SLOVENŠČINA

Jezikovni nasveti: tokrat o jezikovnih smetkah

Kultivirani govorci in pisci pazijo na vsako javno izrečeno in zapisano besedo.
Fotografija: Pri pisanju besedil moramo poleg pravopisnih in slovničnih pravil paziti tudi na slog pisanja in besedišče, ki ga vključimo. FOTO: Getty Images
Odpri galerijo
Pri pisanju besedil moramo poleg pravopisnih in slovničnih pravil paziti tudi na slog pisanja in besedišče, ki ga vključimo. FOTO: Getty Images

Pri pisanju besedil moramo poleg pravopisnih in slovničnih pravil paziti tudi na slog pisanja in besedišče, ki ga vključimo. Dobrodošli v današnji jezikovni svetovalnici o smetišču jezikovnih cvetk.

Brez da bi pojedla vrečko piškotov. Kultivirani govorci in pisci pazijo na vsako javno izrečeno in zapisano besedo. Raba zveze »brez da bi« je odraz nekultiviranega govorca/pisca, ki v položaju, ko se zaveda, da je njegovo izražanje v središču pozornosti, kopiči in »po posluhu« popravlja pravilne izraze, zato da bi bil bolj zanimiv. Do tega pojava, ki ga imenujemo tudi nadpravilnost, pride, ker imajo posamezniki napačno predstavo o pravilnosti besede ali besedne zveze.

Kaj o zvezi »brez da bi« pravita SSKJ in Slovenski pravopis? SSKJ jo označi kot neustaljeno, nepravilno, Slovenski pravopis pa jo prepoveduje. Namesto zveze »brez da bi« raje uporabite zvezo »ne da bi«, ki je glede na priročnike pravilnejša in ušesom prijaznejša. Torej ne Brez da bi pojedla vrečko piškotov, ampak Ne da bi pojedla vrečko piškotov.

V kolikor mi ne verjameš, da sem videla dedka Mraza … Tudi zveza predloga in veznika »v kolikor« se je znašla na smetišču jezikovnih cvetk. Zakaj? Ker se, čeprav jo Pravopis in SSKJ označujeta kot prepovedano in neustaljeno, v besedilih velikokrat uporablja. V največjem korpusu slovenskega jezika Gigafida ima kar 12.484 pojavitev – največ v časopisih in na spletu. Zanimivo je, da se zveza »v kolikor« pojavlja tudi v končnih delih, ki jih navadno pregledajo lektorji. Namesto zveze »v kolikor« raje uporabite veznik »če«. V kolikor mi ne verjameš, da sem videla dedka Mraza … Če mi ne verjameš, da sem videla dedka Mraza …

Ne, temu ni tako! Raziskovalci z Inštituta Frana Ramovša ugotavljajo, da je zveza »temu ni tako« ponesrečen prevod kalka, ki smo ga prevzeli iz nemščine. Najprej nas zmoti napačna raba zaimka »temu«, ki ga lahko nadomestimo z zaimkom »to«, prav tako pa lahko zaimek preprosto izpustimo. Torej namesto Ne, temu ni tako! raje zapišimo Ne, to ni tako! ali Ne, ni tako!

Reciklirajmo jezikovne smetke!

Da bi se sporazumevali v pravilni, kultivirani slovenščini in v besedilih ne bi po nepotrebnem smetili, na koncu znova reciklirajmo današnje jezikovne smetke. brez da bi ⇒ ne da bi; v kolikor ⇒ če; Temu ni tako. ⇒ Ne, to ni tako! ali Ne, ni tako!

Vaša vprašanja in komentarje sprejemamo na naslov lektura@slovenskenovice.si.

Tamara Rojc, prof. slovenščine

Predstavitvene informacije

Komentarji:

Predstavitvene informacije