Predstavitvena informacija

Več kot bencinski servis: Kaj dela čebelnjak na vrhu Petrolove strehe

Znašli smo se na vrhu 14-nadstropne Petrolove stavbe in opazovali čebelarja Gorazda Trušnovca pri delu. Pet čebeljih družin je tam našlo idealen dom.

»Čebele so dragocene, ker dobršnemu delu sveta zagotavljajo prehransko varnost in ker z opraševanjem poskrbijo za biotsko pestrost.« In to je tisto pravo izhodišče, s katerim čebelar Gorazd Trušnovec pojasni, zakaj je skrb za čebele – tudi v tako nenavadnem okolju, kot je središče prestolnice – tako pomembna.

Podjetje Petrol je v okviru aktivnega zavzemanja za biotsko raznovrstnost in ohranjanje našega ekosistema pred leti na streho svoje stavbe postavilo čebelnjak s petimi panji. »S tem kaže svojo zeleno usmerjenost in tudi svojo naklonjenost zelenemu prehodu k boljši prihodnosti za vse,« poudari tudi naš sogovornik, ki nam je v zelo poučnem intervjuju razložil, zakaj so čebele v mestu dobrodošle, in tudi razblinil kakšen najbolj popularen stereotip o urbanem čebelarstvu.

FOTO: Črt Piksi
FOTO: Črt Piksi

Zakaj je biotska raznolikost tako pomembna

Biotska raznovrstnost je pestrost živih organizmov in ekoloških procesov v našem naravnem okolju in je ključna za uspešno delovanje naravnih sistemov. Podnebne spremembe ogrožajo naravni oziroma gozdni ekosistem, raznolikost rastlinskih in živalskih vrst v njem pa zagotavlja njegovo preživetje v podnebno nestabilnem okolju.

Slovenijo odlikuje velika biotska raznovrstnost rastlinskega in živalskega sveta ter prav ohranjanje in izboljševanje biotske raznovrstnosti bi moralo postati ključna naloga sedanjih in prihodnjih generacij. Še posebej je pomembno ohraniti vse avtohtone rastlinske in živalske vrste, njihovo pestrost in življenjsko okolje, ki so skupaj nedeljiva celota – velja torej tako za čebele kot za ptice v gozdu.

V Petrolu se z različnimi aktivnostmi zavzemajo za to, da bi obvarovali naš ekosistem tudi s skrbjo za biotsko raznolikost na različnih lokacijah.

Tako je nastala ideja za čebelnjak s petimi panji, ki stoji v 14. nadstropju Petrolove stavbe, zanj pa že šesto leto skrbi urbani čebelar Gorazd Trušnovec; v našem mestu skrbi še za 50 panjev na 15 lokacijah. Izziv, ki mu prinaša ogromno zadovoljstva in zraven še odličen pridelek, nagrajen s srebrno medaljo.

Gorazd Trušnovec se že 10 let ukvarja z urbanim čebelarstvom. FOTO: Črt Piksi
Gorazd Trušnovec se že 10 let ukvarja z urbanim čebelarstvom. FOTO: Črt Piksi

»Čebele v mestu niso prav nič drugačne kot tiste na podeželju. Skrbeti moramo za to, da imajo dovolj prehrane, so zdrave, da se dobro počutijo. Skratka, na vse načine moramo zagotavljati njihovo ustrezno bivanje,« obrazloži Gorazd, ob tem pa poudari, da se je moral na začetku svojega urbanega ukvarjanja s čebelami spoprijemati s številnimi predsodki o življenju čebel v mestu. »Na začetku je bil največji izziv dejansko prepričati ljudi, da naš med ni strupen, črn, poln smoga, težkih kovin in tako naprej. Prav zaradi tega že od začetka sodelujem s Kmetijskim inštitutom in drugimi znanstvenimi institucijami pri raznih raziskavah, naš med pošiljam tudi na tekmovanja. Lani je prav Petrolov gozdni med na sejmu Agra prejel srebrno medaljo.«

Vendar ima čebelnjak na Petrolovi strehi tudi močno sporočilno vlogo.

