KOLIKO ZNAŠA VAŠA POKOJNINA?

Primerjali smo borčevske pokojnine z navadnimi: statistika ne laže, toliko višje so

Preverili smo, koliko je prejemnikov borčevskih pokojnin in koliko znašajo. Razlika med povprečno borčevsko pokojnino in povprečjem pokojnin na ravni države je velika. Konkretne številke razkrivamo spodaj.
Fotografija: Okoli 80 odstotkov borčevskih pokojnin spada v skupino družina. FOTO: Črt Piksi
Odpri galerijo
Okoli 80 odstotkov borčevskih pokojnin spada v skupino družina. FOTO: Črt Piksi

V Sloveniji smo imeli julija 635.000 prejemnikov pokojnin iz obveznega zavarovanja, kažejo javni statistični podatki Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz). Najnižja starostna pokojnina za 40 let pokojninske dobe danes znaša slabih 688 evrov, medtem ko je julija najvišja izplačana znašala nekaj več kot 3911 evrov.

Sicer pa je povprečna (neto) pokojnina julija znašala:

 • starostna: 820 evrov, 
 • invalidska: 634 evrov,
 • družinska oziroma vdovska: 500 evrov.

Če iz pokojnin izločimo sorazmerne dele pokojnin in delne pokojnine, je povprečje nekoliko višje:

 • starostna: 927 evrov, 
 • invalidska: 696 evrov,
 • družinska oziroma vdovska: 611 evrov.

Pogosto, ko se pogovarjamo o pokojninah, pridemo do borčevskih pokojnin. Prejemnikov je z leti sicer vse manj, a njihovi prejemki štrlijo iz povprečja, kaže statistika.

Koliko je prejemnikov borčevskih pokojnin

V Sloveniji je bilo decembra lani, tako kažejo podatki Zpiz, 3969 prejemnikov tako imenovanih borčevskih pokojnin.

Zpiz jih po številu prejemnikov pokojnin, ki so bili decembra 2022 vključeni v obračun obveznosti Republike Slovenije, razdeli takole:

 • starostna pokojnina: 650,
 • invalidska pokojnina: 131,
 • družinska ali vdovska pokojnina: 3.188.

Če upoštevamo še druge prejemke pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter povračila prispevkov iz tega naslova, jih je bilo 4708 (gre za podatke iz julijskega statističnega biltena Zpiza, v statistikah jih najdete pod postavko »Udeleženci NOB, narodni heroji, nosilci Partizanske spomenice 41«).

Dedovanje borčevske pokojnine

Iz zgornje delitve ugotovimo, da 80 odstotkov prejemnikov borčevskih pokojnin predstavljajo družinske in vdovske pokojnine, torej »dedovane« pravice.

Z ministrstva za delo, družino in socialne zadeve pojasnjujejo, da so v primeru smrti uživalca pokojnine – borca NOV lahko družinski člani upravičeni do družinske oziroma vdovske pokojnine, ki se odmeri od pokojnine, do katere je imel uživalec pokojnine pravico ob smrti po splošnih predpisih, veljavnih na dan priznanja pravice do družinske pokojnine. 

»S priznanjem pravice do vdovske ali družinske pokojnine se vdovi ali družinskim članom umrlega zagotavlja določeno materialno in socialno varnost. Po veljavnem ZPIZ-2 je pridobitev pravice do vdovske pokojnine za vdovo pogojena z dopolnitvijo starosti 58 let, pravico do vdovske pokojnine pa pridobi tudi vdova, ki je popolnoma nezmožna za delo ali to postane v enem letu po smrti, ter če ji je po smrti ostal otrok, ki ima pravico do družinske pokojnine, vdova pa ima dolžnost preživljanja otroka,« pojasnjujejo pristojno ministrstvo.

Pridobitev pravice do družinske pokojnine za otroke je načeloma pogojena z njihovo starostjo in določenim statusom, v nekaterih primerih pa še z obstojem preživljanja s strani umrlega vse do njegove smrti. Otrokom je tako zagotovljena pravica do družinske pokojnine do dopolnjenega 15. leta starosti brez izpolnjevanja dodatnih pogojev, če se šolajo, pa do konca šolanja, a največ do dopolnjenega 26. leta starosti.

