DELO

Podatki, ki presenetijo: toliko delajo Slovenci v primerjavi s povprečjem EU

Najdaljše delovne tedne so imeli zaposleni v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu, najkrajše pa hišni pomočniki.
Fotografija: Slovenski delavci večinoma delajo več od povprečja EU.  FOTO: Leon Vidic/delo
Odpri galerijo
Slovenski delavci večinoma delajo več od povprečja EU.  FOTO: Leon Vidic/delo

Povprečni delovni teden delavca v EU je lani znašal 37,5 ure, pri čemer se razpon giblje med 33,2 ure na Nizozemskem in 41 urami v Grčiji. Slovenski delavci večinoma delajo več od povprečja EU. Najdaljše delovne tedne so imeli zaposleni v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu, najkrajše pa hišni pomočniki.

V statistiko so vključeni tako polno zaposleni kot tisti, ki delajo za krajši delovni čas. Posledično je v statistiko vključen različen delež zaposlenih za krajši delovni čas, prav tako imajo države različno dolge delavnike in pravne podlage za to.

Evropejci, stari med 20 in 64 let, so leta 2022 v primarni zaposlitvi v povprečju na teden največ delali v Grčiji (41 ur), na Poljskem (40,4 ure) ter v Romuniji in Bolgariji (obe 40,2 ure), je pred dnevi objavil evropski statistični urad Eurostat.

Na drugi strani imajo najkrajše povprečne tedenske delovnike na Nizozemskem (33,2 ure). Temu sledijo Nemčija (35,3 ure) in Danska (35,4 ure). S kratkim delovnikom izstopa tudi članica Evropskega združenja za prosto trgovino (Efta) Norveška s 35,5-ure.

Lani je v EU 5,4 odstotka zaposlenih ljudi v povprečju delalo manj kot 20 ur tedensko, medtem ko jih je 7,6 odstotka imelo delovni teden dolg vsaj 50 ur. Največji delež (46,8 odstotka) v EU predstavljajo tisti, ki v povprečju delajo med 40 in 44 urami, sledijo delavci, ki v povprečju delajo med 35 in 39 urami (21,5 odstotka).

Statistiki so pod drobnogled vzeli 22 članic EU, pri čemer največji delež ljudi v povprečju dela med 40 in 44 urami tedensko. Ta delež presega polovico v 17 državah EU, medtem ko je dosegel skoraj 80-odstotni delež v Bolgariji, Romuniji, Latviji, Litvi, Sloveniji ter na Madžarskem in Poljskem.

Na Danskem, Finskem, Irskem, v Franciji in Belgiji največ zaposlenih v povprečju na teden dela od 35 do 39 ur.

Največji delež ljudi z najdaljšimi delovniki (50 ur ali več) imata po navedbah Eurostata Grčija (13,2 odstotka) in Francija (10,4 odstotka). Na drugi strani je na Nizozemskem 45,6 odstotka zaposlenih delalo manj kot 35 ur tedensko.

Od 38,8 uredo 42,7 ure

Dolžina povprečnega delovnega tedna za polno zaposlenega se v EU giblje med 38,8 ure na Finskem in 42,7 ure v Grčiji. V Evropi imajo polno zaposleni delavci še daljši delovni teden v Srbiji (44 ur), Švici (43,4 ure) in na Islandiji (42,8 ure). Slovenija je v rangu držav, kjer povprečni tedenski delovnik traja med 41 in 42 urami. Najdaljši delovni teden za zaposlene za krajši delovni čas imajo na Švedskem s 26,4 ure in v Romuniji s 26,2 ure, medtem ko so najkrajšega zabeležili na Portugalskem z 18,6 ure. V Sloveniji povprečni delovni teden za delavce za krajši delovni čas traja med 20 in 22 urami.

Predstavitvene informacije

Komentarji:

Predstavitvene informacije