REŠUJEJO ŽIVLJENJA

Darovanje organov je plemenito dejanje

Med 70 in 80 odstotkov ljudi poda soglasje zanj; tudi v času epidemije se je nadaljevalo zdravljenje s presaditvijo.
Fotografija: Slovenija je vključena v neprofitno organizacijo za izmenjavo organov in tkiv Eurotransplant. FOTO: Photographereddie/Getty Images
Odpri galerijo
Slovenija je vključena v neprofitno organizacijo za izmenjavo organov in tkiv Eurotransplant. FOTO: Photographereddie/Getty Images

Stanje darovanja organov ocenjujemo kot dobro, kar je rezultat naše hitre odzivnosti, prilagoditve in zelo dobrega dela, sodelovanja in strokovnosti vseh vpletenih v donorsko in transplantacijsko dejavnost pri nas, je na vprašanje, ali je covid-19 kaj vplival na darovanje organov oziroma ali se je stanje na tem področju letos zaradi koronavirusa zelo spremenilo, odgovorila prim. Danica Avsec, dr. med., svetnica, direktorica zavoda Slovenija-transplant in odgovorna zdravnica za donorsko dejavnost. »Od začetka izrednih razmer smo se zavedali, kako pomembno je, da zdravljenje s presaditvijo zagotavljamo vsem, ki ga potrebujejo, da se čakalni seznami ne podaljšujejo, in da ne povzročamo nepotrebnih izgub pridobljenih ali ponujenih organov. Imamo odgovornost do vsakega darovalca in darovalke.«


Poudarila je še, da je zelo pomembno, da je Zavod Republike Slovenija za presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant kot pristojni organ za koordinacijo donorske in transplantacijske dejavnosti ves čas vključen in aktiven pri ozaveščanju splošne in strokovne javnosti o načinih in rezultatih zdravljenja končne odpovedi organov in tkiv s presaditvijo. »Visoka stopnja privolitev svojcev za darovanje kaže na zaupanje, ki ga imajo ljudje v našo dejavnost. Med 70 in 80 odstotkov ljudi poda soglasje za darovanje,« pravi sogovornica in doda, da so ob izbruhu epidemije sicer imeli nekaj zavrnitev, ki so bile po njihovi oceni posredno povezane z epidemijo, tudi zato, ker svojci zaradi varnostnih ukrepov niso smeli biti prisotni ob bližnjem ob koncu življenja. Vendar pa v zadnjih mesecih ne beležijo večjega odklona pri soglasjih. Do konca septembra je bilo 44 umrlih darovalcev in darovalk. »Poudarila bi, da umrli z okužbo virusa covid-19 ne morejo darovati organov. Obvezno testiranje darovalcev smo uvedli takoj ob razglasitvi epidemije. Tveganje za prenos okužbe na prejemnika in slab izid presaditve je previsoko.«

Uspešni programi

Slovenija je vključena v neprofitno organizacijo za izmenjavo organov in tkiv Eurotransplant. FOTO: Photographereddie/Getty Images
Slovenija je vključena v neprofitno organizacijo za izmenjavo organov in tkiv Eurotransplant. FOTO: Photographereddie/Getty Images
Slovenija je na številnih področjih presaditev zelo uspešna. »Že tradicionalno odlično deluje program za presaditev srca, letos so tudi uspehi v programu presaditve ledvic. Številni bolnišnični centri po Evropi so zaradi slabše epidemiološke situacije spomladi močno zmanjšali ali celo zaustavili transplantacijski program, posledično pa so nam in še nekaterim drugim državam, ki so ohranile dokaj visoko stopnjo dejavnosti, ponudili na izbiro več in bolj kakovostne organe kot običajno. Pri nas smo iz preventivnih razlogov začasno zaustavili program za starejše od 65 let.«


Več kot 73 odstotkov organov za presaditev je Slovenija v tem času prejela iz držav članic Eurotransplanta, predvsem od mlajših darovalcev. »Zato smo lahko izvedli presaditve ledvic pri mlajših bolnikih, ki sicer občutno dlje čakajo na ustreznega darovalca. Navdušujoči so tudi razvoj in uspehi v programu presaditev pljuč. Poleti so izvedli prve presaditve pri otrocih. Na Dunaju so eno bolnico zaradi pomanjkanja kapacitet zavrnili, hitro so morali sprejeti odločitev in izpeljati presaditev v UKC Ljubljana. To je izjemna pridobitev za male bolnike in njihove starše, saj ni več dodatno obremenjujočih poti na Dunaj,« uspeh slovenskih zdravnikov pri presaditvi organov opiše prim. Danica Avsec.

20 let sodelovanja

Od leta 2000 je Slovenija vključena v neprofitno organizacijo za izmenjavo organov in tkiv Eurotransplant. Dvajset let dobrega sodelovanja z Eurotransplantom je uspeh, na katerega smo lahko upravičeno ponosni, pravi sogovornica. »Januarja smo pomembno obletnico zaznamovali s slavnostnim simpozijem. S članstvom smo pridobili priložnost za občutno izboljšanje nacionalnega donorskega in transplantacijskega programa. Čeprav smo majhna država, je tudi naš strokovni doprinos v Eurotransplantu pomemben. Imamo zgleden nacionalni donorski sistem, izstopamo po kakovosti, varnosti, sledljivosti, po zaupanju javnosti v našo dejavnost. Rezultati po presaditvi v postoperativnem večletnem preživetju bolnikov in presadkov pomembno odstopajo v smislu daljšega preživetja, tudi do 20 odstotkov več od povprečja v državah Eurotransplanta. Tudi dr. Peter Branger, generalni direktor Eurotransplanta, je na odlično obiskanem dogodku izrazil navdušenje nad profesionalnostjo, organiziranostjo in dosežki v Sloveniji,« je uspešno sodelovanje opisala prim. Danica Avsec in izpostavila, da se je pomen vključenosti v mrežo znova potrdil v času epidemije – brez sodelovanja urgentnih transplantacij, tudi pediatričnih, ne bi mogli zagotoviti.

Izbrano za vas

Komentarji:

Izbrano za vas