POMOČ OBČINE

Leljak obljublja plačilo prispevkov obrtnikom in malim podjetnikom

Župan občine Radenci obljublja tudi oprostitev plačila storitev javne gospodarske službe.
Fotografija: Seja občinskega sveta. FOTO: O. B.
Odpri galerijo
Seja občinskega sveta. FOTO: O. B.

Potem ko je Vlada RS lokalnim skupnostim v tem kriznem času predlagala čim več pobud in samoiniciativnosti pri zaviranju okužbe s koronavirusom ter pomoči državljanom, to v nekaterih občinah tudi počnejo.

Roman Leljak. FOTO: O. B.
Roman Leljak. FOTO: O. B.
Tako je v turistično-kmetijski občini Radenci župan Roman Leljak med prvimi v državi še pred odločitvijo Vlade RS odredil zaprtje šol in vrtcev. Takoj zatem so v širši sestavi sprejeli ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusa v radenski občini, a to še ni bilo vse. Poleg sprotnega reševanja problematike je sedaj občinski svet radenske občine na predlog župana soglasno potrdil sklep, po katerem bo občina poravnala prispevke malim in samostojnim podjetnikom, ki so zaradi koronavirusa začasno prekinili svojo dejavnost. Župan je že pozval male samostojne podjetnike in obrtnike, ki so zaradi epidemije zaprli svojo dejavnost, da občini posredujejo podatke o plačanih prispevkih za februar.

»Prosim vse, ki imate s. p. in podjetja do petih zaposlenih in imate svojo obrt zaprto zaradi trenutnih razmer, da nam na obcina@radenci.si posredujete podatke o plačanih prispevkih za januar oziroma februar 2020,« je Leljak zapisal na facebooku.

»Občinska uprava Občine Radenci bo pripravila predlog Občinskemu svetu o plačilu prispevkov s strani Občine Radenci. V primeru, da bo te prispevke plačala država, bom predlog umaknil oziroma umaknil predlagani sklep Občinskega sveta. Sklep velja za marec in za naslednje mesece,« je še zapisal župan Leljak, ki načrtuje tudi oprostitev plačila storitev javne gospodarske službe.

»Za mesec marec 2020 so oproščeni plačila storitev javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalnih voda, vsa gospodinjstva in vsa podjetja in samostojni podjetniki, ki poslujejo v Občini Radenci in so morali zaradi razglašene epidemije koronavirusa, prenehati s poslovanjem.« Sklep zajema režijske stroške, kot so omrežnine za vodovodno omrežje, omrežnine za kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo, kanalščino, odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter okoljsko dajatev. Te stroške bo občina pokrila iz proračuna.

Sklep pa »ne velja za plačilo vodarine, saj se le ta poračunava iz naslova vrnjenih preplačil, ki jih je občine prejela iz naslova tožbe zoper podjetje SIM d.o.o. Sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi na spletni strani občine Radenci,« se je glasil sklep, ki ga je občinski svet Občine Radenci sprejel na 4. dopisni seji, ki je potekala 19.3.2020.
 

Predstavitvene informacije

Komentarji:

Predstavitvene informacije