»Skrb za čebele in druge opraševalce pošilja pomembno sporočilo o tem, kakšna je vloga zelenega okolja, kakšna je vloga opraševalcev, in predvsem je to neko sporočilo o tem, da moramo razmišljati o svoji prihodnosti in o prihodnosti naših potomcev, kajti čebele in drugi opraševalci ključno zagotavljajo nadaljevanje tega življenjskega kroga,« pojasni Petrolov čebelar, ob tem pa opozarja, da je pretirana popularizacija panjev v mestih v zadnjih desetih letih lahko tudi težava. »Zadnje raziskave namreč kažejo, da je gostota čebel ponekod postala prevelika. To potem pripelje tudi do zmanjšanja povprečja prinosa in pojava kakšnih bolezni pri čebelah. Prihaja tudi do tekmovanja za naravne vire z drugimi opraševalci.« V prihodnje bo treba gledati malo širše, opozarja, predvsem v odnosu do drugih opraševalcev, ki so enako pomembni.

80 %  pridelka je gozdnega. FOTO: Črt Piksi
80 %  pridelka je gozdnega. FOTO: Črt Piksi

Aktivno tudi za dobrobit živali in rastlin v gozdovih

Petrol pa svoja prizadevanja za obvarovanje narave in njihovih prebivalcev seli tudi ven iz mest. Že drugo leto sodelujejo z Zavodom za gozdove Slovenija, s katerim so zasnovali številne aktivnosti, ki imajo poudarek na biotski pestrosti – tako živalski kot rastlinski.

Konec leta zaključujejo s prav posebno pobudo – svoje zveste stranke tokrat vabijo, naj svoje Zlate točke podarjajo za obnovo gozda.

FOTO: Depositphotos
FOTO: Depositphotos

December je pravi čas, da stopimo skupaj, pravijo na Petrolu, tudi z malimi dejanji, kot je podarjanje Zlatih točk, s katerimi lahko naredimo ogromno za našo prihodnost. Zavodu za gozdove bodo namreč na ta način pomagali obnoviti naše gozdove in prispevali k rastlinski in živalski pestrosti. Podarjene Zlate točke bodo omogočile obnovo skoraj 40 ha gozda, kar je enako velikosti Krakovskega pragozda. Vse v želji, da bo Slovenija še naprej zelena dežela.

Na podlagi zbranih sredstev bodo skupaj z Zavodom za gozdove lahko izvedli številne strokovne projekte, ki bodo v slovenskem naravnem okolju učinkovito prispevali k ohranjanju biotske raznovrstnosti:

  • Sajenje dreves (sadike redkih manjšinskih vrst) na poškodovanih gozdnih površinah (žled, vetrolom, požar).
  • Postavitev krmilnic za šoje: To je zelo pomembno, saj šoje naravno pripevajo k pogozdovanju, saj več kot 50 % želodov pri svojem hranjenju raztrosijo po gozdnem območju in tako pomagajo drevesnim sortam, ki imajo omejeno območje naravnega razmnoževanja.
  • Gnezdilnice za sove: Namen postavitve gnezdilnic za sove ob ogolelih površinah oziroma površinah, prizadetih po naravnih ujmah, je zmanjšanje števila malih glodavcev, ki jedo semena ali mlade rastline. Namenjene so za različne vrste gozdnih sov: lesna sova, kozača, koconogi čuk, mali skovik.

Zakaj so takšne pobude tako pomembne

Številna uničujoča neurja in letošnje avgustovske poplave so nam še bolj osvetlili pomembnost naravnega okolja in iskanja spoštljivega sožitja z njim. Gozdovi so vir čistega zraka, pomembna pa je tudi biotska raznovrstnost. Podnebne spremembe ogrožajo naravni oziroma gozdni ekosistem, raznolikost rastlinskih in živalskih vrst v njem pa zagotavlja njegovo preživetje v podnebno nestabilnem okolju.

Petrol je več kot bencinski servis

Petrolova akcija z Zlatimi točkami je le ena v nizu aktivnosti, s katerimi so se v Petrolu zavezali k povezovanju z okoljem, v katerem živijo.

V sklopu teh in še številnih drugih dejavnosti vsak dan dokazujejo, da je družba Petrol veliko več kot zgolj bencinski servis. Vse leto je namreč aktivno vpeta v številne družbenokoristne dejavnosti. Skrb za biotsko raznolikost vrst v mestih in gozdovih je samo ena od številnih pobud, ki nam po eni strani zagotavljajo lepšo pot za prihodnost, hkrati pa ozaveščajo in prelagajo odgovornost na vsakega izmed nas, da lahko z majhnimi spremembami veliko naredimo za našo družbo in za naslednje generacije.

Petrol skupaj s svojimi srčnimi člani Petrol kluba z donacijami Zlatih točk piše izjemne zgodbe. V preteklih letih so podprli Rdeče noske, mlade športne upe in pomagali pri obnovi naših gozdov. 


Naročnik oglasne vsebine je Petrol

Predstavitvene informacije

Predstavitvene informacije