PRAVNO OBVESTILO

Referendum o zakonu o vodah: pravila za spremljanje kampanje

Skladno z zakonodajo, ki ureja volilno in referendumsko kampanjo, določamo obseg, pogoje in način dela ob zakonodajnem referendumu o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah.
Fotografija:
Odpri galerijo

Uredništvo bo volilno kampanjo pred referendumom o zakonu o vodah spremljalo v skladu s profesionalnimi novinarskimi standardi, z novinarsko etiko in uredniškim kodeksom, na neodvisen ter nepristranski način. To se nanaša tako na vsebinski vidik kot tudi na način in obseg spremljanja kampanje ter drugih z volitvami povezanih novic.

O objavah vsebin se bo uredništvo odločalo samostojno in v skladu z uredniško politiko. Med merili za pojavljanje političnih akterjev v mediju uredništvo priznava interes uporabnikov oziroma bralcev ter podatke javnomnenjskih raziskav. To velja tako za pogostost objav kot tudi obseg posamezne objave in umestitev objave znotraj medija.

Uredništvo Slovenskih novic nobeni politični stranki, gibanju, posamezniku ali društvu ne bo omogočilo brezplačne predstavitve ali objave promocijskih vsebin.

Uredništvo bo morebitne zahtevke za popravek oziroma prikaz nasprotnih dejstev obravnavalo skladno z določili zakona o medijih. Pri tem zainteresirano javnost izrecno opozarja, da bo objava popravka zavrnjena vsem, ki bi ta institut poskušali zlorabiti za politično kampanjo, v nasprotju z določili zakona o medijih.

Založnik Delo d.o.o. vsem zainteresiranim pravnim in fizičnim osebam omogoča objave oglasov v vseh izdajah Slovenskih novic pod enakopravnimi pogoji in ob jasni označitvi oglasa ter navedbi naročnika oglasa. Oglasne površine bodo na jasen in nedvoumen način ločene od uredniških vsebin. Za izvedbo oglaševanja je odgovoren oddelek Trženja oglasnega prostora pri Delu d.o.o., Dunajska 5, 1000 Ljubljana. Za točnost in resničnost navedb v oglasu odgovarja naročnik oglasa.

Kontaktni podatki oglasnega trženja: za oglase v tisku oglasi@delo.si oz. 01 4737 500, za oglase na spletni strani: digital@delo.si oz. 01 4737 564.

V Ljubljani, 15. junija 2021

Odgovorni urednik vseh edicij Slovenskih novic
Bojan Budja

Izbrano za vas

Komentarji:

Izbrano za vas