NA ZDRAVJE

Zdravi delavci so produktivni

Objavljeno 16. maj 2019 12.58 | Posodobljeno 16. maj 2019 12.58 | Piše: Marija Mica Kotnik

Podjetja bi se morala zavedati, da zdravi ljudje delajo v zdravih organizacijah z urejenim delovnim okoljem: taki so bolj ustvarjalni in redkeje zbolijo.

Posameznik v urejenem in spodbudnem delovnem okolju ohranja in krepi svoje zdravje, dosega boljše delovne rezultate, lažje napreduje, svoje delo lažje osmisli in se skozi njega razvija. FOTO: Guliver/Getty Images
Letošnji svetovni dan varnosti in zdravja pri delu je mednarodna organizacija dela namenila prihodnosti in izzivom, ki jih za zdravje in varnost delavcev predstavljajo globalizacija, hitro razvijajoča se tehnologija, demografske razmere, nove atipične oblike zaposlitev in tudi podnebne spremembe. Varnost in zdravje sta najpomembnejši vrednoti za posameznika, delodajalca in družbo. Zato je promocija zdravja pri delu v podjetjih pomembna. Cilj in vizija sta, da bi zdravi ljudje delali v zdravih organizacijah. Če so aktivnosti promocije zdravja pri delu skrbno načrtovane in sistematične, usmerjene v izboljšanje varnosti in zdravja pri delu tako v spreminjanje in prilagajanje delovnega okolja (fizičnega okolja, organizacije dela in organizacijske klime), da bo to do zdravja prijazno, kot tudi v spreminjanje življenjskega sloga zaposlenih v korist zdravju z
image
GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO V zadnjem času vse več ljudi trpi zaradi stresa in izgorelosti.
različnimi oblikami ozaveščanja in izobraževanja, potem tudi delujejo, pravi Tanja Urdih Lazar s Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa UKC Ljubljana. »Ne moremo pričakovati izboljšanja zdravja in zadovoljstva zaposlenih, če jih bomo naučili samo vaj za sproščanje, ob tem pa bo delovno okolje ostalo neurejeno – slabo organizirano, s slabimi medsebojnimi odnosi, neusklajeno z zasebnim življenjem ... Hkrati je pomembno, da odločitev o tem, katerih ukrepov se bodo v organizaciji lotili, temelji na podatkih o zdravju in potrebah zaposlenih. Tako bodo lahko ti ukrepi učinkoviti, saj bodo reševali dejanske probleme v zvezi z zdravjem, ne le dajali vtisa, da delodajalec nekaj počne na tem področju.«

Številne aktivnosti
Na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa UKC Ljubljana redno izvajajo izobraževanje za svetovalce za promocijo zdravja pri delu Čili za delo in številna krajša usposabljanja za različne ciljne skupine in posamezna podjetja. »Razvijamo tudi nove usmerjene projekte, v zadnjem obdobju na primer projekte Promocija zdravja za varno delo z azbestom, Varno delo na soncu, Prestrukturiranje in zdravje itd. Hkrati poskušamo aktivnosti za boljše zdravje uvajati tudi v lastni organizaciji – Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, kjer se usmerjamo predvsem na preprečevanje kostno-mišičnih bolezni in spodbujanje cepljenja proti gripi, v zadnjem času pa tudi v preprečevanje stresa in izgorelosti,« pravi Tanja Urdih Lazar

Uspešna večja podjetja

Sogovornica pravi, da so tudi med slovenskimi podjetji dokazi, ki potrjujejo ugotovitve iz tujine, da je mogoče s temi aktivnostmi za vsak vloženi evro v to področje prihraniti od dva pa celo do deset evrov. »V nekaterih slovenskih podjetjih so promocijo zdravja uvedli že pred leti, ker so spoznali, da jim lahko prinese številne koristi. Gre predvsem za večja podjetja, ki so dobro vpeta v lokalno okolje in želijo biti družbeno odgovorna do tega. Uvajanje programov promocije zdravja v naše delovne organizacije se je bolj razmahnilo z zakonsko obvezo leta 2011, vendar pogosto prevladuje občutek, da želijo nekateri delodajalci predvsem zadostiti zakonodaji in iščejo najkrajše poti do tega cilja, ki pa so, žal, pogosto povsem neustrezne,« pravi sogovornica in opozori, da kot na marsikaterem drugem področju tudi pri uvajanju promocije zdravja zaostajajo predvsem mala podjetja, ki se, kot je pokazala že njihova raziskava leta 2005, ne zavedajo pomena zdravja zaposlenih, kar še povečuje njihovo ranljivost v primeru bolezni ali poškodbe.

Od prvega dne

Zaposleni lahko od sistematičnih, ciljanih in kontinuiranih programov promocije zdravja na delovnem mestu pričakujejo urejene delovne razmere, ki ne bodo škodovale njihovemu zdravju, temveč ga bodo celo spodbujale z omogočanjem osebnostnega razvoja, s socialno oporo sodelavcev in nadrejenih, ustvarjanjem smisla, spodbudami za izboljšanje življenjskega sloga ... Kot pravi sogovornica, bi zaposleni lahko pričakovali, da bodo ustvarjalno delali v spodbudnem delovnem okolju in relativno zdravi dočakali upokojitev. Glede na to, da se delovna doba podaljšuje, bi morali programe promocije zdravja pri delu še okrepiti. »Zaradi staranja delovne sile se danes precej govori o skrbi za starejše delavce, kar je zagotovo pomembno,« pravi Urdih Lazarjeva, a hkrati opozarja, da vendarle ne smemo pozabiti, da je treba za zdravje (in varnost) pri delu skrbeti od prvega dne zaposlitve, če si želimo ohranjati ljudi zdrave in čile vso delovno dobo in pri tem zniževati stroške bolniških odsotnosti, invalidnosti in prezgodnjih smrti. 
image
GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Zadovoljni delavci redkeje zbolijo in redkeje odhajajo v bolniški staž.
Deli s prijatelji