemijo?

Odgovore objavljamo po abecednem vrstnem redu priimka evropskega poslanca oziroma evropske poslanke:
 

Franc Bogovič


»Informacije o višini plač, in iz tega naslova o davkih ter prispevkih, evropskih poslancev so dostopne na portalu Evropskega parlamenta, pri čemer slovenski evropski poslanci za razliko od večine evropskih poslancev iz drugih držav EU plačujemo še dohodnino v svoji državi, Sloveniji, in sicer na osnovi slovenske dohodninske lestvice,« odgovarja evropski poslanec Franc Bogovič. Plača se mu v času epidemije ni znižala, količina dela je ostala ista kot prej: »Razlika je le v tem, da se je vse delo digitaliziralo in da od konca oktobra tako ponovno ni več tedenskih potovanj v Bruselj oz. Strasbourg, terenski dogodki pa so se prav tako v celoti preselili na splet.«
 

Milan Brglez


»Po enotnem statutu je mesečna plača za poslance EP pred odbitkom davka od 1. julija 2019 naprej 8.932,86 EUR. Izplača se iz proračuna Parlamenta, bremenijo pa jo davek EU in prispevki za zavarovanje, zaradi česar znaša končna plača 6.962,95 EUR. Države članice lahko plačo obdavčijo tudi z nacionalnimi davki. Osnovna plača znaša 38,5 % osnovne plače sodnika Sodišča Evropske unije.
 
Sam na to plačo plačam še slovensko dohodnino, kar pomeni, da v mojem primeru plača znaša okoli 5,500 € (ko plačam dohodnino in zdravstveno zavarovanje v Belgiji, slovenskega žal nimam oz. si ga moram plačevati sam).

Za dnevno udeležbo (stroške itd.) v Bruslju dobim še dnevnico 310 €, če sem tam prisoten (dnevnice so namenjene za najem stanovanja, življenje v Bruslju in Strasbourgu ipd.). Če delam od doma, tega ne dobim
,« razkriva evropski poslanec Milan Brglez.

Drugih izplačil, razen plačila potnih strokov, ne prejema, ostaja pa plača kljub epidemiji enaka, saj je, tako Brglez, določena uniformno: »V času epidemije ni dnevnic za bivanje v Bruslju in Strasbourgu, stroške pa imam enake (najem stanovanja, zavarovanje itd.).« Sicer pa zaradi epidemije dela veliko več iz Slovenije, saj je po sklepu kolegija predsednika Evropskega parlamenta vse delo začasno preneseno na daljavo.
 

Klemen Grošelj


»Neto plača oziroma renumeracija po plačilu davkov znaša 5.865,77 EUR. Poleg tega dobivam t.i. pavšal v višini 4.563 EUR (iz tega pokrivam npr. stroške najema in delovanja pisarne v Ljubljani, materialne stroške delovanja pisarne v Bruslju in Strasbourgu ipd). Kadar sem fizično v Bruslju prjemem na dan 323 EUR dnevnice (strošek npr. hotela, prehrane ipd). Kadar službeno potujem po Sloveniji sem upravičen še do povračila kilometrine. Plača se po mojem vedenju v zadnjem letu dni ni spreminjala,« piše evropski poslanec Klemen Grošelj.
 
Pojasnil je še, da trenutno delo poteka skladno z epidemiološkimi ukrepi Evropskega parlamenta, kar pomeni, da novembra delujejo na daljavo, tako kot so marca, aprila in del maja letos: »Ko smo v t.i. kombiniranem režimu dela pa je fizična prisotnost zaželena, ne pa nujno na pogajanjih oziroma trialogih. Tako sem sodeloval v pogajanjih za IPA3 (predpristopna pomoč) in pa usklajevanjih med poročevalci v senci glede zakonodajnih predlogov (Poročilo o izvozu orožja, Mejni ogljični mehanizem, Instrument za podporo plačilni sposobnosti podjetij, Poročilo o Skupni varnostni in obrambni politiki ter poročila za Srbijo, Bosno in Hercegovino ter Črno goro). Glede na povprečje pred epidemijo se je obseg fizične prisotnosti, po moji oceni zmanjšal za približno 80%. V drugem valu pa od sredine oktobra praktično delam vse na daljavo. Na zadnje sem bil tako v Evropskem parlamentu prejšnji mesec. Izjema bodo pogajanja o IPA3, ko bom zelo verjetno moral biti fizično prisoten na pogajnjih, saj gre za program v okviru Večletenega finančnega okvira.«
 

Tanja Fajon


»Poslanka Tanja Fajon prejema svojo mesečno plačo, pripadajoče dnevnice za delo v Bruslju ali Strasbourgu in nadomestila potnih stroškov, ko potuje.

