DOBER TEK, SLOVENIJA

(Pre)debeli svet

Objavljeno 17. julij 2019 18.15 | Posodobljeno 17. julij 2019 18.15 | Piše: Marija Mica Kotnik

V štirih letih do novih dokazov o dejavnikih, ki prispevajo k širjenju debelosti pri otrocih, in možnostih za reševanje tega problema.

Prenajedanje z nekakovostno hrano in ždenje doma pripomoreta k čedalje večji razširjenosti debelosti. FOTO: GULIVER/Getty Images
Debelost s svojimi vzroki in posledicami, predvsem v povezavi z nezdravo prehrano, spada danes med vodilne vzroke obolevnosti in prezgodnje umrljivosti na planetu, tudi v naši državi. Slovenija ima sicer celovito in dolgoročno politiko prehrane in telesne dejavnosti Dober tek, Slovenija, ki vključuje številne sektorje; zaradi tega so bili v zadnjih letih doseženi veliki premiki pri preprečevanju debelosti. Ni zanemarljiv podatek, da je Slovenija ena od redkih držav, ki jim je uspelo ustaviti in obrniti splošno naraščanje otroške debelosti, celoviti ukrepi pa se razvijajo tudi na področju zaznavanja in preprečevanja podhranjenosti, ki je v soodvisnosti z debelostjo, pravi Monika Robnik z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Ker pa rezultati še vedno niso zadovoljivi in smo še vedno priča epidemiji čezmerne telesne teže in debelosti pri otrocih in mladostnikih, smo se vključili v projekt STOP (Science and Technology in childhood Obesity Policy), znotraj katerega NIJZ vodi delovni paket, ki bo poskušal poiskati kar največ relevantnih deležnikov na področju otroške debelosti, jih razumeti in povezati pri iskanju poti za izboljšanje stanja, pravi sogovornica.

Globalni epidemiji debelosti in lakote ter podnebne spremembe so med seboj povezane. Te tri epidemije pomenijo globalno sindemijo, ki vpliva na večino ljudi po vsem svetu. Globalna sindemija je združitev dveh ali več sočasnih ali zaporednih epidemij v določeni populaciji, ki vplivajo druga na drugo ter poslabšujejo prognozo in breme bolezni. Zajeziti jo je mogoče le z omejitvijo političnega vpliva velikih korporacij v različnih državah. To pa ni mogoče brez premisleka o odnosu med političnimi odločevalci in poslovnim svetom.

Štiriletni projekt

Projekt, ki združuje 24 mednarodnih raziskovalnih in zagovorniških organizacij, bo trajal do leta 2021 (začel se je lani), financira ga Evropska unija v sklopu programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020, vodi pa ga Imperial College of Science Technology and Medicine iz Velike Britanije. Znanstveniki naj bi v štirih letih zbrali znanstveno utemeljene, nove in relevantne politične dokaze o dejavnikih, ki prispevajo k širjenju debelosti pri otrocih, in o učinkih alternativnih tehnoloških in organizacijskih sprememb, o rešitvah in možnostih politike za reševanje tega problema.

24
mednarodnih raziskovalnih in zagovorniških organizacij združuje projekt.

S clickom proti debelosti

Kot poročajo iz Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), na slabo prehranjenost v vseh oblikah, vključno z debelostjo, podhranjenostjo in preostalimi prehranskimi tveganji, ki so globalno vodilni vzrok za slabo zdravje, danes močno vpliva tudi naš način življenja, ki je vse bolj virtualen, vse bolj se dogaja na internetu kot v realnem življenju. Najranljivejši pa so otroci. Pri SZO so za zbiranje podatkov o izpostavljanju otrok digitalnemu trženju razvili orodje click, ki je namenjeno spremljanju tovrstne izpostavljenosti na področju nezdrave hrane, tobaka, alkohola, iger na srečo in drugih škodljivih vsebin za otroke. Kot je za Nedeljske novice povedala dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš z NIJZ, bo Slovenija za svetovno zdravstveno regijo testirala to orodje. »Slovenija je sodelovala pri definiranju izzivov digitalizacije življenja in digitalnega trženja v minulih nekaj letih in se vključevala v aktivnosti na evropski in svetovni ravni. Prva je opozorila na velik pomen povezovanja posameznih področij življenja, življenjskega sloga in skupnega ukrepanja pri digitalnem trženju. Da bomo zdaj to orodje testirali, je priznanje za našo državo in delo na tem področju.«

Dodala je, da je to orodje prvi korak, da bodo lahko s pridobljenimi podatki podprli politične odločevalce in jih seznanili s škodljivostjo internetnih vsebin in njihovo vseprisotnostjo. »Prav tako bi lahko omejili trženje nezdravih izdelkov otrokom s pomočjo trenutne tehnologije. Deležniki bi lahko razvili primerljiv sistem za označevanje vsebine digitalnih plačljivih oglasov.« Vse to bi internetnim strežnikom omogočilo blokiranje neprimernih oglasov za izdelke, kot so nezdrava hrana, tobak, alkohol in podobni, kadar je uporabnik interneta pod določeno starostno mejo.

image
GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Otroci bi se morali več gibati na zraku. FOTO: GULIVER/Getty Images
Deli s prijatelji