PLAČE

Kdo služi v javnem sektorju: na mesec tudi prek 20 tisoč evrov, pa niso zdravniki

Top 50 v javnem sektorju: najslabše plačani je prejel 11.922 evrov, najbolje plačani pa skoraj dvakrat toliko.
Fotografija: Povprečnež z lestvice 50 najbolje plačanih v javnem sektorju je prejel prek 13 tisoč evrov izplačila bruto. FOTO: Leon Vidic, Delo
Odpri galerijo
Povprečnež z lestvice 50 najbolje plačanih v javnem sektorju je prejel prek 13 tisoč evrov izplačila bruto. FOTO: Leon Vidic, Delo

Vsak mesec je objavljen seznam najbolje plačanih v javnem sektorju. Zadnji, ki je na voljo, je za april. In če smo vajeni, da na njem kraljujejo zdravniki, na zadnjem seznamu med najbolje plačanimi petimi ni niti enega. Se pa ta poklic na seznamu top 50 še vedno največkrat ponovi.

Najprej nekaj dejstev o plačah najbolje plačanih (vsi zneski so bruto!):

 • za uvrstitev med petdeseterico najbolje plačanih v javnem sektorju bi morali aprila zaslužiti vsaj 11.922 evrov,
 • če bi se želeli zavihteti na vrh lestvice, bi morali zaslužiti vsaj 22.070 evrov in
 • povprečnež iz petdeseterice je zaslužil 13.689 evrov.

Kateri poklici so na lestvici

Kot že prej omenjeno je na seznamu daleč največ zdravnikov: na aprilskem jih je 40, še dva prihajata iz zdravstva (analitik v laboratorijski medicini s posebnimi znanji in strokovni vodja V). To pomeni, da je bilo na tokratni lestvici poklicem zunaj zdravstva prepuščenih le osem mest:

 • sodniku (1),
 • visokošolskemu učitelju lektorju (1),
 • osebi, ki je visoki državni tožilec, državni sekretar in namestnik vodje okrožnega državnega tožilstva v Kranju (1),
 • (višjemu) policijskemu inšpektorju specialistu (4) in
 • osebi, ki je višji državni tožilec in vodja okrožnega državnega tožilstva III v Kranju (1).

Za prve tri najbolje plačane smo pri njihovih delodajalcih prosili za podatke, kdo so in za pojasnilo izplačila. Pogosto se namreč dogaja, da gre bodisi za napake bodisi za neka izredna izplačila, medtem ko so dejanske plače drugačne. In tudi tokrat ni šlo brez zmede. Več o tem pa v nadaljevanju.

Visokošolski učitelj lektor

Na tretjem mestu je bil visokošolski učitelj lektor z ljubljanske filozofske fakultete. Njegova bruto plača je znašala 21.097 evra. Ime so nam na fakulteti razkrili, vendar ga, ker ga v drugih dveh primerih niso, ne bomo izpostavljali.

Ta je poleg aprilske plače prejel še poračun plače za daljše obdobje (oktober 2021 do marec 2023). Za kakšen poračun gre? »Do poračuna je prišlo zaradi spremenjenega delovnega mesta in višjega plačnega razreda, ki je povezan s tem,« so dodali.

Sodnica svetnica

Drugo najvišje izplačilo je aprila pripadlo okrajni sodnici svetnici, zaposleni na Okrožnem sodišču v Novi Gorici. Aprilska plača je znašala 22.069,37 evra. Na omenjenem sodišču smo preverili, ali podatki držijo in kdo je sodnica, ki ji je pripadlo tolikšna plača.

Odgovorili so nam takole: »Sporočamo, da je bil znesek 22.069,37 evra (oz. pravilno 22.116,88 evra bruto, kar predstavlja 12.529,78 evra neto) na podlagi plačilne liste za mesec april izplačan v mesecu maju dolgoletni okrajni sodnici svétnici, razporejeni na eno izmed okrajnih sodišč, ki spadajo pod okrilje Okrožnega sodišča v Novi Gorici.« Njenega imena niso razkrili.

Pojasnili so še, da je visoko izplačilo odraz izrednega izplačila, ki »izhaja iz učinkovanja za nazaj letos izdane odločbe Sodnega sveta, ne pa posledica rednih prejemkov«.

Pa razčlenimo še bruto izplačilo okrajni sodnici svetnici:

 • plača za redno delo v mesecu aprilu je znašala 3.577,49 evra bruto ali 2.026,74 evra neto,
 • povečali so jo dodatki za mesec april 2023 (dežurstvo, stalna pripravljenost), in sicer za 1.145,64 evra bruto,
 • nato je tu še »bruto poračun rednega dela in dodatkov v višini 17.403,75 evra za nazaj, tj. za čas od decembra 2019 do marca 2023 (torej za čas kar 3 let in 4 mesecev!), saj je bila sodnica po odločbi Sodnega sveta, izdani šele v letošnjem letu (!), za nazaj, tj. z dnem 1. 1. 2019, imenovana na položaj sodnice svétnice, kar je za posledico povzročilo nastanek obveznosti delodajalca, da je moral od dne 1. 12. 2019 izvesti predmetni poračun osebnih dohodkov«.

Plačna zmeda

Na vrhu lestvice je bila sprva podsekretarka ministrstva za infrastrukturo, ki da je zaslužila 23.981 evrov bruto. Ko smo preverjali, za koga gre, in jih prosili za razčlenitev bruto izplačila na redno plačo in drugo, so nam pojasnili: »Po pregledu smo odkrili, da je prišlo na portalu do dejanske napake, ki so jo/jo bodo tudi na portalu odpravili. Plača omenjene podsekretarke je vsebovala poračun plač za sedem mesecev, saj dela v tujini. Pravilni znesek je 15.405,49 evra.«

In res so popravili seznam in na prvem seznamu druga najbolj plačana je prevzela naziv najbolj plačane v javnem sektorju. Kljub pravilnemu znesku 15.405 evrov izplačila podsekretarke ministrstva na novem seznamu ni, pa čeprav bi po znesku nanj zagotovo sodila.

Ker je omenjena zaposlena z ministrstva z infrastrukturo iz prve trojice izpadla, je tretja stopnička pripadla osebi, ki je višji državni tožilec, državni sekretar in namestnik vodje okrožnega državnega tožilstva III. Natanko 19.044 evra bruto so mu nakazali trije delodajalci: Okrožno državno tožilstvo v Kranju, ministrstvo za notranje zadeve in okrožno državno tožilstvo v Kranju, je razvidno iz seznama.

Iz Okrožnega državnega tožilstva v Kranju so poslali pojasnilo: »V zvezi z omenjeno osebo pojasnjujemo, da ji je bilo za mesec april, s strani državnega tožilstva, nakazano 9.320,73 evra. Znesek predstavlja poračun plače iz naslova napredovanj za obdobje od 1.12.2019 do 23.2 2023. Gre sicer za nekdanjo namestnico vodje Okrožnega državnega tožilstva v Kranju, ki je trenutno zaposlena na Ministrstvu za notranje zadeve RS in ji funkcija državne tožilke miruje.«

Predstavitvene informacije

Komentarji:

Predstavitvene informacije