Poslanka v času epidemije delo večinoma opravlja iz Slovenije – za čas, ko je doma, ne prejema dnevnic in nima potnih stroškov. Evropski parlament je namreč omogočil delo na daljavo, da bi znižal možnosti za okužbe. Plača se v času epidemije ni znižala.

Drugih dodatkov Tanja Fajon ne prejema, ne opravlja nobenega dodatnega plačanega dela. Svoje dohodke redno prijavlja KPK,
« odgovarjajo v imenu Tanje Fajon. Pripeli so še številna pojasnila in sicer:

– Osnovna plača vsakega poslanca v Evropskem parlamentu znaša 38,5 odstotka osnovne plače sodnika Sodišča Evropskih skupnosti (člen 10 Statuta poslancev). Od julija 2019 znaša 8.932,86 evra. Izplačuje se iz proračuna Parlamenta. Vsi poslanci plačujejo davek EU in prispevke za zavarovanje, tako da končna plača znaša 6.962,95 evra. 
– V Sloveniji poslanci plačajo razliko dohodnine. Ta je za leto 2018 znašala 1198,05 evrov mesečno (v 2019 je znesek malo višji, cca. 1230 evrov, trenutno ne morem podati natančne številke), končna neto plača poslanca v Sloveniji je torej približno 5700 evrov.
– Poslanci so upravičeni do dnevnice v višini 323 evrov za kritje stroškov bivanja v Bruslju ali Strasbourgu za redne delovne obveznosti (plenarna zasedanja, odbori, politične skupine …). Poslanci morajo svojo prisotnost overiti in biti pri delu dejansko navzoči (preverja se na primer glasovanja). 
– Poslanci so upravičeni tudi do nadomestila za plačilo splošnih stroškov, ki mesečno znaša 4563 evrov. 
– Za službene dejavnosti, ki potekajo zunaj matične države, so poslanci upravičeni do nadomestila za potne stroške, nastanitev in s tem povezane stroške, vendar največ do 4.503 evre letno in ob predložitvi ustreznih dokazil.
 

Irena Joveva


»Vsi poslanke in poslanci Evropskega parlamenta prejemamo enako osnovno plačo, ki po enotnem statutu znaša 38,5 % osnovne plače sodnika Sodišča Evropske unije. Bruto mesečna plača evropskega poslanca znaša 8.932,86 evra. Vsi poslanci mesečno plačujemo davek EU in prispevke za zavarovanje, tako da na bančni račun dobimo 6.962,95 evra na mesec. Evropski poslanke in poslanci iz Slovenije nato mesečno plačamo še odmero dohodnine doma. Po izračunu Finančne uprave Republike Slovenije, kjer se upošteva tudi odbitek v tujini plačanega davka, moja akontacija dohodnine od dohodka iz zaposlitve na podlagi delovnega razmerja za leto 2020 znaša 1.097,18 evra na mesec. To pomeni, da neto plača znese 5.865,77 evra,« odgovarja Irena Joveva.

Parlament poslancem izplačuje pavšalno dnevnico v višini 323 evrov za kritje stroškov bivanja v Bruslju ali Strasbourgu in s tem povezanih stroškov za vsak dan službenega potovanja, če se podpišejo na seznam navzočih, pojasni mlada evroposlanka. »Dnevnice krijejo hotelske račune, obroke in vse ostale stroške. Dnevno nadomestilo se prepolovi, če poslanec v dneh plenarnega zasedanja, na katerem je sicer prisoten in za katerega se podpiše na seznam navzočih, zamudi več kot polovico poimenskih glasovanj.«*

