VELIKE SPREMEMBE NA VIDIKU

Izplačevanje plač bi zamaknili, upokojencem ob plači še polna pokojnina

Objavljeno 16. september 2020 13.24 | Posodobljeno 16. september 2020 13.40 | Piše: A. L.

Predlogi so pripravljeni, zdaj bo treba počakati, katere vse bo vlada posvojila.

Ivan Simič. FOTO: Roman Šipić, Delo
»Na davčnem področju predlagamo 28 sprememb,« je danes, ko je stopil prede medije, začel predsednik vladnega strateškega sveta za debirokratizacijo Ivan Simič. Za pripravo predlogov so potrebovali tri mesece, Simič pa jih je predstavil takole:

– Izplačilo plač se v državni upravi premakne s 5. na 15. v mesecu. Ta prehod bi bil postopen, da se lahko uredijo trajniki in podobno.
– Poenostavi se lahko obračunavanje potnih stroškov za prevoz na delo in z dela in predlagajo enovito povrnitev stroškov 0,10 evra za kilometer.
– Ko zaposleni izpolni pogoje za upokojitev, se delovno razmerje takoj prekine. Šele potem se lahko dogovori z delodajalcem, ali bo še naprej delal.
– Upokojenci lahko delajo po izpolnitvi pogojev za upokojitev in ob tem prejemajo polno pokojnino. Seveda bi bila njihova plača obremenjena z vsemi davki in prispevki.
– Uvede se novi šesti dohodninski razred z 10-odstotno davčno stopnjo za dohodke oziroma davčno osnovo nad 1,000.000 evrov.
– Rok, po katerem se ne plača dohodnine od dobička iz kapitala, doseženega pri odsvojitvi kapitala, se skrajša z 20 let na 15.
– Znižanje stopnje davka od dohodkov iz kapitala s 27,5 odstotka na 25 odstotkov, pri oddajanju nepremičnin v najem pa zvišanje normiranih odhodkov s 15 odstotkov na 30 in znižanje stopnje dohodnine s 27,5 odstotka na 25.
– Zvišanje odstotka dohodnine, ki ga lahko zavezanci namenijo raznim društvom, in to z 0,5 odstotka na 1 odstotek, ter zvišanje odstotka, ki bi ga lahko davčni zavezanci (pravne osebe in tisti, ki opravljajo dejavnost) namenili za donacije, in to z 0,30 odstotka + 0,20 odstotka na 20 odstotkov.
– Uvedba enega vplačilnega računa za akontacije dohodnine in socialne prispevke. Predlagajo uvedbo enega REK-obrazca za vse vrste dohodkov ter oddajo enega REK-obrazca mesečno za vse vrste dohodkov.
– Normirani s. p.: ukinili bi posebnosti, meja pa bi bila postavljena pri 50.000 evrov prihodkov. Takoj ko normiranec preseže to mejo, mora voditi knjige.
– Uvedba zlate vizumske sheme.
– Uvedba aplikacije, ki bi omogočila boljši pregled ter takojšnjo izdajo odločbe ob prijavah dividend in obresti iz tujine.
– Čimprejšnja uvedba davka na promet nepremičnin, ki naj zamenja obstoječo obdavčitev nepremičnin s tremi davki oziroma nadomestili.
– Poenostavitve pri čezmejnem poslovanju.
– Na gospodarskem področju predlagajo avtomatizacijo izpolnjevanja obrazcev v javni upravi.
– Vodenje podatkov o poslovnih subjektih v enem registru.
– Poenostavitev refundacije bolniških nadomestil in ureditev ter poenostavitev dela od doma.
– Skrajšanje in poenostavitev postopkov pridobivanja delovnih dovoljenj za tujce.
– Uvedba enkratnega poročanja oziroma posredovanja podatkov državnim organom, namesto da vsak organ zahteva svoje podatke (Furs, Ajpes, Statistični urad, Banka Slovenije, Spot, eDavki, eNaročanje …).

Naj vnovič poudarimo, da gre za predloge, odločitev, kateri bi lahko bili upoštevani, pa bodo pristojna ministrstva in vlada šele sprejeli.
Deli s prijatelji