JEZIKOVNI NASVETI

Za lepši jezik: je kaj narobe z besednimi zvezami naslavljati problem, skozi prizmo, s strani?

Martina iz Tolmina se je znašla v jezikovni zagati
Fotografija: FOTO: Blaž Samec, Delo
Odpri galerijo
FOTO: Blaž Samec, Delo

Bralka Martina iz Tolmina ima jezikovno vprašanje. Sprašuje, ali je kaj narobe v naslednjih povedih (naslavljati, skozi prizmo, s strani). Zdi se ji, da je tovrstnega izražanja čedalje več.

Kako naslavljati problem vojne v Ukrajini.

Družbene pojave obravnavamo skozi prizmo novih razmer.

S strani zavoda smo dobili pojasnilo.

Zaznamovano in nevtralno

Zahvaljujemo se za vprašanje. Tudi mi opažamo razmah omenjenih besednih zvez. Pa poglejmo, kaj pravi Slovenski pravopis.

naslavljati – poleg zveze s pošiljko in naslavljanja koga s čim (predsedujočega z doktorjem), ki sta popolnoma nezaznamovana, je v SP zabeležena tudi raba v kvalifikatorjem publicistično, kar označuje jezikovno prvino, značilno za sporočanje v časopisih, časnikih, na radiu ali televiziji (okno v svet); v vsakdanji rabi ima lahko nevtralno vzporednico (Otok – Velika Britanija); kadar je taka prvina manj primerna ali celo neustrezna, ima ob sebi priporočljivo vzporednico (beležiti uspehe – dosegati). V slovarskem delu pravopisa je tudi primer naslavljati pohvale na predsednika – hvaliti ga. Priročnik torej predlaga izogibanje naslavljanju v tem pomenu in k uporabi polnopomenskega glagola. V vašem primeru bi bilo nevtralno: Kako rešiti problem vojne/razmišljati o vojni/se lotiti problema vojne … Pri lekturi tovrstnih besedil je nujen posvet z avtorjem, saj je veliko možnosti za zamenjavo tega glagola.

skozi – nastopa kot prostorski ali časovni prislov (tod skozi se pride ven, skozi (nenehno) hodi okoli) in kot predlog (varianta skoz): označuje prostor (potovati skozi mesto), čas (skozi poletje živi ob morju), vezljivost (neknjižno pogovorno veliko dati skozi (prestati), z denarjem ne pridemo skozi (ne shajamo)), določuje (ulica pet skozi štiri) in uvaja vzrok, kar je označeno s črno piko (postati znan skozi kritike nasprotnikov – zaradi, tudi skozi slabe razmere doseči dober rezultat – kljub), ter lastnost, z oznako publicistično (gledati kaj skozi prizmo današnjega okusa – po današnjem okusu, ustvariti moreče vzdušje skozi groteskne podobe – z grotesknimi podobami). Tako da bralki predlagamo: Družbene pojave obravnavamo glede na nove razmere. Skozi prizmo je nevtralno samo v geometriji.

s strani – izraz je pospremljen s kvalifikatorjem uradovalno: značilen je za besedila uradov, ustanov, podjetij, kadar je manj primeren, ima ob sebi priporočljivo vzporednico (v izogib posledicam – da bi se izognili posledicam, dobiti odobritev s strani pristojnega organa – odobritev (od) pristojnega organa). Bralka naj raje pri vsakodnevni rabi izbere neuradovalno varianto: Z zavoda smo dobili pojasnilo.

Pomagali vam bomo iz jezikovne zagate. Pišite nam na lektura@slovenskenovice.si.

Predstavitvene informacije

Komentarji:

Predstavitvene informacije