Poslanke in poslanci prejmemo tudi 4.563 evrov na mesec (velja za leto 2020) za kritje poslanskih parlamentarnih dejavnosti. S tem denarjem, tako Joveva, plačuje na primer telefonske stroške lokalnih asistentk, kupila je tehnično opremo zase ter za svoje asistentke in asistenta, plačuje naje (ter opremo) prostorov lokalne pisarne, naročnine na medije (na primer STA), ipd.: »Da bi zagotovila čim večjo preglednost in seveda upravičenost porabe t. i. mesečnega pavšala, vodim ta znesek na ločenem bančnem računu. Porabo tega mesečnega pavšala – tudi na podlagi svoje predvolilne obljube – objavljam na mesečni ravni, in sicer na svoji spletni strani.«*

V Bruselj oziroma Strasbourg Joveva ne hodi že od marca, »kar torej pomeni, da ne prejemam nikakršnih dnevnic. V prvi vrsti ne hodim zato, ker se mi zdi nepotrebno tveganje, v drugi pa zato, ker imamo že od začetka pandemije urejene pogoje za delo od doma (vključno z glasovanji, po novem pa tudi z možnostjo razprave na daljavo na plenarnem zasedanju)«.
 
Od izbruha pandemije virusa covid 19 med 20 in 50 odstotkov od svoje neto plače mesečno nameni v dobrodelne namene (pred tem je namenjala okoli 20 odstotkov od neto plače), je zapisala.

»Kot rečeno, zaradi pandemije/epidemije delam izključno iz Slovenije že od 10. marca (takrat sem bila nazadnje v Bruslju). Pred epidemijo sem hodila v Bruselj ali Strasbourg načeloma vsak teden (od ponedeljka zvečer do četrtka popoldne),« je še pojasnila.

*Povračila za dejavnosti izven EU so nekoliko drugačna, podrobnosti v zvezi s tem (in vsem ostalim v zvezi s prejemki) pa najdete na spletni strani Joveve. Tam lahko najdete tudi mesečni seznam porabe tako imenovanega mesečnega pavšala.

 

Romana Tomc in Milan Zver


Odgovore evropskih poslancev SDS/EPP Romane Tomc in Milana Zvera so združili:

»V skladu z enotnim statutom poslancev, ki je v veljavi od julija 2009, vsi poslanci Evropskega parlamenta prejemajo enako plačo. Po enotnem statutu bruto mesečna plača poslancev od julija 2019 znaša 8.932,86 evra, ki se izplačuje  iz proračuna Parlamenta. Vsi poslanci plačujejo davek EU in prispevke za zavarovanje, tako da končna plača znaša 6.962,95 evra. Poleg tega poslanci plačujejo tudi dodatni nacionalni davek.

Zaradi svojega dela so poslanci pogosto zdoma, zato so upravičeni do nadomestil, ki pokrivajo s tem povezane stroške. Mednje spadajo potni stroški v primeru potovanj v Strasbourg ali na različne lokacije znotraj matične države, dnevna nadomestila, povračila stroškov zdravstvene oskrbe. Več o nadomestilih si lahko preberete na: https://www.europarl.europa.eu/news/sl/faq/14/seznam-nadomestil.

Zaradi epidemije evropski poslanci večino dela opravijo od doma, saj je situacija v Bruslju precej zaostrena, tudi vodstvo Evropskega parlamenta je odsvetovalo kakršnakoli potovanja v Belgijo, v kolikor to res ni nujno potrebno. Večino dela tako torej poslanci opravijo preko spletnih povezav, delo je precej drugačno tudi zaradi omejitve neformalnih stikov z ostalimi poslanci in njihovimi sodelavci, ki so pri sprejemanju zakonodaje velikokrat ključni. Preko spleta potekajo tudi vsa glasovanja na odborih in plenarnih zasedanjih. Prav tako poslanci preko video povezav sodelujejo na dogodkih v organizaciji domačih pobudnikov. Osnovna bruto plača se zaradi tega ni spremenila, poslanci pa v tem času ne dobivajo nadomestil za kritje stroškov potovanja.
«

Odgovore Ljudmile Novak še pričakujemo.

Predstavitvene informacije

Komentarji:

Predstavitvene informacije