MOBILNI SOCIALNI PEDAGOG

Pomoč otroku in družini

Otroci in mladostniki, ki so se zaradi različnih okoliščin znašli v težavah, ki jih ne morejo obvladovati sami ali s pomočjo družine, te lažje premagujejo, če so namesto v ustreznem zavodu lahko obravnavani v domačem okolju.
Fotografija: Dobre rezultate daje tudi obravnava zunaj zavodov. FOTO: Getty Images/Istockphoto
Odpri galerijo
Dobre rezultate daje tudi obravnava zunaj zavodov. FOTO: Getty Images/Istockphoto

Za otroke in mladostnike, ki zaradi različnih težav, zlasti družinskih, vedenjskih, čustvenih, ne morejo več bivati v domačem okolju, skrbijo v specializiranih vzgojno-izobraževalnih zavodih in mladinskih domovih, kjer gojenci preživijo določen čas. Cilj obravnave je seveda čimprejšnja vrnitev v domače okolje, izkušnje pa kažejo, da zelo dobre rezultate daje tudi obravnava zunaj zavodov, torej neinstitucionalno delo z otroki in mladostniki.

Cirkuške gibalno-dramske delavnice
Cirkuške gibalno-dramske delavnice
Konec septembra se je sklenil dveletni projekt Strokovni center za otroke in mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi težavami, v katerega je bilo vključenih šest vzgojno-izobraževalnih zavodov in mladinskih domov iz zahodne slovenske regije, Mladinski dom Jarše, Mladinski dom Malči Beličeva, VIZ Smlednik, Vzgojno-izobraževani zavod Višnja Gora, Vzgojni zavod Kranj in Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec.

Te ustanove so namenjene obravnavi in bivanju otrok in mladostnikov z različnimi, zlasti čustvenimi in vedenjskimi motnjami oziroma težavami. Projekt, ki ga je izvajal konzorcij šestih zavodov, je deloval v sklopu Evropske kohezijske politike oziroma s podporo Republike Slovenije in Evropskega socialnega sklada. Rezultate projekta in nove načrte je skupina strokovnjakov, ki je v projektu sodelovala, predstavila na konferenci 30. septembra v Ljubljani.

Sodelavci projekta na zaključni konferenci FOTOGRAFIJE: Arhiv Strokovni Center
Sodelavci projekta na zaključni konferenci FOTOGRAFIJE: Arhiv Strokovni Center
Kot nam je povedala vodja projekta Sanja Brezničar, univ. dipl. psih., je glavni namen projekta dvig kakovosti življenja mladih v ustanovah in pospešitev procesa deinstitucionalizacije, torej vrnitve v običajno socialno okolje. »Vsebine programov so bile raznolike, od individualne psihoterapevtske pomoči do intenzivnih športnih dejavnosti mladih.

Slednje so še posebno aktualne. V naših programih so potekale večkrat na teden, bile so dobro načrtovane in rezultati kažejo izboljšanje psihosocialne klime v tistih vzgojnih in stanovanjskih skupinah, ki so izvajale tovrstne programe,« je povedala Brezničarjeva, ki kot najbolj inovativni program projekta izpostavi mobilno socialnopedagoško obravnavo. Tovrstno obravnavo so dobro sprejemale tako družine kot šole ter druge službe, ki se ukvarjajo z družino.


»Mobilni socialni pedagog vstopi v družino, ponudi potrebno pomoč pri vzgoji, podpira starše pri urejanju vsakdanjega življenja, sodeluje s šolo in z vsemi drugimi za družino pomembnimi službami. Program je intenziven, mobilni socialni pedagog se lahko z družino sreča večkrat na teden daljše časovno obdobje. Na ta način se pomoč odvija v običajnem okolju in, ko je to mogoče, nadomesti namestitev otroka ali mladostnika s čustvenimi in vedenjskimi težavami v institucijo ali pa pomaga, da je vrnitev v domače okolje hitrejša in morebitne ponovne namestitve niso potrebne,« je poudarila Brezničarjeva in dodala, da je v času trajanja projekta 53 otrok ali mladostnikov prešlo iz bolj zaprtega v manj zaprti režim v zavodu oziroma v domače okolje, kar ocenjuje kot velik uspeh. Sicer je bilo v program vključenih skupno 175 mladih in več kot 100 odraslih, torej staršev, skrbnikov in drugih družinskih članov.

Pomembno je tudi, da so bile vse oblike dela z otroki in mladostniki ter starši oziroma skrbniki brezplačne in prilagojene njihovim potrebam. Prav tako so bila na željo posameznih šol organizirana predavanja za učitelje na temo dela z vedenjsko težavnimi učenci.


Po koncu dveletnega projekta bodo zavodi in domovi, ki so v njem sodelovali, nadaljevali izvajanje programov, projekt pa je bil tudi priprava na strokovne centre, ki jih uzakonja zakon o strokovnih centrih. Zakon naj bi bil sprejet naslednje leto, vzgojnim zavodom in mladinskim domovom pa nalaga večje medsebojno sodelovanje ter večjo vključitev v procese prevzgoje in preventive zunaj zavodov. 

Predstavitvene informacije

Komentarji:

Predstavitvene informacije