USTAVNA PRESOJA

Državni svet zahteva ustavno presojo novele zakona o RTVS in zakona o zaščiti živali

Gre za nekatere člene noveliranega zakona, ki opredeljujejo kvalificirane prijavitelje nepravilnega ravnanja z živalmi.
Fotografija: FOTO: Jože Suhadolnik
Odpri galerijo
FOTO: Jože Suhadolnik

Državni svet je danes brez glasu proti sklenil ustavno sodišče pozvati, naj oceni ustavnost novele zakona o zaščiti živali v delih, ki določajo imenovanje kvalificiranih prijaviteljev nepravilnega ravnanja z živalmi in uporabo izkupička od prodaje odvzetih živali. 

Kot so po današnji seji sporočili iz državnega sveta, so svetniki s 27 glasovi za in nobenim proti sprejeli pobudo komisije državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da državni svet od ustavnega sodišča zahteva začetek postopka za oceno ustavnosti nekaterih členov noveliranega zakona, ki opredeljujejo kvalificirane prijavitelje nepravilnega ravnanja z živalmi.

Tako zahteva presojo 36.b člena, ki med drugim določa imenovanje kvalificiranih prijaviteljev nepravilnega ravnanja z živalmi, 36.c člena, ki določa pogoje za prijavitelja, med katerimi je članstvo v nevladni organizaciji, ki deluje v javnem interesu na področju zaščite živali, predhodno usposabljanje in izpit za prijavitelja, ter 36.č člena, ki opredeljujejo izvajanje omenjenega vsaj 40-urnega usposabljanja.

Prav tako zahteva presojo tretje alineje 43. člena, ki določa, da veterinar za začasno odvzete rejne živali odredi oskrbo na domu skrbnika živali, če to ni možno, pa se živali trajno odvzamejo in namestijo v prehodnem hlevu in najpozneje v 30 dneh od odvzema prodajo nevladni organizaciji, ki deluje v javnem interesu, ali kmetijskemu gospodarstvu. Pri tem je določeno, da če se trajno odvzeta žival v 30 dneh ne proda, uradni veterinar odloči, ali se namestitev živali v prehodnem hlevu podaljša ali se žival usmrti. Iz kupnine od prodane živali se pokrijejo stroški postopka, morebitna razlika pa se nameni za izvajanje nalog skrbi za živali ali za dejavnost oskrbe trajno odvzetih rejnih živali.

DS z zahtevo za ustavno presojo novele zakona o RTVS

Državni svet je z 21 glasovi za in štirimi proti tudi odločil, da na ustavno sodišče vloži zahtevo za oceno ustavnosti skoraj celotne novele zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), ki jo je vlada pripravila z namenom depolitizacije RTVS. Ustavno sodišče naj novelo v celoti razveljavi, predlaga DS.  Novela zakona je določila, da z dnem njene uveljavitve preneha mandat članom zdaj že nekdanjega programskega in nadzornega sveta zavoda ter nekdanjim generalnemu direktorju in direktorjev radia in televizije. Določila je, da programski in nadzorni svet RTVS nadaljujeta delo do konstituiranja novega, 17-članskega sveta zavoda, generalni direktor Andrej Grah Whatmough pa z opravljanjem funkcije do imenovanja nove, štiričlanske uprave zavoda kot vršilec dolžnosti.

V skladu s prizadevanji vlade in civilne družbe, da se javni zavod depolitizira, je novela predvidela, da nobenega člana sveta ne imenujeta niti DZ niti vlada. Predlog, naj DS zahteva ustavno presojo novele, je vložila skupina državnih svetnikov s prvopodpisanim Andrejem Poglajnom (lokalni interesi). Komisija DS za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino pa je predlog danes pred sejo DS podprla.

Predstavitvene informacije

Komentarji:

Predstavitvene informacije