ELEKTRIKA

Napovedana nova podražitev, povprečno gospodinjstvo ob 22 evrov

Tarifne postavke omrežnine za distribucijski sistem se bodo zvišale za 14,16 odstotka, kar bo za povprečnega gospodinjskega odjemalca pomenilo 1,88 evra višji mesečni oziroma 22,52 evra višji letni strošek.
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: Marko Feist
Odpri galerijo
Simbolična fotografija. FOTO: Marko Feist

Odjemalce elektrike z januarjem čaka podražitev oskrbe. Tarifne postavke omrežnine za distribucijski sistem se bodo zvišale za 14,16 odstotka, kar bo za povprečenga gospodinjskega odjemalca pomenilo 1,88 evra višji mesečni oziroma 22,52 evra višji letni strošek. Za prenosni sistem se omrežnina ne bo spremenila, je objavila Agencija za energijo.

Agencija za energijo je določila regulativni okvir elektrooperaterjev in omrežnino za regulativno obdobje 2022, skladno s katerim se bodo zvišali stroški oskrbe z električno energijo.

Ob tem so objavili tudi, kaj bodo spremembe pomenile za odjemalce ob predpostavki nespremenjenih cen električne energije, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije ter postopka sočasne proizvodnje toplote in električne ali mehanske energije, prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za delovanje operaterja trga, trošarine ter DDV glede na predhodno leto.

Koliko višji bo znesek na položnici

Gospodinjski odjemalec z letno porabo 3.500 kilovatnih ur bo imel v primerjavi z letom 2021 1,88 evra višji mesečni oziroma 22,52 evra višji letni strošek za oskrbo z električno energijo.

Industrijski odjemalec z letno porabo 50 megavatnih ur bo imel v primerjavi s predhodnim letom 39,07 evra višji mesečni oziroma 468,85 evra višji letni strošek, industrijski odjemalec z letno porabo dveh gigavatnih ur pa bo ob dodatnih 283,92 evra oziroma 3-407,05 evra. Industrijskega odjemalca z letno porabo 24 gigavatnih ur medtem v 2022 čaka 2.782,14 evra višji mesečni oziroma 33.385,64 evra višji letni strošek za oskrbo z električno energijo.

Agencija za energijo je določila regulativni okvir skladno z veljavnim aktom, pri tem pa je upoštevala tudi razvoj dejavnosti in načrt porabe električne energije.

Pristojni so spomnili tudi na upravičene stroške elektrooperaterjev, ki jih sestavljajo nadzorovani in nenadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja, stroški električne energije za izgube v omrežju, stroški sistemskih storitev, amortizacija, reguliran donos na sredstva, kakovost oskrbe, spodbude, raziskave in inovacije.

Viri za pokrivanje upravičenih stroškov so prav omrežnina in drugi prihodki, pri določitvi virov za pokrivanje teh stroškov pa se upoštevajo tudi odstopanja od regulativnega okvira prejšnjih let.

Zvišanje tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem je tako predvsem posledica upada porabe električne energije v letih 2020 (minus pet odstotkov) in 2021 (minus tri odstotke) v primerjavi z načrtovano porabo, kar je posledica krčenja gospodarske dejavnosti zaradi pandemije covida 19.

V letu 2022 je sicer po navedbah agencije pričakovati trend rasti porabe električne energije, ki pa še ne bo presegla porabe pred obdobjem novega koronavirusa. »Zmanjšanje porabe električne energije v obdobju 2020–2021 je vplivalo na večje primanjkljaje omrežnine v tem obdobju, ki so se skladno z metodologijo reguliranja vključili v regulativni okvir za leto 2022 in povzročili potrebo po dodatnem viru za pokrivanje upravičenih stroškov v letu 2022,« so sklenili v agenciji.

Predstavitvene informacije

Komentarji:

Predstavitvene informacije