OČITKI

Kriminalist ponaredil dokument?!

Občina prijavila, da je Nermin Dedić ponaredil soglasje. Pot od svinjaka do hiše na črno preiskuje tudi policija.
Fotografija: Kriminalist je gradil brez gradbenega dovoljenja. Samo človek sem, odgovarja Nermin Dedić. FOTO: Moni Černe
Odpri galerijo
Kriminalist je gradil brez gradbenega dovoljenja. Samo človek sem, odgovarja Nermin Dedić. FOTO: Moni Černe

KOPER – Petinštiridesetletni kriminalistični inšpektor Nermin Dedić, zaposlen na Policijski upravi Koper, ni le domnevni črnograditelj, kot smo v Novicah razkrili novembra, ampak je bil po zaslišanju strank 29. januarja na Upravni enoti Koper (UE KP) ovaden zaradi suma kaznivega dejanja ponareditve listine. Ponaredil naj bi ključen dokument, da bi legaliziral protipravno odstranjen svinjak in enonadstropni objekt, ki ga je do tretje gradbene faze že zgradil – na črno. Da zoper njega teče predkazenski postopek, so nam potrdili na posebnem oddelku za preiskovanje in pregon uradnih oseb Specializiranega državnega tožilstva RS (SDT RS), in sicer zaradi suma kaznivega dejanja po 251. členu KZ-1, na Generalni policijski upravi pa so uvedli notranji varnostni postopek. Kot smo zvedeli, Dediću prijava še očita, da naj bi pritiskal na pričo v postopku na upravni enoti, da bi govorila v njegovo korist.


Konec preteklega leta smo razkrili, da je kriminalist odstranil obstoječe ruševine svinjaka na Montinjančevem naselju 5 in začel graditi enonadstropni stanovanjski objekt v katastrski občini Bertoki – vse brez gradbenega dovoljenja. Da je svinjak, za katerega je kriminalist zaprosil za dovoljenje za rušenje, v resnici že podrt in da se nadomestni objekt, za katerega je prosil za dovoljenje, že zida, je na terenu 24. oktobra 2017 ugotovil uslužbenec upravne enote. Skladno z ugotovitvijo je investitorju Dediću (parcela je v zemljiški knjigi vpisana na prejšnjo lastnico) zaradi nedovoljene gradnje 6. 11. 2017 izdal odločbo o plačilu uzurpacije in degradacije prostora v znesku 869,32 evra.

Pri gradnji na črno naj bi presegel dimenzije prvotnega svinjaka. FOTO: Moni Černe
Pri gradnji na črno naj bi presegel dimenzije prvotnega svinjaka. FOTO: Moni Černe

Potem ko je kriminalist novembra plačal prekršek, je zaprosil za novo gradbeno dovoljenje. V projektno gradbeno dokumentacijo je vpel soglasja, ki so po prostorskoureditvenih pogojih Kopra pogoj za izdajo pozitivne odločbe o gradnji. V Dedićevem primeru gre namreč za tako imenovano nadomestno gradnjo, nov objekt pa je možno graditi le, če gre za enak višinski in tlorisni gabarit stavbe kot v preteklosti. Da je tako, je Dedić dokazoval s tremi pisnimi soglasji. Med ustnim zaslišanjem stranke, ki naj bi s pisnim soglasjem z dne 6. marca 2017 soglašala z gradnjo ter s svojim podpisom zagotovila, da gre pri črni gradnji za identičen višinski in prostorski gabarit, pa naj bi se izkazalo, da priča vsebine soglasja sploh ne pozna, da dokument prvič vidi na upravni enoti in da ga nikoli ni podpisala! Povedala je še, da proti Dedićevi gradnji sicer ni imela nič, a da ne drži, da je sedanji objekt v okvirih nekdanjega gabarita!

Zaposlen je na koprski policijski upravi. FOTO: Moni Černe
Zaposlen je na koprski policijski upravi. FOTO: Moni Černe

Kriminalista naj bi bremenilo zaslišanje še ene priče v postopku. Na ustnem zaslišanju v UE je svoj podpis na soglasju prepoznala, a povedala, da je bila stavba nekdaj nižja. Vsebina podpisanega soglasja za Dedićevo gradnjo v njegovi projektni gradbeni dokumentaciji pa – da gradnja investitorja Dedića ustreza prejšnjemu višinskemu gabaritu stavbe! Soglasja v delu, ki govori o velikosti nove gradnje, po ovadbi sodeč, v celoti ni potrdila niti tretja zaslišana priča.


Sumijo, da je ponarejeno najmanj eno soglasje, kako se je pojavilo navzkrižje med dokumenti in ustnim zaslišanjem, pa nam Dedić ni želel pojasniti. Na naša vprašanja se namreč ni odzval. Smo pa na dan, ko smo že drugič zastavili vprašanja upravni enoti, v uredništvo prejeli njegovo pismo. Dedić v njem navaja, da gre pri vsem skupaj za zlonamerne in neresnične navedbe, kar se bo izkazalo v nadaljnjem upravnem postopku. »V izogib objavi kakršnega koli članka, ki bi temeljil na neresnični, neobjektivni, nepreverjeni, nepopolni in zlonamerno zavajajoči informaciji, vse z namenom, da se škoduje mojemu dobremu imenu in časti ter se mi povzroči nepopravljiva škoda«, kot je zapisal, je zahteval sestanek na uredništvu. Na dogovorjeni dan smo ga čakali zaman.
Nermin Dedić
Nermin Dedić

Da ne gre več samo za »upravni postopek«, je razbrati iz pojasnil Posebnega oddelka Specializiranega državnega tožilstva RS: » Zaradi interesa predkazenskega postopka vam informacij ne moremo dati. Ali bo ovadeni kriminalistični inšpektor še opravljal svoje delo, pa je vprašanje za Generalno policijsko upravo.«


»V povezavi z vašimi vprašanji vam lahko odgovorimo, da smo 5. 2. 2018 na Generalni policijski upravi prejeli kopijo predloga naznanitve suma kaznivega dejanja, ki ga je zoper uslužbenca policije podala MO Koper na Specializirano državno tožilstvo RS. Nadaljnjo preiskavo v tej zvezi vodi in usmerja SDT RS, zato tega dela ne moremo komentirati. Smo pa na podlagi omenjenega zapisa že uvedli notranjevarnostni postopek in razgovor z uslužbencem. Po preučitvi vsebine in ugotovitvi morebitnih kršitev delovnopravne zakonodaje bo pristojna služba Generalne policijske uprave za notranjo varnost in integriteto predlagala v. d. generalnega direktorja policije (kot predstojniku organa) ustrezen delovnopravni ukrep, ki je ločen in poteka neodvisno od preiskave suma storitve kaznivega dejanja, ki jo vodi SDT RS, » je pojasnil Drago Menegalija, predstavnik policije za odnose z javnostmi za področje kriminalitete.

Predstavitvene informacije

Komentarji:

Predstavitvene informacije