SLAMNIKARSKA DEDIŠČINA

Tematska pot v Domžalah: med tovarnami slamnikov (FOTO)

Tematska pot v Domžalah obiskovalcu predstavi slamnikarsko dediščino; mnoge tovarne so propadle, objekti imajo zdaj drugačno namembnost.
Fotografija: V muzeju je na ogled podrobnejša predstavitev domžalske dediščine. Foto: Primož Hieng
Odpri galerijo
V muzeju je na ogled podrobnejša predstavitev domžalske dediščine. Foto: Primož Hieng

Vsebina tematske poti je dediščina slamnikarskih tovarn v prostoru – torej spremembe, ki jih je povzročila industrializacija, zaradi česar se je podoba Domžal v zadnjih 150 letih popolnoma spremenila. Sredi 19. stoletja je bilo območje današnjih Domžal sestavljeno iz štirih vasi: Zgornje in Spodnje Domžale, Študa in Stob. Značilnost porečja Kamniške Bistrice so mlinščice – umetno narejeni kanali iz struge Kamniške Bistrice, ki so jih uredili, da so lahko uporabljali njeno vodno moč.

Vključena je tudi nekdanja tovarna Univerzale. Foto: Miro Pivar
Vključena je tudi nekdanja tovarna Univerzale. Foto: Miro Pivar

Kamniška Bistrica je bila namreč preveč hudourniška in preveč nepredvidljiva reka, da bi lahko vodne naprave (predvsem mline in žage) postavljali neposredno na njeno strugo.

Slamnikarska domača obrt je bila v tem času že močno razvita, država pa je začela spodbujati podjetništvo, kot bi temu rekli danes. Pojavljati so se začele prve registrirane slamnikarske delavnice. Vendar pa izdelovanje slamnikov še ni potekalo v namensko grajenih objektih, ampak so pletli kite in iz njih ročno šivali slamnike na domačijah.

Večje spremembe v kraju so se začele dogajati po letu 1866, in sicer zaradi spremenjenih političnih in ekonomskih razmer. Med Avstro-Ogrsko in Italijo se je spremenila meja, država je začela omejevati krošnjarjenje, krošnjarjenje s tujimi izdelki je celo prepovedala.

Tirolski podjetniki, ki so prej že začeli ustanavljati lastne slamnikarske delavnice v Marostiki v Italiji ter trgovine po mestih srednje Evrope, so iskali območje za proizvodnjo slamnikov znotraj Avstro-Ogrske. V Domžalah sta bila izučena delovna sila in zaledje s polizdelki, poleg tega so Tirolci v te kraje kot krošnjarji zahajali že vsaj pol stoletja.

V Domžalah še vedno obstajajo stavbe in območja, ki pripovedujejo slamnikarske zgodbe. Prav zato so oblikovali tematsko pot Sprehod med tovarnami slamnikov v Domžalah. Zastavljena je kot pripoved o dediščini slamnikarstva. Vanjo je vključenih 12 postaj, izhodišče pa je v Slamnikarskem muzeju, kjer je na ogled podrobnejša predstavitev tamkajšnje dediščine.

Krožna pot se nadaljuje mimo izbranih pomnikov o slamnikarskih tovarnah, ki s svojimi zgodbami sestavljajo mozaik tovrstne zgodovine Domžal. Z izbranim fotografskim gradivom obujajo preteklost podjetij in stavb, ki jih danes ni več ali pa imajo spremenjeno podobo in namen. Taka je na primer domžalska občinska stavba, ki je bila nekoč slamnikarska tovarna. 

V domžalski občinski stavbi je bila nekoč slamnikarska tovarna. Foto: Vido Repanšek
V domžalski občinski stavbi je bila nekoč slamnikarska tovarna. Foto: Vido Repanšek

Izbrano za vas

Komentarji:

Izbrano za vas