NIMA ZA TELEFON

Ne boste verjeli, kaj zahteva morilec policista

Objavljeno 23. marec 2019 16.32 | Posodobljeno 23. marec 2019 17.01 | Piše: Boštjan Celec

Sama Tadina bodo najverjetneje ovadili zaradi poskusa uboja. Na Pahorjevo pomilostitev lahko kar pozabi.

Sama Tadina je doletela še ena obsodba, zaradi nasilja nad partnerico je bil obsojen na osem mesecev zapora. FOTO: MARKO FEIST
NOVO MESTO – Samo Tadin zaman upa, da bo svoje ime pod rubriko Pomilostitve uzrl v uradnem listu. Na 30 let zapora obsojeni morilec je sicer predsednika republike jeseni zaprosil za pomilostitev: »Obsojen sem bil, ne da bi se lahko pred obtožbo branil. Obsojen sem bil zaradi poskusa samomora, čeprav samomor ni kaznivo dejanje že približno 150 let. Za sojenje nisem bil sposoben zaradi poškodb glave, ki sem jih dobil v prometni nesreči, kakor tudi zaradi vpliva psihoaktivnih substanc, prav tako sem bil še vedno samomorilen, samomorilnost pa že sama po sebi izključuje sposobnost za sojenje,« je zapisal v pismu Borutu Pahorju.
 

Iz obnove postopka ne bo nič


Ali je predsednik že sprejel odločitev in kakšna je, v njegovem uradu ne razkrijejo: »Vsi ukazi predsednika republike o pomilostitvah so objavljeni v Uradnem listu RS. Podatek o tem, ali je posamezni obsojenec vložil prošnjo, pa je v skladu z veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov in veljavno splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov posebej varovan osebni podatek.«
image
Krivdo za tragedijo na ižanki je brez omahovanja priznal, pozneje pa si premislil. FOTO: GASILSKA BRIGADA LJUBLJANA

Ne gre pa verjeti, da bi predsednik pomilostil nekoga, ki je zagrešil umor in poskus umora, nedavno pa si je na glavo očitno nakopal še poskus uboja. Med vsemi slovenskimi predsedniki je namreč ravno Pahor najbolj škrt s pomilostitvami in je v tem mandatu ugodil le eni prošnji, v prejšnjem pa trem. V vseh primerih je šlo za neprimerno blažja kazniva dejanja od Tadinovega. V lanskem letu je prejel 41 prošenj za pomilostitev. V letnem poročilu o delu predsednika za leto 2018 je med drugim zapisano, da je Pahor v tem času ugodil eni prošnji, in sicer je odločil, da se obsojencu odpusti izvršitev izrečene enotne kazni sedem mesecev zapora, ki naj bi se izvršila tako, da v obdobju dveh let opravi 420 ur dela v splošno korist.

Tadin je na Dobu že prestajal najvišjo možno kazen po naši zakonodaji; julija 2015 je poklical na OKC in lažno najavil masaker na naslovu ženinih staršev na Igu. Viška policista Igor Mauser in Kristjan Čož sta v službeni škodi octavii pohitela na intervencijo, Tadin pa je v najeti astri čakal na obrobju Iga. Ko je zagledal octavio, je pohodil plin in ji zdrvel naproti, tik pred srečanjem pa sunkovito zavil v levo. Astra je silovito trčila v octavio na nujni vožnji (njena hitrost v trenutku trčenja je bila 129 km/h). Mauser je umrl, Čož je bil lažje ranjen, tudi Tadin je preživel.
74 let bo star leta 2045, ko bo odslužil kazen zaradi umora.


Na ljubljanskem okrožnem sodišču je brez omahovanja priznal krivdo in sprejel kazen 30 let zapora, pozneje pa si je torej premislil in začel trditi, da je le hotel storiti samomor. Od višjih sodnikov je neuspešno poskušal izposlovati nižjo kazen, sodišče pa je medtem zavrglo tudi njegovo zahtevo za obnovo postopka.
 

Če bi bilo rezilo daljše ...


Letošnjega januarja je na Dobu poskrbel za incident, »preiskava tega kaznivega dejanja še ni zaključena«, nam je sporočila uradna govorka novomeških policistov Alenka Drenik.

Kot je 21. januarja povedal tedanji direktor Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob Bojan Majcen, sta pravosodna policista okrog poldneva izvajala obhod. V Tadinovi celici na zaprtem oddelku zapora sta med rutinskim pregledom našla pokrovček, za katerega sta sklepala, da pripada USB-modemu. Zahtevala sta, da jima ga izroči, to je tudi storil, sledil je obvezen ukrep odvzema računalnika. »Ves ta čas je bil obsojenec miren, mirno je sprejel tudi ukrep. Ko pa je pravosodni policist, ki je bil v sobi, zapuščal prostor, je pograbil kuhinjski nož in ga zabodel v hrbet, nato pa še enkrat,« je dejal Majcen.
Kot osumljenca za kaznivo dejanje poskusa uboja so ga z Doba premestili na Povšetovo.


In čeprav Tadin z jedilnim priborom, ki ga obsojenci lahko imajo pri sebi, ni povzročil fatalnih posledic, saj je bil pravosodni policist Janez Vidmar le lažje ranjen, mu po besedah našega vira blizu preiskave kazenska ovadba zaradi poskusa uboja ne uide. Če bi bilo namreč rezilo noža daljše, bi bile tudi posledice za Vidmarja neprimerno hujše.
Tadina torej čaka še en proces zaradi kaznivega dejanja zoper življenje in telo, čeprav ga višja zaporna kazen, kot ga je že, po zakonodaji niti ne more doleteti.

Pristojni organi so po incidentu poskrbeli, da je moral nekoliko lagodnejše življenje zapornika v zaporu zamenjati za veliko trše priporniško na Povšetovi v Ljubljani. Na upravi za izvrševanje kazenskih sankcij smo poleg podatka, da je bil »obsojenec po dogodku premeščen v drug zavod za prestajanje kazni zapora«, izvedeli še, da je bil »zoper obsojenca, ki je zabodel pravosodnega policista, uveden disciplinski postopek, ki je v teku«.
Nima niti za telefon
Tadin s tožbo uveljavlja pravico do izredne denarne pomoči. "Osebi v kletki, ki želi uveljavljati svoje pravice, je treba tudi poravnati stroške za uveljavljanje pravic. Ena teh je pravica do pritožbe in vodenja pravnih oziroma sodnih postopkov, teh pa ne morem dokazati brez dopisovanja, telefoniranja in kopiranja, saj ne morem komunicirati z ustanovami in tudi ne z odvetnikom," je o razlogih za socialni spor povedal Tadin, ki tarna, da za te stroške ne premore niti beliča.


In kakšne disciplinske kazni se po zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij smejo izreči? »Pisni opomin; razporeditev na drugo delo do treh mesecev, če je kršitev storjena v zvezi z delom; omejitev sprejemanja pošiljk do šestih mesecev, če se v pošiljki najdejo alkoholne pijače, prepovedana droga ali predmeti, ki so primerni za pobeg ali napad, ali mobilni telefon oziroma druga komunikacijska sredstva; oddaja v samico do 21 dni s pravico do dela; oddaja v samico do 14 dni brez pravice do dela.« 
Deli s prijatelji