TURISTIČNA TRIBUNA

Baška grapa kandidira za gorniško vas

Objavljeno 17. februar 2020 21.52 | Posodobljeno 17. februar 2020 22.09 | Piše: Primož Hieng

V mednarodnem omrežju z imenom Gorniška vas turizem usmerjajo in razvijajo po načelih spoštovanja narave, kulturne dediščine ter planinske tradicije njenih prebivalcev.

Značilna pokrajina Baške grape
Na sestanku mednarodnega upravnega odbora Gorniška vas v Salzburgu novembra lani je bila potrjena kandidatura Baške grape za vstop v mrežo Gorniških vasi. Mreža in blagovna znamka Gorniška vas pomaga malim vasem oziroma skupnostim v Alpah in jih usmerja k trajnostno naravnanemu gorskemu turizmu.

Kot projekt uresničuje alpsko konvencijo v praksi. Nosilka je Avstrijska planinska zveza, članice pa planinske zveze Južne Tirolske, Nemčije, Italije in Slovenije (PZS).

Kandidaturo je v Salzburgu predstavil Miro Eržen, podpredsednik PZS, v sodelovanju z občino Tolmin, predstavniki lokalne
image
Stara razglednica Hudajužne
skupnosti s Planinskim društvom Podbrdo kot nosilcem projekta v Baški grapi in s strokovno podporo zavoda Dolina Soče. PZS je odgovorna za izvajanje projekta Gorniška vas na nacionalni ravni in hkrati članica mednarodnega odbora omrežja Gorniške vasi. Kandidatura vsebinsko obsega območje delovanja Planinskega društva Podbrdo, ki obsega pet krajevnih skupnosti Baške grape (KS Podbrdo, KS Stržišče, KS Hudajužna, KS Rut Grant, KS Grahovo ob Bači). Predstavlja se kot drugi primer povezovanja razpršenega območja, kot je Baška grapa, v Gorniško vas. V mrežo je vključenih 26 vasi iz alpskih dežel. V Sloveniji sta v to družino že sprejeta Jezersko in Luče.

Vstop vasi Baške grape v omrežje Gorniške vasi pomeni, da bodo turizem tam usmerjali in razvijali po načelih spoštovanja narave, kulturne dediščine ter planinske tradicije njenih prebivalcev. Planinsko društvo Podbrdo s podporo občine Tolmin in zavoda Dolina Soče vidi svoj potencial v svoji lastni identiteti.

V Sloveniji sta v to družino že sprejeta Jezersko in Luče.

»S potrjeno kandidaturo smo stopili v dvoletno pripravljalno fazo, v kateri je treba izvesti določene aktivnosti s strani PZS in lokalne skupnosti, ki bodo omogočile celovito vključitev turističnih subjektov in lokalnega prebivalstva v projekt,« je povedala Alenka Zgaga iz PD Podbrdo. »Vodilo projekta je manj je več. To pomeni udejanjanje trajnostnega razvoja in ciljev, ki temeljijo na doživljanju in opazovanju narave s poudarkom na pohodništvu in dejavnostih. Pa tudi ciljev, ki ne zahtevajo velike turistične infrastrukture, poudarjajo pa potencial tradicije, kulturne dediščine in originalnosti, hkrati pa ohranjajo in varujejo naravno in kulturno krajino, karakter gorskih vasi in povezujejo lokalne produkte in proizvode ter se zavzemajo za trajnostno mobilnost. Ena od nalog je vgrajevanje kriterijev za vstop v projekt Gorniške vasi v razvojno strategijo Baške grape. Občina Tolmin ima usmeritev v trajnostni turizem opredeljen tudi v strategiji turizma Dolina Soče.« 
image
Baška grapa je zibelka filma Na svoji zemlji.
Deli s prijatelji