KAKO V POKOJ

Od letos spremembe, ki bodo vplivale na življenje številnih Slovencev

Objavljeno 04. januar 2020 10.02 | Posodobljeno 04. januar 2020 10.36 | Piše: T. V.

Pokojnine se bodo redno uskladile v višini 3,5 odstotka, ob ugodni gospodarski rasti pa še konec leta.

Od letos glede upokojevanja veljajo nekatere novosti. FOTO: Mavric Pivk, Delo
Državni zbor je lani potrdil spremembe, ki se tičejo upokojevanja Slovencev. Spremembe so stopile v veljavo s 1. januarjem letošnjega leta. Poglejmo nekatere novosti, ki jih je uvedla novela Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2G).
 
Preberite tudi:
Te spremembe čakajo Slovence v letu 2020

Pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine pridobi zavarovanec v letu 2020 (moški in ženska) pri starosti 65 let, če ima dopolnjenih najmanj 15 let zavarovalne dobe, oziroma pri starosti 60 let, če ima dopolnjenih 40 let pokojninske dobe brez dokupa.

Kje lahko pridobite informativni izračun datuma upokojitve:
Informativni izračun datuma upokojitve, ki je dostopen na spletni strani zavoda, omogoča informativni izračun datuma izpolnitve pogojev za priznanje pravice do starostne pokojnine po ZPIZ-1 oziroma za priznanje pravice do starostne in predčasne pokojnine po ZPIZ-2 ter izračun višine odmernega odstotka. Datum izpolnitve pogojev je informativne narave.

Prav tako lahko informativni izračun datuma upokojitve pridobite z oddajo Obrazca za predhodno pisno informacijo o datumu izpolnitve pogojev in o višini pokojnine, ki je dostopen na spletni strani zavoda. Obrazec lahko oddate preko sistema Moj eZPIZ (za oddajo potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo), po pošti ali osebno na vam najbližji območni enoti zavoda.

Leta 2015 je zavod začel po uradni dolžnosti pošiljati obvestila o pričakovani višini pokojnine tistim zavarovancem, ki v tekočem letu dopolnijo starost 58 let.


Starostne meje za pridobitev pravice do starostne pokojnine se lahko znižajo:
– zaradi skrbi za vsakega rojenega ali posvojenega otroka, za katerega je zavarovanec skrbel v prvem letu njegove starosti, ki ima državljanstvo Republike Slovenije, če ni z mednarodnim sporazumom drugače določeno. Starostna meja se zniža za 6 mesecev za enega otroka, za 16 mesecev za dva otroka, za 26 mesecev za tri otroke, za 36 mesecev za štiri otroke in za 48 mesecev za pet ali več otrok. Starost se lahko zniža zavarovancu (praviloma bo to lahko uveljavljala ženska), ki je dopolnil 40 let pokojninske dobe brez dokupa pred predpisano starostjo 60 let, vendar največ do dopolnjenega 56. leta starosti za žensko oz. do dopolnjenega 58. leta starosti za moške. Zniža se lahko starost tudi zavarovancu, ki je dopolnil vsaj 38 let pokojninske dobe brez dokupa, pri čemer se znižuje starost od dopolnjenega 65. leta starosti navzdol, največ pa se zniža do dopolnjenega 61. leta starosti;
– zaradi služenja obveznega vojaškega roka za dve tretjini njegovega dejanskega trajanja. To lahko uveljavlja moški, ki je dopolnil 40 let pokojninske dobe brez dokupa pred dopolnjenim 60. letom starosti (največ se mu zniža starost do dopolnjenega 58. leta). Če je dopolnil 38 let pokojninske dobe brez dokupa pred dopolnitvijo starosti 65 let, se mu lahko niža starost od 65 let navzdol, vendar največ do dopolnjenega 63. leta);
– vstopa v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom starosti za ves čas trajanja obveznega zavarovanja do dopolnjenega 18. leta starosti. Zaradi zaposlitve pred 18. letom starosti se lahko zniža starost zavarovancu (moškemu in ženski), ki je dopolnil 40 let pokojninske dobe brez dokupa, ni pa še dopolnil 60 let. V tem primeru se lahko zniža starost največ do dopolnjenih 57 let za žensko in 58 za moškega.


Pogoji za priznanje pravice do predčasne pokojnine

Pogoji za priznanje pravice do predčasne pokojnine v letu 2020 ostajajo enaki kot v letu 2019, kar pomeni, da mora zavarovanec (moški in ženska) dopolniti 60 let starosti in 40 let pokojninske dobe.

Predčasna pokojnina se odmeri glede na dopolnjeno pokojninsko dobo od pokojninske osnove tako kot starostna pokojnina, nato pa se znesek zmanjša za vsak mesec manjkajoče starosti do dopolnitve starosti 65 let, in sicer za 0,3 odstotka, a največ za 18 odstotkov.


