VODOVARSTVENA OBMOČJA

Analizirali 48 vzorcev tal, v 11 presežene vrednosti težkih kovin

Uredbe o vodovarstvenih območjih kršene v osmih primerih. Zoper zavezance, pri katerih so ugotovili nepravilnosti, bodo uvedli postopke.
Fotografija: Teleskopski nakladalniki pridejo zelo prav tudi sredi polja, ko z njimi spuščamo mineralna gnojila iz Jumbo vreče v sprednji zalogovnik za mineralno gnojilo. FOTO: Tomaž Poje
Odpri galerijo
Teleskopski nakladalniki pridejo zelo prav tudi sredi polja, ko z njimi spuščamo mineralna gnojila iz Jumbo vreče v sprednji zalogovnik za mineralno gnojilo. FOTO: Tomaž Poje

Vzorčenje tal na najožjih vodovarstvenih območjih, ki ga je septembra letos izvedel Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, je pokazalo presežene vrednosti težkih kovin pri 11 vzorcih. Od teh sta bila dva vzorca z lokacij, ki so jih avgusta prizadele poplave. Prepovedane pesticide v tleh so odkrili v dveh vzorcih.

Kmetijska inšpekcija je vzorčenje tal na najožjih vodovarstvenih območjih glede prepovedane rabe fitofarmacevtskih sredstev, prisotnosti težkih kovin in nitratov ter uporabe digestata pri gnojenju kmetijskih zemljišč izvedla med 12. in 25. septembrom.

Namen vzorčenja je bilo preverjanje, ali se uredba o vodovarstvenih območjih ter uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov oz. t. i. nitratna uredba spoštujejo in izvajajo v skladu z določili o varovanju površinskih in podzemnih voda pred nevarnimi snovmi na kmetijskih zemljiščih, so pojasnili na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Skupno je bilo odvzetih 48 vzorcev, od tega 34 na najožjih vodovarstvenih območjih, za katere velja najstrožji režim uporabe fitofarmacevtskih sredstev in gnojil, ter 14 na kmetijskih zemljiščih, kjer se je uporabljal digestat za gnojenje. V vzorčenje je bilo zajetih tudi pet lokacij, ki so bile avgusta poplavljene, od tega dve na vodovarstvenem območju Šmartno ob Paki ter po ena na vodovarstvenem območju Celje, Apaško polje in Ljubljansko polje.

V okviru vzorčenja so presežene vrednosti težkih kovin ugotovili pri 11 vzorcih. Od teh sta bila dva vzorca s poplavljenih območjih, in sicer z vodovarstvenih območij Celje in Šmarno ob Paki.

Ostanke prepovedanih fitofarmacevtskih sredstev v tleh so ugotovili v dveh od 34 vzorcev. V 16 vzorcih tal so sicer zaznali prisotnosti aktivnih snovi, ki pa niso prepovedane za uporabo na najožjih vodovarstvenih območjih.

Ob ugotavljanju prisotnosti obstojnih organskih onesnaževal v vseh 14 vzorcih tal, kjer je bil v preteklih letih uporabljen digestat, inšpektorat ni ugotovil prisotnosti polikloriranih bifenilov. Na drugi strani so prisotnost poliaromatskih ogljikovodikov ugotovili v štirih vzorcih, vendar njihova skupna koncentracija ni presegla dovoljene mejne vrednosti.

Na inšpektoratu tako ugotavljajo, da zahteve nitratne uredbe niso bile kršene, medtem ko so bile zahteve uredb o vodovarstvenih območjih kršene v osmih primerih. Kršitve so se nanašale na presežen enkratni vnos dušika iz mineralnih gnojil, izvajanje gnojenja brez gnojilnega načrta, izvajanje prvega dognojevanja okopavin z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik, brez hitrega talnega nitratnega testa ter uporaba gnojevke na območju najožjih vodovarstvenih območjih.

Inšpektorat je o ugotovitvah vzorčenja tal obvestil kmetijsko, zdravstveno in okoljsko ministrstvo, Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije (KGZS). Zoper zavezance, pri katerih so ugotovili neskladne vzorce ali druge nepravilnosti, bodo uvedel postopke v skladu z zakonodajo.

Predstavitvene informacije

Komentarji:

Predstavitvene informacije