Višina tako vdovske kot družinske pokojnine je praviloma odvisna od števila družinskih članov, ki so upravičeni do pokojnine po umrlem zavarovancu ali uživalcu pokojnine: za enega družinskega člana se odmeri v višini 70 odstotkov, za dva v višini 80 odstotkov, za tri v višini 90 odstotkov ter za štiri ali več v višini 100 odstotkov osnove.

Starostna struktura prejemnikov

Prejemniki starostnih borčevskih pokojnin iz prej omenjenega naslova so stari od 85 (1 prejemnik) do 105 let (1 prejemnik). Največ jih je starih 94 oziroma 95 let (123 in 140 prejemnikov).

Potem so tu prejemniki invalidskih pokojnin. Teh je največ starih 95 let (33).

Prejemniki družinske ali vdovske pokojnine so stari od 45 (1 prejemnik) do 104 leta (1 prejemnik). Največ jih je starih od 90 do 94 let.

»Pri navedbi podatka o številu prejemnikov pokojnin smo upoštevali zadnje uradne, torej potrjene podatke za obračun obveznosti republike. Ker so zadnji uradni podatki za december 2022, so bile obdelave podatkov delane na teh podatkih,« so pojasnili s Zpiza. 

Kako določijo višino borčevske pokojnine

»Tako kot splošnim zavarovancem se je tudi borcem NOV starostna pokojnina odmerila na podlagi plač, od katerih so bili plačani prispevki za obvezno zavarovanje oziroma zavarovalnih osnov, na podlagi katerih so bili zavarovani v določenem obdobju, ki je bilo podlaga za izračun pokojninske osnove, ob upoštevanju dejansko dopolnjene pokojninske dobe,« pojasnjuje ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, ki ga vodi Luka Mesec.

Dodajajo, da je razlika bila v tem, da je bila za borce NOV pred 9. 9. 1943 določena ugodnejša lestvica za odmero pokojnine, da so imeli pravico do odmere pokojnine na podlagi petletnega povprečja plač (po splošnih predpisih se je upoštevalo 10-letno povprečje), najmanj pa od t. i. zajamčene pokojninske osnove.

»Borcem NOV od 9. 9. 1943 dalje se je pokojnina odmerila na enak način kot drugim zavarovancem, s tem da so imeli pravico do povečanja pokojnine, če je njihova pokojnina glede na dopolnjeno pokojninsko dobo znašala manj kot 85 odstotkov pokojninske osnove. Povečanje je bilo odvisno od leta vstopa v NOV, povečala pa se je največ do 85 odstotkov pokojninske osnove. Od 1. 4. 1992 dalje Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju za borce NOV ne določa več posebnih pogojev za pridobitev pravice ter odmero starostne pokojnine,« so še zapisali.

Najvišje borčevske pokojnine in povprečen slovenski upokojenec

Najvišja pokojnina, ki spada v skupino borčevskih pokojnin, znaša (podatki za december 2022):

 • starostna: 2386 evrov;
 • invalidska: 1223 evrov;
 • družinska: 1699 evrov;

Povprečni borec oziroma dedič te pravice je daleč od najvišjih številk. A njihove pokojnine so še vedno precej višje od povprečja upokojencev na ravni države:

 • starostna: povprečna borčevska znaša 1019 evrov, kar je 200 evrov nad državnim povprečjem pokojnin;
 • invalidska: povprečna borčevska znaša 853 evrov, kar je 219 evrov nad državnim povprečjem pokojnin;
 • družina: povprečna znaša 781 evrov ali 281 evrov več kot državno povprečje pokojnin;

Če iz pokojnin izločimo sorazmerne dele pokojnin in delne pokojnine, je razlika v primerjavi z borčevskimi pokojninami manjša:

 • starostna: povprečna borčevska je 92 evrov višja;
 • invalidska: povprečna borčevska je 157 evrov višja;
 • družina: povprečna borčevska je 170 evrov višja.

Podatke o povprečnih pokojninah na ravni države smo črpali iz julijskega statističnega poročila Zpiz, podatke za borčevske pokojnine nam je posredoval Zpiz, in sicer za december 2022.

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.

 

Predstavitvene informacije

Komentarji:

Predstavitvene informacije