Odmerni odstotek in ugodnejše vrednotenje pokojninske dobe brez dokupa

Odmerni odstotek za 40 let pokojninske dobe za ženske bo v letu 2020 znašal 63,5 % pokojninske osnove. Za moške je predviden postopen dvig odmernih odstotkov na 63,5 % v šestletnem prehodnem obdobju. Prav tako se bodo dvignili tudi odmerni odstotki za dobo, krajšo od 40 let, ter za odmero nadomestila iz invalidskega zavarovanja ter vdovska in družinska pokojnina, najnižja pokojnina, najnižja pokojnina za ožji obseg.

Novost v zvezi z odmero pokojnine predstavlja tudi možnost priznanja dodatnega odmernega odstotka za otroke, pri čemer se bo zavarovanec moral odločiti za eno izmed možnosti uveljavljanja otrok.

Drugače je urejeno tudi ugodnejše vrednotenje dodatnih let v primeru izpolnjevanja pogojev za starostno upokojitev, in sicer se bodo dodatna tri leta vrednotila v višini 3 % letno oziroma dodatna polovica leta v višini 1,5 %, in to ne zgolj za tiste, ki bodo svojo aktivnost podaljševali, temveč tudi za tiste, ki se bodo ob izpolnjevanju enakih pogojev reaktivirali.


Vdovska pokojnina

Vdova oziroma vdovec letos pridobi pravico do vdovske pokojnine, če je ob smrti zakonca dopolnila oziroma dopolnil 57 let starosti, kar je pol leta več kot leta 2019.


Dvojni status

Uveljavlja se prilagojena ureditev možnosti kombiniranja statusa aktivnosti s statusom upokojenca. Spreminja se ureditev prejemanja dela pokojnine ob hkratnem podaljševanju aktivnosti v polnem obsegu. Posamezniki, ki bodo izpolnjevali pogoje za predčasno upokojitev, do izplačila dela pokojnine ne bodo več upravičeni. Izjema so tisti zavarovanci, ki ta del prejemajo skladno z veljavno zakonodajo, saj je zanje predvidena posebna prehodna ureditev. Zavarovanci ali pa upokojenci, ki bodo obvezno vključeni v obvezno zavarovanje za polni delovni čas in bodo izpolnjevali pogoje za starostno upokojitev, pa bodo lahko podali zahtevo za izplačilo 40 odstotkov starostne pokojnine, ki se jim bo lahko izplačevala tri leta, kasneje pa se jim bo izplačevalo 20 odstotkov starostne pokojnine.

Uživalci 20 odstotkov starostne pokojnine, ki jim je bila pravica priznana pred 1.januarjem 2020 in bodo nadaljevali z delom, bo s strani ZPIZ Slovenije po uradni dolžnosti del starostne pokojnine preračunan na 40 odstotkov starostne pokojnine. Prav tako bo ZPIZ Slovenije po uradni dolžnosti preveril, ali uživalci dela predčasne pokojnine izpolnjujejo pogoje za odmero dela pokojnine v višini 40 odstotkov starostne ter izdal ustrezno odločbo.

Popolno novost predstavlja ureditev, ki poleg polne vključitve v zavarovanje stimulira tudi obvezno vključitev v obvezno zavarovanje za krajši delovni oziroma zavarovalni čas, vendar najmanj štiri ure dnevno oziroma 20 ur tedensko, in sicer bo tudi tak posameznik poleg delne pokojnine oziroma sorazmernega dela pokojnine upravičen do izplačila sorazmernega dela 40 odstotkov starostne pokojnine.


Uskladitev pokojnin

Redna uskladitev pokojnin bo izvedena skladno s 105. in 106. členom ZPIZ-2 z izplačilom februarske pokojnine. Redna uskladitev bo izražena v odstotku, ki ga bo ugotovil in objavil svet ZPIZ (predvidoma okrog 3,5 odstotka).

Izredna uskladitev pokojnin v letu 2020 bo skladno s 6. členom zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju ter izredni uskladitvi pokojnin izvedena v decembru 2020 in bo znašala 6,5 evra za vse upokojence enako ne glede na višino pokojnine, če bo gospodarska rast za leto 2019 presegla 2,5 odstotka BDP.


Letni dodatek

Letni dodatek bo letos izplačan v petih različnih višinah v razponu od 130 do 440 evrov, odvisno od višine pokojnine.
 

Zagotovljena pokojnina za polno pokojninsko dobo

Znesek zagotovljene pokojnine za polno pokojninsko dobo z upoštevano izredno uskladitvijo, ki bo izvedena pri decembrskem izplačilu pokojnin, bo znašala 538,52 evrov (december 2019), za leto 2020 pa bo znesek znan po ugotovitvi višine odstotka redne uskladitve pokojnin.

Deli s prijatelji