ANALITIK PRIPOROČA SAMOKONTROLO

Golob jo brani, zdaj Tini Gaber svoje povedali v vodilni strokovni ustanovi v državi

Na njene izjave o odlovu nutrij so se odzvali na biotehniški fakulteti.
Fotografija: Robert Golob in Tina Gaber. FOTO: Jože Suhadolnik
Odpri galerijo
Robert Golob in Tina Gaber. FOTO: Jože Suhadolnik

Tina Gaber, sicer partnerka premierja Roberta Goloba, že nekaj dni razburja z izjavami o odlovu nutrij. Med drugim se je obregnila ob študijo ljubljanske biotehniške fakultete o naravovarstveni problematiki nutrije in pižmovke na Ljubljanskem barju, ki da namiguje na sistemsko korupcijo.

To pravijo v vodilni strokovni ustanovi v državi

Danes so se s sporočilom za javnost odzvali tudi na biotehniški fakulteti. Zapisali so, da je nutrija globalno prepoznana invazivna tujerodna vrsta in divjad, ki je v Sloveniji že desetletja tudi lovna vrsta. Še posebej je pogosta na Ljubljanskem barju, kjer njena številčnost narašča in ogroža biotsko raznovrstnost območja.

Nutrija je po navedbah vodilne strokovne ustanove v državi na tem območju globalno, ne samo v Sloveniji, ena najbolj škodljivih vrst za mokriščne ekosisteme, ki so najbolj ranljivi ekosistemi na našem planetu. »Čeprav so za širšo javnost pogosto simpatične živali, pa lahko povzročijo veliko in nepopravljivo škodo (uničevanje vegetacije, erozija obrežnega pasu, ogrožanje avtohtonih rastlinskih in živalskih vrst idr.). Prav tako so prenašalke številnih za človeka in druge domorodne vrste živali potencialno nevarnih patogenov in parazitov,« so opozorili.

Kot na fakulteti poudarjajo v zapisu, pod katerega je podpisana dekanja Marina Pintar, so s strokovnega vidika večkrat pojasnili, da zavzemanje za pravice živali oziroma posameznih osebkov v populaciji, ki ga pogosto medijsko izpostavljajo posamezne aktivistične organizacije, ne gre enačiti z naravovarstvom in strokovnimi smernicami upravljanja s populacijami živali. »V primeru, ko gre za upravljanje z invazivnimi tujerodnimi vrstami, je za ohranjanje ekosistema še toliko bolj škodljivo nestrokovno zagovarjanje določenih invazivnih tujerodnih vrst,« so jasni.

Konflikt interesov? Golob pravi, da partnerki ne more narekovati, kaj naj govori

Besede Tine Gaber in njeno aktivistično vstopanje na področje delovanja vlade oz. državne uprave pa razburja tudi precejšen del javnosti. Tako se vrstijo očitki o konfliktu interesov in izvajanju pritiska na državne uradnike zaradi razmerja med vplivnico in predsednikom vlade. Premier je pripomnil, da partnerki ne more narekovati, kaj naj govori. Je pa dodal, da je tudi sam mnenja, da bi za upravljanje populacij nutrij lahko našli boljšo rešitev.

Kakšen pa je vaš komentar? Posredujte nam ga preko spodnjega obrazca.

Predstavitvene informacije

Komentarji:

Predstavitvene informacije